نام: 
نام پدر: 

 نام   تخلص   نام پدر   لیسه/مکتب   نمره دریافتی   پوهنحی انتخابی   نتیجه 
براي پيدا کردن شخص مورد نظر خود از فرم جستجوي بالا استفاده کنيد.
Page 1 of 1

تمامی حقوق این سایت نزد پوهنتون جامی محفوظ می باشد .

© 2011 -2016 Jami University