سیمینار تفسیر آزمایش و تشخیص آزمایشگاهی بیماری های خونی


دانشگاه جامی به منظور ارتقا ظرفیت علمی متخصصین ودانش پژوهان رشته های طب ولابراتوار در نظر دارد تا سیمینار علمی را با ارائه دوکتور امید ”    نجاتی ” دارای دکترای  تخصصی ومدرس دانشگاه علوم پیرا پزشکی دانشگاه آزاد مشهد با موضوعات زیر برگزار مینماید:

  1. تفسیر آزمایش وتشخیص آزمایشگاهی بیماری های خونی
  2. مروری بر آزمایش C.B.C وآشنایی با اندکس های خونی
  3. آشنایی با انواع دستگاه های سل کانتر
  4. آشنایی با انواع گراف ها ونمودار های سل کانتر
  5. آشنایی با انواع خطاهای شایع وتفسیر هیستو گرام های C.B.C
  6. آشنایی با چگونگی تفسیر گراف ها در تشخیص آزمایشگاهی
  7. آشنایی با انواع کم خونی ها وسایر بیماری های خونی وتاثیر آن ها بر پارامترها

حضور محصلان عزیز را در این سیمینار انتظار داریم .

زمان : شنبه مورخ ۲۶-۰۸-۹۷ ساعت ۹:۰۰ صبح
مکان : سالون کنفرانس های دانشگاه جامی