فراخوان اشتراک در سیمینار علمی!

فراخوان اشتراک در سیمینار علمی!

تلاش رهبری پوهنتون جامی در راستای ارتقاء ظرفیت دانشجویان عزیز این پوهنتون و علاقمندان به علم و دانش از طریق راه اندازی سیمینار ها و کنفرانس های علمی در حوزه های مختلف علوم طبیعی و اجتماعی با کمال جدیت همچنان ادامه دارد.
حضور سبز و استقبال گرمتان، مسبب دوام این حرکت هدفمند خواهد بود.
———————————————————————————————————————————————

موضوع: جوانان افغانستان در کشاکش سنت و مدرنیته
ارائه کننده: استاد فصیحی دولتشاهی
برگزار کننده: دیپارتمنت اداری دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی
زمان: روز چهار شنبه، ۷ قوس، ساعت ۸:۳۰
مکان: سالن کنفرانس های ، دانشگاه جامی