ریاست

تاریخچه


+ مختصر بيوگرافی پوهنوال عبدالرئوف مخلص

 


اسم: عبدالرئوف مخلص هروی.
پدر: مولوی میر محمد یوسف.
متولد ۱۳۴۰ ه ش. محل تولد: هرات – قریه ی نقره.
رتبه علمی: پوهنوال.
وظیفه فعلی: استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات و مشاور علمی پوهنتون جامی

وظایف قبلی:

۱-رئیس مطالعات و کلتور ولایت هرات از سال ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۲ -رئیس پوهنتون هرات: از ۱۳۸۱ -۱۳۸۵
۳ -رئیس پوهنتون جامی از سال۱۳۸۹ – ۱۳۹۲

تحصیلات:

مدرسه ی جامع ولایت هرات – پوهنخی شرعیات کابل )ناتمام( – پوهنخی
شریعة و قانون )االزهر( امتحان معادله. الجامعة االسالمیة للعلوم والتقنیة
)پیشاور( ماستری. الشهادة العالمیة من وفاق المدارس.

مهمترین آثار علمی:

۱-ترتیب و تحریر: تفسیر انوار القرآن )۶ )جلد
۲-ترجمه ی فتح الملهم شرح صحیح مسلم به زبان فارسی)۵ )جلد
۳-تجّلی اعجاز قرآن درعصر علم )رساله ی ترفیع به پوهنمل(.
۴-ترجمه ی کتاب: »اهلل والنفس البشریة« تحت عنوان: خدا و روان انسان
۵-فساد اداری و مقابله با آن از منظر شریعت اسالمی )رساله ی ترفیع
علمی به پوهندویی(.
۶-مشکل فقر و چگونگی عالج آن در اسالم )ترجمه به فارسی از دکتر
قرضاوی(.
۷-ترجمه تفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهج به فارسی )۴ جلد(.
۸-تألیف کتاب: »فقه صحیح البخاری معتمدا علی عمدة القاری« )زبان
عربی( )۲ جلد(.
۹-ترجمه ی کتاب الفقه الحنفی بادلته )جلد ۲ بخش نکاح و احوال
شخصیه(.
۱۰ -ترجمه ی کتاب )ادارة الصالة( تحت عنوان »مدیریت نماز«.
۱۱ -ترجمه ی کتاب فقه میسر به فارسی )۲ جلد(.
۱۲ -ترجمه ی تفسیر میسر دکتر عایض قرنی )۱۰ جزء(.
۱۳ -شرح دو کتاب )ایمان وعلم( از صحیح البخاری )رساله ی ترفیع
علمی به پوهنوالی(.
۱۴ -مناقب امام اعظم ابوحنیفه )رح( )ترجمه به فارسی(.
۱۵ -رساله تجوید قرآن برای صنوف مرحله متوسطه مدارس در هجرت.
قابل ذکر است از نامبرده مقاالت علمی زیادی نیز در مجالت و جراید کشور و
بعضی از جراید بین المللی منتشر شده است.
نامبرده در سیمینارهای علمی عدیده ای در داخل و خارج کشور مشارکت فعال
داشته است از جمله:
 سمپوزیم بین المللی امام اعظم )رحمه اهلل( منعقده در کشور تاجیکستان.
 سیمینار »وسطیت« منعقده در کشور کویت.
 سیمینار بین المللی »مقایسه شریعت اسالمی با قوانین وضعی« منعقده
در هامبورگ آلمان.
 کنفرانس بین المللی تقریب مذاهب اسالمی- منعقده در تهران.
 سمپوزیم بین المللی »اصالح فکر و معرفت« منعقده در کشور مالدیو.


+ ناصر عطائی رئیس پوهنتون جامی

 

نام: محمد ناصر
تخلص: عطائی
ولد: الحاج عبدالکریم عطائی
متولد: ۱/ثور/۱۳۵۰ هجری شمسی
محل تولد: ولایت هرات
شماره های تماس: ۰۷۹۷۴۳۰۰۲۲ -ایمیل: m.attaie@jami.edu.af, Ataee_310@yahoo.com


تحصیلات عالی:
– ماستری : زبان و ادبیات عرب، از پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد
– لیسانس : زبان و ادبیات عرب، از پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد پاکستان
تعلیمات:
– دورۀ لیسه: دارالمعلمین عالی (المعهد الشـرعی العالی للمعلمـین) واقع پیشاور پاکستان
– دوره متوسطه: مدرسه خواجه عبدالله انصاری، واقع شهرستان تربت جام، جمهوری اسلامی ایران
– ابتدائیه: لیسه فوشنج زنده جان، ولایت هرات


وظایف و تجارب کاری:
– رئیس پوهنتون جامی – ولایت هرات
– نماینده منتخب ولایت هرات در مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان
– رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات، به مدت دو سال
– عضو کمیسیون روابط بین الملل، بمدت یکسال
– عضو کمیسیون سمع شکایات بمدت یکسال
– استاد در پوهنحی های ادبیات و حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دولتی ولایت هرات
– کارمند سازمان جهانی انکشاف حقوق (IDLO) در کابل و خبرنگار تلویزیون ابوظبی دولت امارات متحده عربی در افغانستان
– خبرنگار و تحلیلگر سایت انترنتی (اسلام آنلاین) که مرکز آن در قاهره پایتخت جمهوری عربی مصر میباشد.
– استاد انستیتیوت زبان عربی و پوهنحی شرعیات پوهنتون ساینس و تکنالوژی، در ولایت هرات.
– استاد و کارمند اداری فاکولته زبان عربی و پژوهشهای اسلامی مربوط سازمان دعوت اسلامی مردم کویت واقع پیشاور پاکستان
– موسس دارالایتام امام ابوحنیفه (رح) در ولایت هرات
– عضویت در لوی جرگه مشورتی صلح
– عضویت در جرگه امن منطقوی
سفرهای رسمی و غیر رسمی به کشور های (امریکا، فرانسه، سویس، انگلستان، هندوستان، عربستان و امارات متحده عربی)
– اشتراک در چندین کنفرانس داخلی و بین المللی.


مهارت ها:
– مهارت در تدریس
– مهارت در نویسندگی و ترجمه
– مهارت در اداره و پلان گذاری های کوتاه مدت و دراز مدت
– مهارت در ایجاد و تحکیم ارتباطات
– مهارت در سخنرانی
– مهارت در زبان های ( دری، پشتو، عربی، انگلیسی و اردو)

مختصر بیوگرافی دوکتور میرمحمد ایوبیمیرمحمد ایوبی فرزند میریحیی در سال ۱۳۶۷ هه.ش در شهر هرات چشم به جهان گشود. دوره ابتدایی و متوسطه را در مکتب سلطان غیاث الدین غوری و دوره لیسه را در لیسه مولانا عبدالله هاتفی به پایان رسانید. وی در سال ۱۳۹۰ تحصیلات عالی خویش را در دانشکده اقتصاد و مدیریت آغاز و در سال ۱۳۹۳ سند لیسانس را از دانشکده اقتصاد و مدیریت موفقانه به دست آورد. متعاقبآ برای فراگیری در مقطع ماستری، از رشته روابط بین الملل – دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل، سندماستری خویش را نیز حصول نمود. موصوف همچنین در سال ۱۳۹۶ در مقطع دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل را در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز که در حال حاضر، تمام دروس نظری این مقطع تحصیلی را موفقانه سپری نموده و مصروف تحقیق و نگارش رساله دکترای خویش می باشد.
دکتر ایوبی از بدو تأسیس پوهنتون جامی با این نهاد علمی و اکادمیک همکاری نزدیک داشته و همیشه در تدوین پلانهای راهبردی کوتاه مدت و بلند مدت، با کمیته های مربوطه همکاری نزدیک داشته است. از ایشان چندین مقاله علمی – تحقیقی در فصلنامه علمی – پژوهشی پوهنتون جامی به چاپ رسیده است.
دکتر ایوبی با همت بلند و عزم راسخ با احداث شرکتهای تجارتی، نهاد های اکادمیک و تأسیس بنیادهای خیریه، همواره جد و جهد نموده، عشق خدمتگزاری صادقانه را برای مردمش در سر داشته، در راه ساختن افغانستان آباد و با عزت و سربلند سهم خویش را ایفا نموده است.
یقینا باتوجه به توانایی علمی و مدیریتی ایشان، حضور وی به عنوان رئیس دانشگاه جامی، زمینه بهتر کسب علوم و فراگیری مهارت های روز توسط دانشجویان مساعد و فرصت بهتر کاری برای کادر علمی، اداری و ارتقای کیفی پوهنتون فراهم خواهد شد.

آخرین اخبار

مشاهده همه