Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

معاونیت محصلان

معاونیت امور محصلان از جمله حساس¬ترین بخش های دانشگاه جامی بوده که ارتباط مستقیم بامحصلان داشته و فراهم کننده نیازهای عمومی محصلان است.
معاونیت امور محصلان در تشکیلات اداری دانشگاه جامی زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه فعالیت دارد این بخش حیثیت اولین دروازه ورودی برای دانشجویان در پوهنتون را دارا هست.
تمامی دانشجویان از طریق این اداره جذب و به دانشکده‌ها معرفی می‌گردد و در طی دوران تحصیل تمام فعالیت‌های آموزشی دانشجویان در این اداره ثبت ارزیابی گردیده در آخر هرسال از طریق این اداره به ریاست دانشگاه گزارش دهی می‌گردد تا بر اساس گذارشات و آمار های سالانه این اداره برنامه های سال آینده طرح ریزی گردد.
این معاونیت به صورت مستقیم و غیر مستقیم برنامه های کاری همۀ استادان را بصورت همه جانبه با ملاحظۀ تمام معیارهائیکه در چوکات لوایح و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی کشور برای استادان اعم از رسمی، بالمقطع، تمام وقت و نیمه وقت در نظر گرفته شده است، تطبیق می نماید و در زمینه کوشش بعمل می آید تا استادان مجهز با همۀ معیارهای اکادمیک گردیده و به سمت مثبت، فعال و همگرایی با دانشگاه سوق داده شوند.
این معاونیت در بخش محصلان نیز بصورت پیوسته از هر پوهنحی با ملاحظۀ حاضری و حضوری بوقت معین و همچنان پایبندی و اطاعت محصلان به قوانین و مقررات تحصیلات عالی به طور جدی تحت نظارت داشته و به همین ارتباط گزارشات کاری روزانه را از مدیریت محصلان نیز مطالبه می نماید، تا هیچ نوع انحراف از طرف محصلان احساس‌نگردد. در کنار این موضوعات بررسی مستمر و نظارت از چگونگی تطبیق لوایح وزارت محترم تحصیلات عالی در بخش دانشجویان و پوهنحی های شش گانه این نهاد و نیز ارایه مشوره های لازم در زمینه را بر عهده دارد.
این معاونیت همچنین ریاست کمیته نظم و دسیپلین دانشگاه را بر عهده داشته و بررسی های لازمه و اصولی را از این کمیته طبق پلان ماهوار به صورت منظم و در مواقع مورد ضرورت به صورت پراکنده به عمل آورده و در صورت بروز هر گونه اشتباه و کشمکش بین محصلین و اساتید و محصلین این کمیته موضوعات را در اسرع وقت مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار داده و برای کنترل و حل مشکل تصامیم عادلانه ای را اخذ می نماید.

۱) همكاري با رئيس پوهنتون در امور محصلان و دادن مشوره براي بهبود امور محصلان .

۲) نظارت و رهبري و فعاليت هاي و امور نهادهاي مربوط به معاونيت امور محصلان.

۳) اتخاذ تدابير ضروري براي بهبود وضعيت درسي در پوهنحئي ها.

۴) ارزيابي و بررسي مقرره ها، لايحه ها و طرزالعمل هاي مربوط به محصلان و در صورت ضرورت تهيه ي طرح تعديل و پيشنهاد آن به مراجع بالايي.

۵) آماده کردن نتایج کانکور و مشخص نمودن آی دی برای محصلین جدید الشمول دانشکده های مختلف.

۶) نظارت از امتحانات در وقت پيش بيني شده درلايحه امتحانات.

۷) اجراآت لازم پيرامون پذيرش محصلان جدیدالشمول، ثبت نتايج محصلان، تاجيل اكادميك، و انفكاك غايب و ناكام مطابق به معيار هاي پذيرفته شده و بررسی از تقسيم اوقات ها و پلان هاي درسي.

۸) صدور سند موقت برای محصلان فارغ التحصیل.

۹) طرح و عملي نمودن اقدامات لازم جهت فراهم ساختن مصروفيت هاي سالم خارج صنف براي محصلان از جمله ورزش، فعاليت هاي هنري، آموزشي، اجتماعي و عام المنفعه به همكاري معاون اداري.

۱۰) تكميل آمار و احصائيه ي مربوط به محصلان در هر سمستر و ارسال آن به مراجع مربوط.

۱۱) فراهم نمودن امكانات لازم براي اجراي كارهاي عملي – ساحوي محصلان

۱۲) برگزاری جلسات مستمر با نماینده گان صنوف در جهت رفع مشکلات و جلب نظریات برای توسعه و پیشرفت وضعیت پوهنتون

۱۳) عضو كميته ترفيعات علمي.

۱۴) عضو كميته نظم و دسپلين.

۱۵) اجراآت ضروري در مورد صدور و تكميل ديپلوم ها، تصديق نامه هاي تحصيلي و ترانسكريپت.

۱۶) اجرا و تطبيق لايحه نظم و دسپلين.

۱۷) توزیع فورم های درخواست تجدید نظر ثبت در کتاب و ارسال آنها به کمیته امتحانات

۱۸) نظارت بر رفتار و پوشش محصلین ( حضور در صنوف اناث تمام دانشکده ها و بیان موضوعات مربوط به رعایت قوانین و مقررات پوهنتون).

۱۹) صدور کارت هویت موقت برای محصلان جدیدالشمول.

۲۰) ارائه ي گزارش از فعاليت هاي سالانه به رياست و شوراي علمي پوهنتون.

۲۱) نظارت و اجراي فيصله هاي شوراي علمي پوهنتون در بخش محصلان.

۲۲) كنترول از ثبت درسيستم ديتابيس و تطبيق درست آن .

۲۳) محرم نگهداشتن اسناد و مكاتيب واطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعدازختم وظیفه.

۲۴) ساير وظايفي كه طبق قوانين و اصول جاري پوهنتون به او تفويض ميشوند.

    فرشته صالحی رشته:
ماستر حقوق بین الملل خصوصی ۰۷۹۶۸۴۵۲۲۳
معاونیت امور محصلان / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان،‌ تحقیقات، جندر f.salehi@jami.edu.af
    راضیه محمودی رشته:
ماستر ۰۷۷۹۶۹۲۴۰۰۲
مدیر فارغان r.mahmoodi@jami.edu.af

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار