کمیته نظم و دیسپلین

جامعه اکادمیک به عنوان رهروان اندیشه و آگاهی همیشه باید الگوی حسنه و اخلاق خوش در میان اقشار مختلف باشند. دانش و اخلاق دو بال رشد و تعالی در هر شرایط بوده و لازم و ملزوم یکدیگر اند و علم بدون اخلاق در جامعه معنی پیدا ننموده و ره به جای نخواهد برد.
از الزامات اساسی دانشگاه ها موجودیت لوایح و مقررات است که در پرتو ٖآن بتوان رفتار اکادمیک افراد وابسته در این نهاد ها را تنظیم نموده و از اعمال که باعث اخلال و نقض حقوق دیگران میشود جلو گیری به عمل آورد و در صورت بروز رفتار ناشایست و غیر اکامیک به صورت شفاف و عادلانه به آن رسیده گی نموده و برای تامین عدالت تصامیم و تدابیر موثر اتخاذ کرد.
جهت دستیابی به این اهداف کمیته نظم و دیسپلین نظر به پرانسیب ها و پالیسی های وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه جامی در این نهاد ایجاد گردید تا در صورت بروز مسایل و مشکلات رفتاری بتوان در پرتو رهنمودها و دساتیر بر محور قواعد و مقرارات اجراات نمود. کمیته نظم و دیسپلین در دانشگاه جامی از بدو تاسیس تشکیل گردیده و در جریان سالهای متمادی حسب موضوعات رسیده، طبق قوانین و مقررات و لوایح عمل نموده است.

 1. رسیدگی به موضوعات دیسپلینی محصلین و کارمندان
 2. نظارت جدی برعايت نظم اكادميك و حفاظت شاخصه‌هاى كركتر اكادميك
 3. نظارت و رعایت اصل شفافيت و همآهنگى در تصميم‌گيرى‌ها
 4. تصمیم جمعی برای مجازات آنعده از محصلین که در محیط پوهنتون باعث برهم زدن نظم اکادمیک میگردند در مطابقت با لایحه نظم دیسپلین
 5. فیصله و نهایی ساختن پیشنهادات پوهنئحی در پرتو مجازات محصلین؛
 6. بررسي گزارشات واصله از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص محصلین پوهنتون (حسب مورد اعلام تخلف يا اعلام جرائم)؛
 7. ارسال دعوتنامه و مصاحبه حضوري از محصلینی که عليه آنان گزارش يا اعلام تخلف شده است.
 8. (رسيدگي و پيگيري برخي از سوابق محصل که به هر دليل ضرورت و تشخيص کمیته نظم و دیسپلین باشد (از آغاز شمولیت تا الحال
 9. نظارت و کنترل در خصوص لیلیه های محصلین از لحاظ رعايت قوانين و مقررات وزارت تحصیلات عالی و محيط پوهنتون؛
 10. نظارت بر حسن اجراي قوانين محيط پوهنتون در پیوند با محصل (از لحاظ رعايت قوانين و مقررات شرعي و قانوني)؛
 11. رسيدگي به جرائم عمومي پوهنتون (از قبيل: تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت و…)؛
 12. رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري (از قبيل: تقلب، اخلال و يا وقفه در برنامه‌هاي کاری پوهنتون و يا لیلیه، ايراد خسارت به اموال پوهنتون و يا لیلیه)؛
 13. رسيدگي به تخلفات اخلاقي (از قبيل: استعمال دخانيات و مواد مخدر، استفاده از نوارهاي ويدئويي و يا صوتي غير مجاز، عدم رعايت پوشش اسلامي يا آرايش و عدم رعايت شئونات تحصیلی)؛
 14. رسيدگي به تخلفات سياسي (توهين به شعائر اسلامي و يا ملي، ارتکاب اعمالي بر ضد قوانین نافذه کشور، ايجاد اختشاش و آشوب در محيط پوهنتون)؛
 15. محرم نگهداشتن اسناد و مكاتيب واطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعدازختم وظیفه.
 16. رسيدگي به تخلفاتي که خارج از محيط پوهنتون صورت گيرد چنانچه به حيثيت و شئون هیئت رهبری پوهنتون لطمه وارد آورد؛
    سید نعیم عالمی رشته: جراحی عمومی
ماستر/ترینر متخصص جراحی n.allemy@jami.edu.af
رییس دانشکده طب / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، نظم و دیسپلین، تحقیقات و فرهنگی ۰۷۹۹۰۲۱۵۰۷۱
    شمس الحق فضل رشته:
لیسانس ۰۷۹۶۶۰۶۸۶۸
معاون مالی و اداری / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، تقرر و انفکاک / رییس کمیته نظم و دیسپلین، بورسیه و تخفیف، جندر s.fazl@jami.edu.af
    سیدجمال الدین هروی رشته:
دوکتور فقه و قانون ۰۷۹۲۰۳۷۳۲۱
رییس دانشکده شرعیات / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، نظم و دیسپلین، فرهنگی، امتحانات aftab350@gmail.com
    عثمان ایوبی رشته:
ماستر کامپیوترساینس ۰۷۹۹۱۶۰۱۱۵
رییس هیئت امنا / عضو کمیته تضمین کیفیت، نظم و دیسپلین، فرهنگی، امتحانات، تکنالوژی، تقرر و انفکاک،‌بورسیه و تخفیف o.ayubi@jami.edu.af
    مریم احمدی رشته:
ماستر ۰۷۹۶۱۹۵۱۰۰
رییس کمیته جندر / عضو کمیته نظم و دیسپلین، جندر m.ahmadi@jami.edu.af
به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار