پوهنتون جامی از ۱۴ جون (روز جهانی اهدای خون) تجلیل بعمل آورد؛

12 سرطان 1402

اهدای خون به بیماران امکان دسترسی به خون و فرآورده‌های خونی ایمن را به مقدار کافی می‌دهد و جز عوامل مهم کلیدی برای سیستم سلامت است. روز جهانی اهدای خون در سال 2022، توسط سازمان بهداشت جهانی با این شعار که از مردم جهان می‌خواهد به نشانه همبستگی خون اهدا کنند، نام گذاری شده است. مورخ 24/03/1402 پوهنحی طب معالجوی همزمان با ۱۴ جون (روز جهانی اهدای خون) کمپاین اهدای خون را راه اندازی نمود. در این برنامه اعضای کادر علمی، اداری، اساتید و محصلان عزیز سهم گرفته و با اهدای خون مسئولیت شان را در راساتای خدمات اجتماعی و ترویج فرهنگ اهدای خون، ایفا نمودند تا باشد این مقدار خونی که اهدا شد باعث شود گوشه ای از مشکلات جامعه را کاهش دهد. اهدای خون در شفاخانه حوزوی هرات صورت گرفته و از طرف آن اداره؛ از پوهنتون جامی قدر دانی صورت گرفت.