Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

کمیته مالی


دانشگاه جامی از بدو تاسیس بر آن بوده است تا در ارائه خدمات تحصیلی با قیمت مناسب در خدمت باشد ولی با آنهم چون وضعیت اقتصادی جامعه در حد پائین قرار دارد دانشجویان گاهی اوقات توانایی پرداخت فیس تحصیلی را نداشته و ندارند.
هئیت امنا و هیئت رهبری دانشگاه برای کمک بیشتر برای دانشجویان زمینه انواع تخفیف های فیس تحصیلی را با در نظر داشت وضعیت اقتصادی جامعه، بازار و وضعیت اقتصادی دانشجو طرح و ترتیب نموده تا بتوان گام های استواری را برای رشد و تعالی دانش و بلند بردن سطح آگاهی جامعه برداشت.
هیئت رهبری دانشگاه جامی جهت سهولت و بررسی کمیته تخفیفات را ایجاد که افراد ذیل عضویت آن را دارا می باشند.
۱٫ رئیس هیئت امنا : میر عثمان ایوبی
۲٫ معاونیت علمی : نصیراحمد فرهمند
۳٫ معاونیت ادرای و مالی : شمس الحق فضل
۴٫ مدیریت مالی : یما واحدی
در ذیل این گفتار می پردازیم به معرفی انواع بسته های تخفیف فیس تحصیلی در دانشگاه جامی :
۱٫ بسته تخفیف های رقابتی
در این بسته سعی برآنست تا در رقابت با قیمتهای فیس تحصیلی در بازار با در نظر داشت کیفیت ارائه خدمات در دانشگاه همگام و همسان بود تا سهم بازار کاهش نیافته و در افزایش آن اقدامات درست انجام یابد. که میتوان به عنوان نمونه تخفیف های زیر را نام برد:
۱٫ ۵۰٪ تخفیف عمومی فیس تحصیلی دانشکده انجینیری
۲٫ ۴۰٪ تخفیف عمومی فیس تحصیلی دانشکده اقتصاد
۳٫ ۳۰٪ تخفیف عمومی فیس تحصیلی دانشکده حقوق
۴٫ ۲۰٪ تخفیف عمومی فیس تحصیلی دانشکده شرعیات
۵٫ ۱۵٪ تخفیف عمومی فیس تحصیلی دانشکده طب در دورهای قبل ازسال ۱۳۹۶
۲٫ بسته تخفیف های تبلیغاتی
در این بسته تلاش گردیده تا با در نظر داشت رول تبلیغات در جذب دانشجو در زمان های مناسب اقدام به ارائه تخفیف فیس تحصیلی و جذب دانشجوی بیشتر گردد؛ تا از یک طرف دانشجوی بیشتری جذب گردد و از طرف دیگر بتوان به نوعی فیس تحصیلی را برای دانشجویان کاهش داده و ذهنیت مثبت خلق نمود. که میتوان به عنوان نمونه تخفیف های زیر را نام برد.
۱٫ تخفیف برای دانشجویان که از کانکور دولتی می خواهند جذب دانشگاه شوند.
۲٫ تخفیف برای حافظان قرآنکریم

۳٫ بسته تخفیف ها برای دانشجویان ممتاز
این بسته تخفیف برای دانشجویانی مد نظر گرفته شده که در امتحانات و رقابت ها از خود شایستگی نشان داده و موجب گردیده اند تا جایگاه دانشگاه در سطح جامعه بلند رفته و دانشگاه به مقام عالی تری دست پیدا نماید و یا خود دانشجویان در رقابت ها و امتحانات به مقام و جایگاه بهتری نایل گردیده باشند که میتوان در ذیل این بسته تخفیف های زیر را نام برد:
۱٫ تخفیف های ۱۰۰ ٪ و ۵۰ ٪ برای دانشجویانی که در رقابت های علمی و فرهنگی بین دانشگاه ها و نهاد های تحصیلات عالی حایز مقام گردید باشند.
۲٫ تخفیف ۱۰۰ ٪ در سمستر اول برای دانشجویانی که در امتحان کانکور اصلی توانسته مقام اول را کمایی نمایند .
۳٫ تخفیف ۵۰٪ در سمستربعدی برای دانشجویانی که توانسته در سمستر خویش بین کل دانشجویان دانشکده مقام اول تا سوم را کسب نمایند.
۴٫ تخفیف ۱۰۰٪ سمستر بعدی برای دانشجوی که توانسته است در امتحانات سمستر از خود شایستگی نشان داده و مقام اول دانشگاه را کسب نماید.
۵٫ تخفیف ۲۵٪ سمستر بعدی برای دانشجویان اول نمره تا سوم نمره دانشکده طب معالجوی.
۴٫ بسته تخفیف اعضای خانواده کدر علمی و اداری دانشگاه
این تخفیف جهت سپاسگزاری از زحمات پرسونل متعهد و فداکار دانشگاه در نظر گرفته شده است که بتوان از این طریق در کاهش هزینه های زندگی کارمندان و پرسونل و در ظرفیت سازی و رشد دانش گام برداشت؛ که میتوان از تخفیف زیر نام برد:
۱٫ تخفیف ۱۰۰٪ و ۵۰٪ و ۲۵٪ در دانشکده های مختلف دانشگاه به اساس تصمیم هیئت رهبری و هیئت امنا برای اعضای درجه یک فامیل کارمند.
۵٫ بسته تخفیف اعضای فامیل
این تخفیف جهت کاهش هزینه های تحصیلی خانواده های در نظر گرفته شده که تعداد بیشتر از یک فرزندان شان در دانشگاه، دانشجو میباشند؛ تا این همکاری باعث تشویق در مسیر فراگیری علم و دانش گردد. که میتوان از تخفیف زیر نام برد.
۱٫ تخفیف ۱۰٪ و ۵٪ برای اعضای درجه یک فامیل
۶٫ بسته تخفیف نهادها و موسسات فرهنگی و ادارات دولتی و خصوصی
این بسته تخفیف جهت ایجاد و حفظ روابط حسنه و تبادل همکاری های دو جانبه مد نظر گرفته شده تا بتوان از این طریق مسئولیت پذیری های اجتماعی و فرهنگی دانشگاه را اطلاع رسانی و نهادینه ساخت و در ضمن شناساندن جایگاه دانشگاه از این طریق متصور است. که میتوان به چند نمونه از ای تخفیف ها اشاره کرد.
۱٫ تخفیف ۱۰۰٪ برای یک نفر از کارمندان دولت به صورت سالانه به معرفی مقام ولایت
۲٫ تخفیف ۱۰۰٪ برای ۵ نفر از فرزندان شهدا و معلولین و افراد بی بضاعت به معرفی مقام ولایت در سال های ما قبل
۳٫ تخفیف ۱۰۰ ٪ برای ۱ نفر از معلولین به معرفی انجمن معلولین به تصمیم و تائید هیئت رهبری.
۴٫ تخفیف ۵۰٪ برای دانشجویان نابینا.
۵٫ تخفیف ۱۰۰٪ برای دانشجویان جدید الشمول که در مسابقات بیرونی که از طرف نهادهای فرهنگی و علمی ممتاز شناخته شده باشند و قبلا تفاهم همکاری با دانشگاه امضاء شده باشد.
۶٫ تخفیف با فیصدی های متفاوت به اساس تفاهم نامه ها و قراردادها با جوانب زیربط از جمله تخیف ۵۵ % برای کارمندان دولت و اعضای فامیل شان.
۷٫ تخفیف ۶۰٪ برای اعضای برتر رقابت های خبرنگاری که از طرف موسسه ……… در دانشکده های متفاوت غیر از طب معالجوی.
۷٫ بسته تخفیف برای افراد بی بضاعت و دارای مشکلات اقتصادی
این بسته تخفیف جهت حمایت از قشر فقیر و مستعضف جامعه در نظر گرفته شده و بنا به نوعیت و وسعت مشکل به تائیدی اساتید و افراد ذی نفوذ بعد از تصمیم هیئت رهبری و کمیسیون تخفیفات برای فرد مورد نظراز ۱۰% الی ۱۰۰% در نظر گرفته خواهد شد.

    عتیق الله رحیمی رشته:
ماستر حقوق ۰۷۹۷۸۲۸۷۰۵
عضو کمیته atiq.rahimi@jami.edu.af
    شمس الحق فضل رشته:
لیسانس ۰۷۹۶۶۰۶۸۶۸
معاون مالی و اداری / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، تقرر و انفکاک / رییس کمیته نظم و دیسپلین، بورسیه و تخفیف، جندر s.fazl@jami.edu.af
    عثمان ایوبی رشته:
ماستر کامپیوترساینس ۰۷۹۹۱۶۰۱۱۵
رییس هیئت امنا / عضو کمیته تضمین کیفیت، نظم و دیسپلین، فرهنگی، امتحانات، تکنالوژی، تقرر و انفکاک،‌بورسیه و تخفیف o.ayubi@jami.edu.af
    یما واحدی رشته:
لیسانس اقتصاد ۰۷۹۰۵۶۱۴۱۴
مدیریت مالی / عضو کمیته بورسیه و تخفیف y.waahedi@jami.edu.af
به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار