اهداف دانشگاه

  1. مشارکت در آماده ساختن کادرهای علمی با معیارهای بین المللی در رشته های مختلف.
  2. عرضه پروگرام های تحصیلی با درنظرداشت ارزش های اسلامی، تاریخی و ملی کشور.
  3. پرورش و انکشاف استعدادهای فکری و مهارتهای عملی محصلان با فراهم آوری زمینه های مساعد فراگیری علوم و فنآوری به طور نظری و عملی.
  4. تربیه‌ی نسل جوان با روحیۀ سخت کوشی، استقامت در مقابل مشکلات، پیگيری در فراگیری علوم، وفاداری به وطن، تعهد دربرابر مردم و بیزاری از هرگونه مفاسد اخلاقی و اجتماعی.
  5. تشویق و پشتیبانی همه جانبه از فعالیت های مبتکرانه و سازندة علمي در زمینه های تحقیقی، آموزشی، تألیف و ترجمه، انتشارات و ارتقای سطح آماده گی علمی- مسلکی اعضای کادر مربوط.
  6. انتقال دانش و تکنولوژی معاصر جهت مشارکت در پروسه های بازسازی، فرهنگی و اقتصادی کشور و غلبه بر عقب ماندگی هاي طولانی.
  7. تأمین و تقویه‌ی مناسبات علمی و اکادمیک با مؤسسات مماثل داخلی و خارجی جهت مبادله تجارب و ايجاد فضاي همكاريهاي علمي.
  8. توليد علم مطابق نيازهاي بومي اين مرحله از رشد و توسعه كشور و برنامه ريزي بلند مدت مرحله ای در این عرصه.
به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار