اهداف دانشگاه جامی

۱- مشارکت در آماده ساختن کادرهای علمی با معیارهای بین المللی در رشته های مختلف.
۲- عرضه پروگرام های تحصیلی با درنظرداشت ارزش های اسلامی، تاریخی و ملی کشور.
۳- پرورش و انکشاف استعدادهای فکری و مهارتهای عملی محصلان با فراهم آوری زمینه های مساعد فراگیری علوم و فن آوری به طور نظری و عملی.
۴- تربیه‌ی نسل جوان با روحیۀ سخت کوشی، استقامت در مقابل مشکلات، پیگيری در فراگیری علوم، وفاداری به وطن، تعهد دربرابر مردم و بیزاری از هرگونه مفاسد اخلاقی و اجتماعی.
۵- تشویق و پشتیبانی همه جانبه از فعالیت های مبتکرانه و سازندة علمي در زمینه های تحقیقی، آموزشی، تألیف و ترجمه، انتشارات و ارتقای سطح آماده گی علمی- مسلکی اعضای کادر مربوط.
۶- انتقال دانش و تکنولوژی معاصر جهت مشارکت در پروسه های بازسازی، فرهنگی و اقتصادی کشور و غلبه بر عقب ماندگی هاي طولانی.
۷- تأمین و تقویه‌ی مناسبات علمی و اکادمیک با مؤسسات مماثل داخلی و خارجی جهت مبادله تجارب و ايجاد فضاي همكاريهاي علمي.
۸- توليد علم مطابق نيازهاي بومي اين مرحله از رشد و توسعه كشور و برنامه ريزي بلند مدت مرحله ای در این عرصه.

آخرین اخبار

مشاهده همه