دانشگاه در یک نگاه

دانشگاه جامی، آیینۀ دانش‌دوستی مردم این سرزمین، پژوهندۀ دانش و فنون مدرن، گسترانندۀ علم و خرد دینی و پرورش‌دهنده‌ی بصیرت و پویایی، نتیجۀ خواست و ارادۀ مردمان دوست‌دار علم و فرهنگ این خطۀ کهن است. تأسیس و شکل‌گیری اولیۀ دانشگاه جامی در سال ۱۳۸۹ با دریافت مجوز رسمی از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی است. این پوهنتون مطابق با اصول و معیارهای مدرن آکادمیک و با حفظ قوانین تحصیلات عالی کشور برنامه‌های تحصیلی خویش را در شش دانشکدۀ طب معالجوی، انجینیری ، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، شرعیات و زراعت برای دانش‌پژوهان ارائه نموده و در تلاش است تا چهره‌ای جدید و متعالی از دانش و خرد را برای جوانان و نسل نو کشور به تصویر بکشد.


پوهنتون جامی، پوهنتونی جوان و در حال رشد می‌باشد و به منظور گسترش فعالیت‌های این پوهنتون برای آن در یکی از فضاهای مناسب حومۀ شمالی شهر هرات موازی پنجاه جریب زمین تهیه و ثبت گردیده است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک کار پروژۀ ساختمانی کمپلکس آن آغاز گردد.

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار