Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

دانشگاه در یک نگاه

دانشگاه جامی یک نهاد علمی و اکادمیک خصوصی است که به هدف ارائه خدمات در حوزه تحصیلات عالی، تولید علم و فناوری و بالا بردن سطح دانش و بینش مردم تأسیس شده و در سال ۱۳۸۹ خورشیدی در وزارت تحصیلات عالی کشور ثبت گردیده است و از آن وزارت محترم جواز خود را رسماً دريافت نموده است. اين پوهنتون مطابق با اصول معیارهای  اکادمیک و قانون تحصیلات عالی کشور برنامه های تحصیلی خویش را برای محصلین و دانش پژوهان ارائه و تطبیق می کند و در تلاش است تا سطح جدیدی از علم و فن را برای جوانان و نسل نو کشور ارائه کند. هدف بلند مدت این پوهنتون گسترش حوزه کار و فعالیت به دیگر ولايات افغانستان می باشد. به همین منظور برای آن در یکی از فضاهای بسیار مناسب حومة شمالی شهر هرات موازی پنجاه جریب زمین تهیه و ثبت گردیده که امیدواریم در آیندة نزدیک کار پروژة ساختمانی کمپلکس آن آغاز گردد.

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار