Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

رهنمای جامی (لایحه وظایف)

پیام هیئت رهبری دانشگاه
همکاران گرانقدر!
سپاس بیکران قادر متعال را که ما را یاری بخشید تا خدمتگزار رهروان مسیر علم و معرفت باشیم. به یقین که هر گام تان در این راه، عبادت محسوب گردیده و از حسنات تان به حساب خواهد آمد.
از بودن در کنار هم به عنوان اعضای خانواده بزرگ دانشگاه جامی خوشحالیم، و جای افتخار است که توفیق خدمت در این نهاد علمی را کسب نمودیم. کارمندان جامی به عنوان با ارزش ترین سرمایه های معنوی این نهاد هستند، که ارزش هر کدام آنها با هیچ سرمایه¬ی مادی این جهان، قابل مقایسه نمیباشد.
کسب جایگاه عالی این دانشگاه، در گرو فعالیت های مخلصانه و از خود گذری های شما عزیزان است. همانگونه که تا بحال جامی توانسته است به همت و تلاش مداوم کارمندان متخصص و با تجربه خود، قله های رفیع دانش را یکی پی دیگری فتح نماید، امیدواریم که با همدلی، همکاری و عزم قوی¬تر از پیش، مسیر پیشرفت ما هموارتر گردد.
کتاب ذیل، به همت و تلاش تعدادی از همکاران تان آماده شده است. یقیناً که این رهنما در راستای هماهنگی بهتر، آشنایی بیشتر با وظایف خود و همکاران و زمان بندی برنامه های کاری، مفید بوده و به مثابه چراغی است، که مسیر حرکت ما را روشن تر میسازد. امیدواریم تا تمام کارمندان در فعالیت های روزمره از آن استفاده¬ی مفید نمایند.
از آنجایی که جامی مصصم است تا امروز، متفاوت تر از دیروز باشد، با پیروی از این اصل، از ابتکارات و خلاقیت های مفید کارمندان شایسته، استقبال بعمل میاید. بر همین اساس، از تیم کاری که در تهیه و تدوین این کتاب رهنما زحمت کشیده اند، اظهار قدر دانی نموده و از بارگاه ایزد منان، برایشان توفیق مزید خواهانم.

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار