Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

برنامه های راهبردی دانشگاه


برنامه های راهبردی/پلان استراتیژیک دانشگاه جامی در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ پروتوکل نمبر ۳۵ به تصویب شورای علمی رسیده و هم اکنون جهت طی مراحل و اخذ منظوری به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ارسال گردیده است.
باورمندیم که پلان پنج سالۀ راهبردی دانشگاه جامی کامل و دقیق بوده و به زودی بعد از نشر دانشجویان عزیز میتوانند از تمام برنامه ها و پلان های انکشافی آینده دانشگاه اطلاع حاصل نمایند.

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار