جوازها

پوهنتون جامی

دانشگاه جامی در بهار سال ۱۳۹۰ از دل آرمان های نسل جوان این خطه علم پرور و تمدن ساز برای ایفای رسالت دانش¬گستری و انسان سازی در عرصه تحصیلات عالی خصوصی جوانه زد تا در بهارینه فصل اندیشه و معرفت اکادمیک علَم بردار و آئینه دار باشد و از پس سال های خمود و رکود علمی، مشعلی روشن گرداند در مسیر تاریخ مشعشع تمدنی این حوزه. جامی پیوند امروزست با دیروز پر افتخار این سرزمین، جامی تکانه ای است بر کالبد بی رمق کاروانی که روزگاری با پرچم داری نامداران بزرگ فلسفه، دانش و خرد مانند جامی¬ها، رازی¬ها، انصاری¬ها انوار علم و معرفت را تا دوردست ترین افق¬های جهان تقدیم بشریت می کرد، این پوهنتون جوان و موفق به یاری الله متعال و به همت تیم رهبری مجرب و با بهره¬گیری از مدرن ترین امکانات و تجهیزات آموزشی و با داشتن فضای مناسب در بهترین موقعیت شهر و با برخورداری از یک استراتیژی منظم پلان شده و با دارا بودن شش پوهنحی طب معالجوی، انجینیری عمران، اقتصاد و مدیریت، حقوق و علوم سیاسی ، شرعیات و علوم اسلامی و زراعت و اگرانومی توانسته است بهترین کدر¬های ورزیده جوان، متخصص و متعهد را تقدیم جامعه نماید.


اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان (آیسا)

موسسین پوهنتون جامی از نخستین روز های تاسیس این نهاد علمی/اکادمیک، با داشتن استراتیژی پلان منظم در یک فضای کاملاً استندرد و معیاری به هدف ایجاد فرصت های مناسب تحصیلی برای جوانان و علاقمندان به علم ودانش، ترویج و حفظ فرهنگ تحقیق و توسعه، تبدیل افغانستان منحیث کشور مناسب برای دانش و پژوهش، ایجاد شبکه های باثبات تحصیلی در سطح ملی و بین المللی، تشویق و ترغیب در راستای ارتقاء ظرفیت و برنامه‌های مختلف حمایوی در شش رشته تحصیلی( طب معالجوی، انجینیری، حقوق و علوم سیاسی، شرعیات و علوم اسلامی، اقتصاد و مدیریت و زراعت) با شماره جواز D-37491 از ادارۀ حمایه سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) فعالیت هایش را آغاز نمود.


پوهنتون شدن

پوهنتون جامی در بهار سال ۱۳۹۰ به اساس خواست و نیاز اساسی مردم و محیط علمی- فرهنگی ولایت هرات در فضای تحصیلات عالی خصوصی کشور عرض اندام نموده و با عنایت حق تعالی و بهره گیری از تمام اصول و اقتضاآت علمی توانست مجموعۀ موفق علمی معیاری را در چهار چوب شش پوهنحی طب معالجوی، انجینیری، اقتصاد و مدیریت، حقوق و علوم سیاسی، شرعیات و علوم اسلامی و زراعت و اگرانومی راه اندازی و یک ظرفیت قابل توجه از کدر های علمی متخصص و محصلان ذکور و اناث را جذب نموده و نهایتاً با موفقیت کامل طی چهار دوره دانش آموختگان را تقدیم جامعه و سکتور های دولتی و خصوصی مختلف بنماید.

در گذار این سالها ارزیابی های مقام محترم وزارت و نهاد های مربوطه آن، ارزیابی های خودی پوهنتون و قضاوت عام اجتماعی که پشتوانه مطمئن اعتماد مردمی موید آن می باشد، همه و همه شایستگی، کار آیی، توانایی، تسلط و آمادگی این پوهنتون را در راستای خدمت گزاری در عرصه تحصیلات عالی به درجات عالی نشان داده است، همچنان این پوهنتون عملاً موفق گردیده است با تدوین یک استراتیژی پلان جامع و تطبیق دقیق آن و در عین حال بهره گیری از فضای مناسب تحصیلی و امکانات بالای آموزشی و پژوهشی، نمونه و الگویی بسیار ارزنده را در این زمینه ارائه نماید.

تلاش های بی وقفه، مفید و موثر کدر علمی و اداری این دانشگاه سبب تکمیل شدن معیار های لازمۀ علمی و اداری گردیده و در نتیجه به تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۴ طی حکم جلالتمآب وزیرصاحب تحصیلات عالی و رئیس پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی کشور، موسسه تحصیلات عالی جامی به پوهنتون جامی ارتقاء یافت.

هیئت رهبری پوهنتون جامی این افتخار بزرگ و معنوی را به کدر علمی، اداری و دانشجویان دانشگاه تبریک گفته و از حسن اعتماد و همکاری های همیشگی مقامات محترم رهبری وزارت تحصیلات عالی کمال امتنان و سپاسگزاری را دارد.


دانشکده انجینیری

عمران و آبادی از شاخصه های برجستۀ کشورهای تمدن¬گرا است. از آنجائی¬که میهن عزیزمان افغانستان در راستای شگوفایی و تعالی گام می¬نهد، نیازمند نیروی متخصص، جهت طراحی و ساخت ابر سازه¬ها مانند سدهای آب گردان به منظور کنترول و مدیریت منابع آب، برج های بلند تجاری، بزرگ راه¬ها که چون شریان ها در یک کشور عمل می کنند و سایر سازه های مهندسی مورد نیاز جامعه با معیارهای پذیرفته شده¬ی جهانی است. پوهنتون جامی بعد از اخذ جواز این رشته مهم تحصیلی طی حکم نمبر ۱۲۲ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۰ مقام محترم وزارت تحصیلات عالی فعالیت های خویش را شروع نموده و با کمال افتخار در این عرصه حضور فعال داشته که طی سالهای گذشته صدها تن از دانش¬آموخته¬گان رشتۀ انجینیری این دانشگاه با بهره¬گیری از اندوخته¬های شان به کاروان سازنده¬گی و آبادسازی دیار مان پیوسته اند.


دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

با توجه به همه¬گانی شدن دانش حقوقی و دیدگاه های سیاسی در زندگی افراد و با نگرش به اوضاع پیچیدۀ سیاست های جهانی؛ دانشگاه جامی بعد از اخذ جواز طی حکم نمبر ۱۲۲ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۰ مقام محترم وزارت تحصیلات عالی خود را مکلف به طرح برنامه ¬های کارا به منظور تعمیم نگرش اصولی و هدف محور به سیاست در جامعه دانسته و با آموزش و پرورش کدرهای توانا در این زمینه همواره در تلاش است و تا ایندم به تعداد صدها نفر فارغان از رشتۀ¬های اداری_دیپلوماسی و قضایی_سارنوالی را به جامعه تقدیم کرده است.

دانشگاه جامی فرصت¬های به¬سازی و بهینه¬سازی مسلک سیاست و قضا را برای دانشجویان فراهم نموده که نمونۀ بارز آن، تأسیس کلینیک حقوقی و راه¬اندازی محکمه¬های تمثیلی در سمسترهای مختلف میباشد.


دانشکده اقتصاد

پوهنتون جامی با هدف گسترش و انکشاف علم و به منظور تبیین جدید ترین تئوری های اقتصادی و در جهت یافتن راه حل های علمی برای مقابله با فقر و مشکلات اقتصادی کشور بعد از مجوز از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی فعالیت های علمی خویش را با همت اساتید و صاحب نظران اقتصاد آغاز نموده است. انتظار می رود این مرکز علمی و آکادمیک بتواند قدم های مؤثر و مفیدی را برای انکشاف و رشد دانش اقتصادی کشور بردارد و مسئولیت ملی و علمی خویش را در زمینه انجام دهد.

دانشکده اقتصاد این مرکز علمی با در نظر داشت اولویت های جامعه افغانستان در گام آغازین، فعالیت های علمی خویش را در مقطع لیسانس آغاز می کند. این دانشگاه در پاسخ به معضل بیکاری ساختاری یعنی عدم تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار و نیازهای مبرم نهادها، مؤسسات، بانکها و بنگاهها در سکتور خصوصی و دولتی به فعالیت علمی می پردازد. امید است این قدم کوچک دریچه ای بزرگی را فرا روی کارشناسان و اقتصاد دانان کشور جهت ارائه ی نسخه های کارآمد و مؤثر برای رهایی از فقر، بیکاری و حرکت به سوی توسعه و رشد اقتصادی ایجاد نماید.


دانشکده شرعیات و علوم اسلامی

قانون¬مداری و دانستن اصول رفتارهای پسندیده در جامعه سبب امنیت و ثبات ملت¬ها شده ومیزان نابسامانی¬ها و خودسری¬های فردی را کاهش میدهد. در جغرافیایی که ما در آن بود و باش داریم، منبع تقنین شریعت اسلامی است و کسب تعلیمات اسلامی و پخش و نشر آموزه¬های دینی بیش از هر اقدام دیگری در خور توجه مدیران ارشد معارف است. در مقاطع بالاتر یعنی عرصه¬ی تحصیلات تکمیلی، دانشگاه جامی یکی از نهادهایی است که با تأسیس دانشکدۀ شرعیات، زمینۀ کسب علوم اسلامی به شیوه¬ی تخصصی را فراهم نموده و تا اکنون صدها تن فارغان را از رشته¬های تعلیمات اسلامی و فقه و قانون در مسندهای قضا و ارشاد معرفی کرده است.


دانشکده طب معالجوی

دانشکده طب معالجوی به اساس استنـدرد های علمی مجهز باتــکنالوژی روز در مطابقت با نــصاب تـحصیلی وزارت محترم تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۳ جواز فعالیت خویش را کسب نموده و مصمم است تا خدمات تحصیلی و فعالیت های علمی خویش را در ساحۀ طب معالجوی به بهترین وجه ممکن عرضه نموده و بانهاد های معتبر جهانی در این رشته توأمیت خویش را بر قرار نماید. این دانشکده هم اکنون دارای لابراتوارهای مجهز بوده و به زودترین فرصت راه اندازی شفاخانه را برای فعالیت های عملی روی دست خواهد گرفت. دست اندرکاران این دانشکده متعهد اند تا با تربیۀ کدر آگاه، زمینۀ خدمت به تمام اقشار جامعه را بدون تبعیض های مذهبی، ملیتی و منطقوی مساعدسازند. این دانشکده مشخصا متعهد به تحقق اهداف ذیل در زمینه های تحصیلی است.

  • پاسخگویی به احتیاجات طبی جامعه.
  •  ارتــقاء ظرفیت جهت اجرای تـحقــیقات عـلمی به منظور رشــد و انــکشاف عــلم طبابـت.
  •  بررسی چالش ها و مشکلات موجود در زمینه ی علم طبابت در کشور وارائه ی را ه حل های مفید علمی.
  •  سهم گیـری اساتید، کارمندان و محصلان در کار های عـام الـمنفعه جامعه و نهاد های خصوصی و دولتی در سطح محلی و ملی

دانشکده زراعت

این پوهنحئی در گام نخست دیپارتمنت های اگرانومی و ترویج و توسعه زراعتی را راه اندازی نموده و در قدم های بعدی اقدام به تأسیس دیپارتمنت های باغداری، علوم مالداری، خاک شناسی و آبیاری،‌ منابع طبیعی و محیط زیست، حفاظه نباتات و وترنری خواهد نمود تا به مرکزی جهت پاسخگویی به نیازهای مسلکی جامعه زراعتی و مالداری ما مبدل گردد.

کاریکولم درسی آن با معیارهای قبول شده وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل مطابقت داشته و علاوتاً در صورت لزوم، کورس ها، تریننگ ها، ورکشاپ های مسلکی – تخصصی را تدویر خواهد نمود تا محصلان و تشنه گان دانش را هر چه بیشتر در جهت رسیدن به آرمان والای تحصیلی شان ممد واقع شود.

اهداف بلند مدت این پوهنحئی می تواند شامل تربیه متخصصان فنی و مسلکی در رشته زراعت به منظور خدمتگذاری در امر تعمیم و انکشاف زراعت عصری، اصلاح، تکثیر نباتات، تنظیم و بهره برداری از ثروت های طبیعی (جنگلها، چراگاه ها و حیات وحش) کشور به شیوه علمی،‌ مجادله با امراض و آفات نباتی، اصلاح، سروی خاک و جلوگیری از فرسایش خاکها، تنظیم امور آبیاری و زهکشی، اصلاح و بلند بردن محصولات حیوانی و نباتی، می باشد. فارغان لیسه ها و مکاتب مسلکی زراعت و فارغان صنوف چهاردهم انستیتیوت های زراعت بعد از سپری نمودن مؤفقانه امتحان کانکور نظر به فورم ها و لوایح اکادمیکی چانس شمولیت به این پوهنحئی را حاصل خواهند نمود. برای فارغان این پوهنحئی سند معتبر به سویه لیسانس با تأیید وزارت تحصیلات عالی اعطاء می گردد که اعتبار پوهنتونی جهانی دارد.

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار