رویداد های پیش رو

مشاهده تمام رویداد ها

28

حمل
افتتاحیه شفاخانه جامی
28 حمل الی 3 ثور

اخبار دانشکده

مشاهده همه اخبار
November 18, 2018
کنفرانس تفسیر آزمایش و تشخیص آزمایشگاهی بیماری های خونی

دانشکده طب معالجوی دانشگاه جامی سومین کنفرانس علمی در سال تحصیلی ۱۳۹۷ را تحت عنوان (تفسیر آزمایش و تشخیص بیماریهای خونی) با ارائه دکتر امید نجاتی استاد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه آزاد مشهد روز شنبه ۲۶ عقرب سال جاری ساعت ۹:۰۰ صبح برگزار نمود. در این سیمینار که به دعوت ریاست دانشگاه جامی با حضور و […]