Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

دانشکده طب معالجوی

slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 

دانشگاه جامی به عنوان نهاد علمی و اکادمیک در ماه دلوسال ۱۳۹۲خورشیدی مطابق فبریوری سال ۲۰۱۴ میلادی جواز موافقت تاسیس دانشکده طب معالجوی را از وزارت تحصیلات عالی افغانستان کسب نمود.
در بهار سال ۱۳۹۳ خورشیدی اولین گروه دانشجویان در دانشکده طب معالجوی پذیرش گردیده و در حال حاضر بیش از ۷۰۰ دانشجو در مقطع لیسانس در این دانشکده مشغول تحصیل هستند.
گرایش روزافزون داوطلبان به دانشکده طب و مراجعه رو به افزایش شهروندان به مراکز درمانی، اهمیت قابل ملاحظه مسلک طبابت و نیاز به متخصصان را در این رشته نشان میدهد.
کاریکولم درسی این دانشکده مطابق استندردهای ملی و بین المللی بوده و سازگار با شرایط کشور میباشد و به گونه ی نظری و عملی تدریس میشود. تدریس عملی مضامین در لابراتوارها، شفاخانه های کادری و کلینیک های خصوصی که با دانشگاه قرارداد همکاری دارند به پیش برده میشود.
هرسمستر شانزده هفته درسی را در برگرفته بعد از تکمیل شانزده هفته در ظرف یکماه امتحانات پایان سمستر برگزار میگردد امتحانات مضامین بشکل تحریری و عملی صورت گرفته که شامل امتحانات صنفی، وسط سمستر، نهائی و عملی میباشد، و نتایج فعالیتهای تحصیلی محصلان چون نمرات¬ وسط سمستر، کنفرانسها، پروژه¬های صنفی و نمرات اخذ شده آخر سمستر انعکاس مییابد.
ترویج فرهنگ ارزیابی و ارزش گزاری به نتایج آن، رعایت کورس پالیسی، داشتن پلان های ماهوار و هفته وار، تدریس نظری و عملی و تطبیق برنامه درسی در هر سمستر، تدویر سمینارهای علمی، و برگزاری بموقع جلسات شورای علمی، اساتید و دیپارتمنت بخشی از فعالیت های این دانشکده است.
این دانشکده دارای ساختمان معیاری تدریسی و صنوف درسی مجهز با وسایل گرما و سرما و تکنولوژی نوین روز بوده و همچنان دارای هفت لابراتوار فعال و کلینیک معیاری در دانشگاه میباشد که محصلان در آن جنبه های عملی دروس نظری را تمرین مینمایند.
لابراتوارهای فعال دانشکده طب معالجوی عبارتند از:

 • لابراتوار کیمیا
 • لابراتوار بیوشیمی
 • لابراتوار بیولوژی
 • لابراتوار میکروبیولوژی و پرازیتولوژی
 • لابراتوار اناتومی
 • لابراتوار فزیولوژی
 • لابراتوار امبریولوژی

دانشکده طب معالجوی دانشگاه جامی الی تکمیل شدن شفاخانه کدری خود که تحت کار است جهت پیشبرد دروس عملی محصلان دوره کلینیک با شفاخانه تخصصی کیمیا، شفاخانه تخصصی افغان آریا، شفاخانه تخصصی افغان ترکان و کلینیک معالجوی هرات توامیت دارد که محصلین ذریعه سرویس دانشگاه بطور منظم جهت ستاژ به شفاخانه های مربوطه منتقل میشوند.
کمپیوتر لب، کتابخانه طبی و انترنت قوی در کتابخانه جهت دسترسی محصلان به سایت های علمی تحقیقی نیز جزء امکانات این دانشکده است همچنان دانشکده طب معالجوی جهت اجرای فعالیتهای مربوط در راستای ارتقای کیفیت دارای شش کمیته فرعی در سطح دانشکده میباشد هر کمیته متشکل از رییس و ۳ عضو بوده و جلسات کمیته ها بصورت ماهوار و حسب ضرورت تدویر مییابد.
کمیته های فعال دانشکده طب معالجوی عبارتند از:

 • کمیته تضمین کیفیت
 • کمیته فرهنگی
 • کمیته نظم و دسپلین
 • کمیته امتحانات
 • کمیته ارزیابی کاریکولم
 • کمیته سمع شکایات

امــور رهبری دانشکده طب معالجوی توســط ریاست دانشکده، آمریت های دیپارتمنت ها، مــدیریت تــدریسی و مدیریت اجرایی آن مـوفـقانه به پـیش برده میشود و دروس نظری آن توسط ۴۷ تن از استادان بسویه های دوکتورا، ماستری، فوق لیسانس و لیسانس با رتب بالای علمی تدریس میگردد.
دوره تحصیل در دانشکده طب معالجوی هفت سال میباشد سال اول دوره (P.C.B)، پنج سال شامل دروس نظری و عملی و یک سال اخیر دوره ستاژ را در بر میگیرد. در پایان دوره تحصیلی سند رسمی فراغت داکتر طب با تایید وزارت تحصیلات عالی به دانشجو ارایه میشود.

زمینه های کاری دانشکده طب معالجوی

 • دارندگان مدرک دانشکده طب معالجوی، مسووليتهای متفاوتی را بر عهده می گیرند، از آن جمله میتوان به موارد زير اشاره نمود
 • تشخيص، درمان و پيگيری بيماران در مطب های شخصی، درمانگاه ها و شفاخانه ها
 • مديريت و سرپرستی مراکز ارائه خدمات صحی و درمانی

مشارکت در امر تحصيلی و پژوهشی در ارتباط با بيماري های مختلف

• کار و فعالیت به عنوان کدر علمی دانشگاه ه

دیدگاه

دانشکده طب معالجوی، با سعی و تلاش موثر و تطبیق پروگرام های وزارت تحصیلات عالی، پلان استرتیژیک و برنامه های کمیته ارتقای کیفیت، در تربیه کدرهای ممتاز و داکتران ورزیده جهت کاهش امراض پیشتاز بوده، و با انجام رسالت خود در مسیر رشد صحت اجتماعی، در صدر نهاد های تحصیلات عالی طبی کشور قرار داشته باشد.

ماموریت

 1. تطبیق پروگرام های وزارت تحصیلات عالی، پلان استراتیژیک دانشگاه جامی و دانشکده طب معالجوی و برنامه های کمیته ارتقای کیفیت جهت رسیدن به مراحل قابل قبول اعتبار دهی.
 2.  تربیه کدر متخصص و متعهد طبی جهت افزایش سطح سلامتی وکاهش گراف امراض در جامعه.
 3. فراهم نمودن امکانات مناسب معنوی و مادی تحصیلی برای تربیه دانشجویان برتر، جهت مسئولیت پذیری در ایجاد تغییرات مثبت در مراقبت های صحی مطابق با ضروریات و توقعات جامعه.
 4.  فراهم آوری فرصت های مناسب آموزش نظری و عملی برای محصلان طب جهت آماده سازی آنها برای کسب موفقیت در دوره های آموزشی بعد از فراغت، و انکشاف مسلکی دوامدار شان.
 5.  ایجاد هماهنگی و کار مشترک با دیگر شرکا و سکتورهای مرتبط و کارکنان صحی جهت رشد سکتور صحت.
 6. آماده سازی زمینه های تحقیق و انجام تحقیقات مطابق معیارهای علمی پذیرفته شده.
 7.  تقویه مراقبت های صحی در شفاخانه ها و کلینیک های کدری.
 8. تقویه روحیه مسولیت پذیری اجتماعی هم مسلکان برای تقویه و انکشاف مؤثر مراقبت های صحی.

ارزش ها

دانشکده طب معالجوی بر آن است تا با حفظ و ارتقاء ارزش های زیر به اهداف و برنامه های پیش بینی شده خود نایل آید:

 1.  رعایت قانونمداری
 2.  رعایت و پایبندی به ارزش های اسلامی و حفظ و رعایت عنعنات پسندیده ملی
 3.  ایجاد روحیه همدیگرپذیری با از بین بردن همه انواع تبعیض و تمایز
 4.  اولویت دادن به نیازهای مبرم اجتماعی و پاسخگویی مسؤلانه به آن ها
 5.  رعایت اصل احترام به آزادی بیان و اندیشه برمبنای رعایت تمام اصول اخلاقی پذیرفته شده
 6.  آماده سازی فضای مناسب آموزشی با رعایت اصل محصل محوری بر مبنای دانش سالاری
 7.  وقت شناسی و احترام به شخصیت استادان، کارمندان و محصلان
 8.  رعایت سلسله مراتب اداری

اهداف

این پوهنحَی عمدتاً اهداف ذیل را دنبال می نماید:

 1. کسب مرحله قابل قبول اعتبار دهی با تطبیق پروگرام های وزارت تحصلات عالی و پیروی از پلان استراتیژیک دانشکده طب و دانشگاه جامی.
 2. ایجاد و انکشاف شیوه های نوین آموزش و تدریس با کیفیت در عرصه طبابت جهت تربیه کادر متخصص و متعهد.
 3.  ارتقای ظرفیت علمی و کلینیکی دانشجویان و استادان جهت کسب موفقیت در دوره های آموزشی بعدی و سهم گیری در امور صحی و کاهش امراض.
 4.  انکشاف شیوه های مدرن مدیریتی، تقویت کار تیمی موثر و هماهنگی با شرکای سکتوری جهت فراهم آوری امکانات معنوی و مادی مورد نیاز دانشکده طب.
 5.  افزایش در آمد مالی و جلب رضایت مندی ذینفعان با راه اندازی تحقیقات مطابق به معیار های علمی.
 6.  سهمگیری در فعالیت اجتماعی جهت انکشاف موثر سکتور صحت و افزایش رفاه جامعه.

    سید نعیم عالمی رشته:
ماستر/ترینر متخصص جراحی n.allemy@jami.edu.af
رییس دانشکده طب / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، نظم و دیسپلین، فرهنگی ۰۷۹۹۰۲۱۵۰۷۱

    عبدالجبار سهیل رشته: طب معالجوی
ماستر ۰۷۹۹۴۰۱۹۶۱
تدریس مضامین [ صحت عامه ] drjabarsohail871@gmail.com
    احمد فرهاد فهیم رشته: طب معالجوی
ماستر ۰۷۹۰۰۶۹۴۰۶
تدریس مضامین [ اناتومی ] ahmadfarhad.fahim@gmail.com

۹ حمل ۱۴۰۰

دستآوردهای دانشکده طب معالجوی

ایجاد ۵ لابراتوار مجهز (لابراتوار بیوشیمی، میکروبیولوژی، پرازیتولوژی، اناتومی و فزیولوژی)، تجهیز لابراتوارها و افزایش لابرانت در تشکیلات موجود. برگزاری کنفرانس های بزرگ علمی تحت عناوین زیر: معارفه و آشنایی دانشجویان با سیستم کریدیت آموزش ۱۲ مورد گراف برقی قلب بررسی عوامل وابستگی دوایی نقش مشاوره جنتیکی در جلوگیری از امراض ارثی و ازدواج های […]

پلان استراتژیک

برنامه عملیاتی یک ابزار دقیق برنامه ریزی اجتماعی به حساب آمده و استراتژی سازمانی را برای رسیدن به یک هدف مشخص می نماید، جزئیات در نظر گرفته شده در چنین طرحی به کارامدی سازمان کمک نموده و می تواند ماموریت سازمان را برای رسیدن به چشم انداز ترسیمی یاری رساند.

پلان عملیاتی

برنامه عملیاتی یک ابزار دقیق برنامه ریزی اجتماعی به حساب آمده و استراتژی سازمانی را برای رسیدن به یک هدف مشخص می نماید، جزئیات در نظر گرفته شده در چنین طرحی به کارامدی سازمان کمک نموده و می تواند ماموریت سازمان را برای رسیدن به چشم انداز ترسیمی یاری رساند.

دانلود فایل پلان عملیاتی

۱۳ جدی ۱۴۰۰

گزارش برگزاری کنفرانس علمی (روش های استریل سازی وسایل طبی)

گزارش برگزاری کنفرانس علمی (روش های استریل سازی وسایل طبی) کنفرانس علمی (روش های استریل سازی وسایل طبی) با ارائه محمد مهدی کریمی استاد پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی در روز یکشنبه ۲۸ قوس سال ۱۴۰۰خورشیدی بصورت حضوری در دانشگاه جامی برگزارگردید.     اشتراک کننده‌گان این سیمینار که بیشتر محصلین پوهنحی طب را شامل می شدند […]

۸ جدی ۱۴۰۰

گزارش برگزاری کنفرانس علمی (توقف و مرگ ناگهانی قلبی)

برگزاری برنامه‌های علمی در سطح جامعه مخصوصاً دانشگاه‌ها، روحیه تحقیق و تفحص را در دانشجویان بیش از پیش بارور می‌سازد. لذا با عنایت به اثرات فوق‌العاده مثبت این‌گونه برنامه‌ها که در راستای هدف‌های متعالی نهادهای تحصیلات عالی می‌باشد، پوهنحی طب معالجوی دانشگاه جامی اقدام به برگزاری کنفرانس علمی تحت عنوان (توقف و مرگ ناگهانی قلبی) […]

۸ جدی ۱۴۰۰

گزارش جلسه ی استادان پوهنحی طب معالجوی

گزارش جلسه ی استادان پوهنحی طب معالجوی شورای استادان پوهنحی طب معالجوی طی آجندا از قبل تعین شده با ریاست دوکتور سیدنعیم عالمی رئیس این دانشکده روز شنبه ۸ عقرب سال: ۱۴۰۰ ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر در اتاق کنفرانسهای دانشگاه جامی برگزار گردید. ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط […]

۱۸ حمل ۱۴۰۰

بررسی عوامل وابستگی دوایی

ارائه کننده: دوکتور هومان محب هدف: شناخت دانشجویان از اعتیاد و ارایه راهکار برای پیشگیری آن تعداد اشتراک کنندگان: ۳۰۰ تن زمان ارائه: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶به اشتراک بگذارید

۸ حمل ۱۴۰۰

معارفه و آشنایی دانشجویان با سیستم کریدیت

ارائه کننده: استاد نصیراحمد فرهمند و استاد شمس الحق فضل هدف: آگاه ساختن محصلان از سیستم کریدیت، میتود تدریس، ارزیابی ها و سایر فعالیت های آموزشی تعداد اشتراک کنندگان: ۳۰۰ تن زمان ارائه: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ به اشتراک بگذارید

۱۸ حمل ۱۴۰۰

شورای اساتید دانشکده طب معالجوی

شورای اساتید دانشکده طب معالجوی روز سه شنبه ۲۰ سنبله سال جاری باحضور معاونیت علمی، اساتید و مسؤلین دانشکده طب معالجوی برگذار و با تلاوت آیاتی از قرآن مجید توسط سیدمسعود سادات آغاز شد. نصیراحمد فرهمند معاون علمی دانشگاه جامی ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از حضور اساتید، دیدگاه خود را در خصوص ضرورت […]

۱۸ حمل ۱۴۰۰

جلسه ی مسؤلین دانشکده طب معالجوی با دانشجویان

جلسه ی مسؤلین دانشکده طب معالجوی با دانشجویان این دانشکده روز چهارشنبه مؤرخ ۲۲ حمل سال۱۳۹۷خورشیدی در اتاق کنفرانس دانشگاه جامی برگزار گردید. دوکتور سیدنعیم عالمی رییس دانشکده طب معالجوی ضمن بیان اهداف جلسه، مسؤلیت نماینده های دانشجویان را که انعکاس و پیگیری امور صنفی دانشجویان اصل بارز آن است خاطر نشان ساخت و در […]

به اشتراک بگذارید

هیچی رویدادی اضافه نگردیده است

تجلیل از روز دانشجو

پنجشنبه ۲۶ عقرب سال ۱۴۰۱ به مناسبت تجلیل از روز جهانی محصل و تقدیر از نخبگان سمستر بهاری سال ۱۴۰۱، محفل با شکوهی در سالون کنفرانس های پوهنتون جامی در دو تایم جداگانه برای محصلان ذکور و اناث برگزار گردید؛ محفل با تلاوتی از آیات روح بخش کلام الهی توسط قاری صاحبان خالد توحیدی و […]

به اشتراک بگذارید