Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

دانشکده طب معالجوی

slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 

دانشگاه جامی به عنوان نهاد علمی و اکادمیک در ماه دلوسال ۱۳۹۲خورشیدی مطابق فبریوری سال ۲۰۱۴ میلادی جواز موافقت تاسیس دانشکده طب معالجوی را از وزارت تحصیلات عالی افغانستان کسب نمود.
در بهار سال ۱۳۹۳ خورشیدی اولین گروه دانشجویان در دانشکده طب معالجوی پذیرش گردیده و در حال حاضر بیش از ۷۰۰ دانشجو در مقطع لیسانس در این دانشکده مشغول تحصیل هستند.
گرایش روزافزون داوطلبان به دانشکده طب و مراجعه رو به افزایش شهروندان به مراکز درمانی، اهمیت قابل ملاحظه مسلک طبابت و نیاز به متخصصان را در این رشته نشان میدهد.
کاریکولم درسی این دانشکده مطابق استندردهای ملی و بین المللی بوده و سازگار با شرایط کشور میباشد و به گونه ی نظری و عملی تدریس میشود. تدریس عملی مضامین در لابراتوارها، شفاخانه های کادری و کلینیک های خصوصی که با دانشگاه قرارداد همکاری دارند به پیش برده میشود.
هرسمستر شانزده هفته درسی را در برگرفته بعد از تکمیل شانزده هفته در ظرف یکماه امتحانات پایان سمستر برگزار میگردد امتحانات مضامین بشکل تحریری و عملی صورت گرفته که شامل امتحانات صنفی، وسط سمستر، نهائی و عملی میباشد، و نتایج فعالیتهای تحصیلی محصلان چون نمرات¬ وسط سمستر، کنفرانسها، پروژه¬های صنفی و نمرات اخذ شده آخر سمستر انعکاس مییابد.
ترویج فرهنگ ارزیابی و ارزش گزاری به نتایج آن، رعایت کورس پالیسی، داشتن پلان های ماهوار و هفته وار، تدریس نظری و عملی و تطبیق برنامه درسی در هر سمستر، تدویر سمینارهای علمی، و برگزاری بموقع جلسات شورای علمی، اساتید و دیپارتمنت بخشی از فعالیت های این دانشکده است.
این دانشکده دارای ساختمان معیاری تدریسی و صنوف درسی مجهز با وسایل گرما و سرما و تکنولوژی نوین روز بوده و همچنان دارای هفت لابراتوار فعال و کلینیک معیاری در دانشگاه میباشد که محصلان در آن جنبه های عملی دروس نظری را تمرین مینمایند.
لابراتوارهای فعال دانشکده طب معالجوی عبارتند از:

 • لابراتوار کیمیا
 • لابراتوار بیوشیمی
 • لابراتوار بیولوژی
 • لابراتوار میکروبیولوژی و پرازیتولوژی
 • لابراتوار اناتومی
 • لابراتوار فزیولوژی
 • لابراتوار امبریولوژی

دانشکده طب معالجوی دانشگاه جامی الی تکمیل شدن شفاخانه کدری خود که تحت کار است جهت پیشبرد دروس عملی محصلان دوره کلینیک با شفاخانه تخصصی کیمیا، شفاخانه تخصصی افغان آریا، شفاخانه تخصصی افغان ترکان و کلینیک معالجوی هرات توامیت دارد که محصلین ذریعه سرویس دانشگاه بطور منظم جهت ستاژ به شفاخانه های مربوطه منتقل میشوند.
کمپیوتر لب، کتابخانه طبی و انترنت قوی در کتابخانه جهت دسترسی محصلان به سایت های علمی تحقیقی نیز جزء امکانات این دانشکده است همچنان دانشکده طب معالجوی جهت اجرای فعالیتهای مربوط در راستای ارتقای کیفیت دارای شش کمیته فرعی در سطح دانشکده میباشد هر کمیته متشکل از رییس و ۳ عضو بوده و جلسات کمیته ها بصورت ماهوار و حسب ضرورت تدویر مییابد.
کمیته های فعال دانشکده طب معالجوی عبارتند از:

 • کمیته تضمین کیفیت
 • کمیته پلان استراتژیک
 • کمیته تحقیق
 • کمیته آموزش الکترونیک
 • کمیته فرهنگی
 • کمیته نظم و دسپلین
 • کمیته امتحانات
 • کمیته نصاب و کاریکولم
 • کمیته سمع شکایات

امــور رهبری دانشکده طب معالجوی توســط ریاست دانشکده، معاونیت دانشکده، آمریت های دیپارتمنت ها، مــدیریت تــدریسی و مدیریت اجرایی آن مـوفـقانه به پـیش برده میشود و دروس نظری آن توسط ۵۲ تن از استادان بسویه های دوکتورا، ماستری و لیسانس با رتب بالای علمی تدریس میگردد.
دوره تحصیل در دانشکده طب معالجوی هفت سال میباشد سال اول دوره (P.C.B)، پنج سال شامل دروس نظری و عملی و یک سال اخیر دوره ستاژ را در بر میگیرد. در پایان دوره تحصیلی سند رسمی فراغت داکتر طب با تایید وزارت تحصیلات عالی به دانشجو ارایه میشود.

زمینه های کاری دانشکده طب معالجوی

 • دارندگان مدرک دانشکده طب معالجوی، مسووليتهای متفاوتی را بر عهده می گیرند، از آن جمله میتوان به موارد زير اشاره نمود
 • تشخيص، درمان و پيگيری بيماران در مطب های شخصی، درمانگاه ها و شفاخانه ها
 • مديريت و سرپرستی مراکز ارائه خدمات صحی و درمانی
 • رشته های تحصیلی پوهنحی طب معالجوی

فارغان پوهنحی طب معالجوی با دانش و مهارت های لازمه درعرصه های مسلکی ذیل مجهز می باشند:
• اناتومی
• فزیولوژی
• بیوشیمی
• امبریولوژی
• هستولوژی
• مایکروبیولوژی
• آسیب شناسی
• فارماکولوژی
• اورال هایوجین
• اخلاق طبابت

مشارکت در امر تحصيلی و پژوهشی در ارتباط با بيماري های مختلف

• کار و فعالیت به عنوان کدر علمی دانشگاه

پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی در ماه دلو سال ۱۳۹۲هجری شمسی با هدف تربیه کادر متخصص و متعهد در ولایت هرات تاسیس گردید. کاریکولم درسی این دانشکده مطابق استندردهای ملی و بین المللی بوده و سازگار با شرایط کشور میباشد. استفاده از مدرنترین میتودهای تدریس و ریفرنسهای معتبر و همچنان استفاده از جدیدترین و مجهزترین وسایل و امکانات آموزشی در بخشهای تئوری ولابراتواری، کتابخانه، فضای مناسب و امکانات رفاهی عالی از اولویت های پوهنحی طب معالجوی می باشند. پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی علاوه بر تدریس با کیفیت، در عرصهی ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان خویش سهولتهای لازم را درنظر گرفته و با ایجاد کمیته تحقیقات، زمینه انجام تحقیقات علمی و چاپ مقالات علمی و پژوهشی را نیز در مجلات و کتب وکنفرانسهای داخلی و بینالمللی فراهم نموده است. شمولیت در پوهنحی طب معالجوی از طریق کانکور پوهنتون با حضورداشت رسمی هیئت وزارت تحصیلات عالی برگزار میگردد و مطابق طرزالعمل پذیرش محصلان در پوهنتون جامی انجام می شود. مدت تحصیل در پوهنحی طب معالجوی جامی ۱۴سمستر در ۷سال به سیستم کریدیت میباشد۱۱سمستر دورهء تحصیل به شکل تدریس نظری و عملی در صنوف درسی، لابراتوارها و شفاخانه های تدریسی بوده و در سمستردوازدهم محصلان به دورهء ستاژ معرفی میشوند در این دوره همهء رشته های اختصاصی به صورت عملی تحت نظر متخصصان و کادر علمی در شفاخانه های تدریسی مطابق با مفردات درسی آموزش داده میشود. پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی با ایجاد ارتباطات با مراکز علمی و درمانی داخل و خارج کشور، زمینهی دورههای آموزش (ستاژ) را برای محصلین فراهم نموده است تا دانشجویان با کسب مهارتهای لازم از داخل و خارج کشور، توانمندی ارتقای دورههای بالاتر علمی و عرضه خدمات صحی را در جامعه داشته باشند و در توسعه و بهبود سلامت جامعه نقش مهمی را ایفانمایند. فارغان این دانشکده درجه علمی به سویه(MD)مطابق به ستندرد های قبول شده وزارت تحصیلات عالی کشور را بدست میآورند. شایان ذکر است که شفاحانه معالجوی جامی در سال ۱۳۹۸در ولایت هرات ایجاد گردید که دارای بخش های تخصصی جراحی- داخله- اطفال- ولادی نسایی- گوش و گلو- جراحی عصبی و بخش فوق تخصصی جراحی ستون فقرات زیر نظر .متخصصین این رشته ها میباشد که علاوه بر معالجه مریضان به ارایه آموزش های عملی برای محصلان میپردازد

دیدگاه

پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی در نظر دارد تا با رعایت معیارهای تضمین کیفیت در صدر جدول دانشکده‌های طبی کشور قرار گیرد.

ماموریت

دانشکدۀ طب معالجوی مأموریت خود می‌داند که با رشد و ارتقای دوام‌دار کیفیت آموزش و پژوهش در تربیت و تأمین کادر پزشکی ورزیده و متعهد قدم بردارد؛ با استعانت از این گام‌ها، بهبود مدیریت سازمانی، کاربرد تکنالوژی و افزایش درآمد در انکشاف خدمات صحی و اجتماعی نقش فعال داشته باشد.

ارزش ها

دانشکده طب معالجوی بر آن است تا با حفظ و ارتقاء ارزش های زیر به اهداف و برنامه های پیش بینی شده خود نایل آید:

رعایت و تحکیم ارزشهای اسلامی و ملی؛
تحکیم وحدت ملی و رشد همدیگر پذیری؛
مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن به انتظارات برحق جامعه؛
احترام به آزادی اندیشه و بیان؛
توجه به حاکمیت قانون و تمرکز بر شاخصههای حکومتداری خوب؛
ایجاد محیط پویا و فضای دانش محور و آموزنده برای محصلین و اعضای کدر علمی؛
مدیریت و رهبری سالم و موثر؛

اهداف

این پوهنحَی عمدتاً اهداف ذیل را دنبال می نماید:

آموزش / تدریس با کیفیت
افزایش درآمد
انکشاف مدیریت سازمانی
ظرفیت سازی علمی
انکشاف اجتماعی، اقتصادی

    سید نعیم عالمی رشته: جراحی عمومی
ماستر/ترینر متخصص جراحی n.allemy@jami.edu.af
رییس دانشکده طب / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، نظم و دیسپلین، تحقیقات و فرهنگی ۰۷۹۹۰۲۱۵۰۷۱
    نوشین قادری رشته: حقوق
دکترا ۰۷۹۳۷۵۲۲۲۰
معاون پوهنحی n.qadiri@jami.edu.af
    محمد هادی بینش رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۶۲۰۱۰۸۷
آمردیپارتمنت کلینیک/استاد داخله H.binishi@jami.edu.af
    عبدالرحمن وطندوست رشته: طب معالجوی
MD ۰۷۹۲۶۸۱۰۹۸
آمردیپارتمنت پارا کلینیک/استاد پتالوژی ab.watandost@jami.edu.af
    نثار احمد احمدی رشته: طب معالجوی
MD ۰۷۹۳۸۴۶۳۴۸
استاد دائم/اطفال-پتالوژی n.ahmadi@jami.edu.af
    محمد سمیع الرحمن امیری رشته: پرازیتولوژی
ماستر ۰۷۹۶۷۳۵۱۶۰
استاد دائم/مایکروبیولوژی M.s_amiri@jami.edu.af
    سید مسعود سادات رشته: حقوق
ماستر ۰۷۹۶۶۹۱۸۱۱
مدیر تدریسی s.sadat@jami.edu.af
    نذیراحمد قاسمی رشته: کمپیوتر ساینس
ماستر ۰۷۹۴۵۲۸۱۸۰
مدیراجرائی/استادمضمون کمپیوتر n_qasemi@jami.edu.af
    سید مقصود سادات رشته: بیوشیمی
ماستر ۰۷۹۷۶۵۱۷۱۵
مدیرلابراتوارها s.m_sadat@jami.edu.af
    ضیاالحق ظریفی رشته: طب معالجوی
MD ۰۷۹۲۰۴۷۹۸۷
مسئول ستاژ ziaoulhaqzarifi@jami.edu.af
    محمد اکرم نعمتی رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۳۳۰۵۱۱۱
استاد دائم/اناتومی akram.nemati@jami.edu.af
    سید نعیم عالمی رشته: جراحی عمومی
ماستر/ترینر متخصص جراحی n.allemy@jami.edu.af
رییس دانشکده طب / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، نظم و دیسپلین، تحقیقات و فرهنگی ۰۷۹۹۰۲۱۵۰۷۱
    محمد هادی بینش رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۶۲۰۱۰۸۷
آمردیپارتمنت کلینیک/استاد داخله H.binishi@jami.edu.af
    عبدالرحمن وطندوست رشته: طب معالجوی
MD ۰۷۹۲۶۸۱۰۹۸
آمردیپارتمنت پارا کلینیک/استاد پتالوژی ab.watandost@jami.edu.af
    نثار احمد احمدی رشته: طب معالجوی
MD ۰۷۹۳۸۴۶۳۴۸
استاد دائم/اطفال-پتالوژی n.ahmadi@jami.edu.af
    محمد سمیع الرحمن امیری رشته: پرازیتولوژی
ماستر ۰۷۹۶۷۳۵۱۶۰
استاد دائم/مایکروبیولوژی M.s_amiri@jami.edu.af
    نذیراحمد قاسمی رشته: کمپیوتر ساینس
ماستر ۰۷۹۴۵۲۸۱۸۰
مدیراجرائی/استادمضمون کمپیوتر n_qasemi@jami.edu.af
    سید مقصود سادات رشته: بیوشیمی
ماستر ۰۷۹۷۶۵۱۷۱۵
مدیرلابراتوارها s.m_sadat@jami.edu.af
    بشیر احمد آذر رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۷۴۱۱۸۱۹
استاد B.azar20@gmail.com
    محمد اکرم نعمتی رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۳۳۰۵۱۱۱
استاد دائم/اناتومی akram.nemati@jami.edu.af
    احمد فیصل فیض رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۰۱۲۰۴۹۰
استاد/هستولوژی f.faiz@jgmail.com
    احمد سعید یعقوبی رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۷۶۶۹۴۴۰
استاد/یورولوژی saeeid.yaqobi@gmail.com
    فرامرز راهن رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۷۰۰۴۱۶۵
استاد/توبرکلوز rahin.faramarz@gmail.com
    برکت الله محمدی رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۵۰۸۴۰۱۰
استاد/جراحی اعصاب b.mohammadi@gmail.com
    شهاب رامش رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۹۴۰۴۹۴۸
استاد/گوش و گلو-طب عدلی shahab.ramish@gmil.com
    سید عبدالغفور رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۹۰۰۱۳۱۴
استاد/فزیولوژی Q.saeeidi@gmil.com
    علی خان احسانی رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۴۵۳۷۷۳۲
استاد/جراحی اطفال ali.ehsani@gmil.com
    محمد عثمان کریمی رشته: زراعت
دکترا ۰۷۹۹۴۳۳۲۰۲
استاد/جنیتیک karimi.osman@gmil.com
    خلیل احمد رسولی رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۷۴۸۵۰۵۱
استاد/صحت روانی - علوم سلوکی kh.rasoli@gmil.com
    عزیزالله بهبود رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۷۸۲۳۱۰۸
استاد/رادیولوژی aziz.behbod@gmil.com
    فضل الدین فایز رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۴۱۵۶۱۵۲
استاد/ ایمنیولوژی faiez2020@gmail.com
    حسین سلجوقی رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۵۱۵۶۱۸۰
استاد/ جراحی صدری saljoqi.hosin@gmail.com
    باسط متین رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۰۰۱۴۴۵۸۶
استاد/ ارتوپیدی basit.matin@gmail.com
    عبدالعظیم امیری رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۰۸۷۸۹۸۱
استاد/ انستزی-جراحی abz.amiri@gmail.com
    فیض احمد فائیض رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۸۶۲۱۸۹۰۷
استاد/ صحت عامه - تغذیه faizahmad.faeiz@gmail.com
    علی احمد محمدی رشته: بیوشیمی
دکترا ۰۷۹۴۲۰۸۰۵۱
استاد/ بیوشیمی a.mohammadi@jami.edu.af
    کیوان کاویانی رشته: طب معالجوی
متخصص ۰۷۹۸۶۲۲۹۴۹
استاد/ جلدی k.kaveiani@gmail.com
    محمد تابش رشته: بیولوژی
ماستر ۰۷۹۰۴۹۰۴۲۱
استاد/ بیولوژی mohamad.tabish@gmail.com
۶ میزان ۱۴۰۲

پوهنتون جامی فارغ‌التحصیلان حائز نمرات برتر امتحان شورای طبی را تقدیر نمود.

در مراسمی که به همین مناسبت، یوم پنجشنبه ۳۰ سنبله ۱۴۰۲ در سالون کنفرانس پوهنتون جامی برگزار گردید، ابتدا بعد از تلاوت چند از آیات کلام‌الله مجید، دکتر عتیق الله رحیمی معاون علمی پوهنتون جامی ضمن عرض تبریک به دانش آموخته گان، در سخنانی مشکلات سیستم صحی موجود در کشور را برشمرد و رسالت فارغ‌التحصیلان […]

۲۵ اسد ۱۴۰۲

ثبت دانشکده طب در سازمان صحی جهان(WHO)

افتخارِ دیگر از دانشکده طب معالجوی! دانشکده طب معالجوی دانشگاه جامی ثبت سازمان صحی جهان WHO شد. جهت فراهم سازی سهولت برای آنعده محصلین که خواهان ادامه تحصیل خویش در مقاطع بالاتر از لیسانس در خارج کشور هستند برآن شدیم تا این دانشکده را در لست سازمان صحی جهان ثبت و راجستر نمائیم تا برای […]

۳۱ ثور ۱۴۰۲

چهارمین گروه از دانشجویان پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی، جهت سپری نمودن دوره ستاژ رهسپار کشور جمهوری اسلامی ایران میشوند.

چهارمین گروه از دانشجویان پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی، بر اساس مفاد تفاهم نامه منعقده بین پوهنتون جامی و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جهت سپری نمودن دوره ستاژ رهسپار کشور جمهوری اسلامی ایران میشوند. در مراسم ویژه ای که به مناسبت راهنمایی و خداحافظی دانشجویان در روز دوشنبه ۲۸ حمل در این پوهنتون برگزار گردید […]

۹ حمل ۱۴۰۰

دستآوردهای دانشکده طب معالجوی

ایجاد ۵ لابراتوار مجهز (لابراتوار بیوشیمی، میکروبیولوژی، پرازیتولوژی، اناتومی و فزیولوژی)، تجهیز لابراتوارها و افزایش لابرانت در تشکیلات موجود. برگزاری کنفرانس های بزرگ علمی تحت عناوین زیر: معارفه و آشنایی دانشجویان با سیستم کریدیت آموزش ۱۲ مورد گراف برقی قلب بررسی عوامل وابستگی دوایی نقش مشاوره جنتیکی در جلوگیری از امراض ارثی و ازدواج های […]

پلان استراتژیک

برنامه عملیاتی یک ابزار دقیق برنامه ریزی اجتماعی به حساب آمده و استراتژی سازمانی را برای رسیدن به یک هدف مشخص می نماید، جزئیات در نظر گرفته شده در چنین طرحی به کارامدی سازمان کمک نموده و می تواند ماموریت سازمان را برای رسیدن به چشم انداز ترسیمی یاری رساند.

پلان عملیاتی

برنامه عملیاتی یک ابزار دقیق برنامه ریزی اجتماعی به حساب آمده و استراتژی سازمانی را برای رسیدن به یک هدف مشخص می نماید، جزئیات در نظر گرفته شده در چنین طرحی به کارامدی سازمان کمک نموده و می تواند ماموریت سازمان را برای رسیدن به چشم انداز ترسیمی یاری رساند.

دانلود فایل پلان عملیاتی

۲۳ عقرب ۱۴۰۲

از روز جهانی مبارزه با بیماری دیابت (شکر) تجلیل به عمل آمد

از روز جهانی مبارزه با بیماری دیابت (شکر) تجلیل به عمل آمد پوهنحی طب معالجوی و شفاخانه جامی از ۱۴ نومبر روز جهانی مبارزه با بیماری دیابت (شکر) با راه اندازی نشستی در اتاق کنفرانس های شفاخانه جامی تجلیل به عمل آورد. دوکتور سیدنعیم عالمی رئیس شفاخانه جامی؛ تجلیل از روز دیابت را فراهم سازی […]

۱۶ عقرب ۱۴۰۲

المپیاد علمی-دانشجویی را تحت عنوان

مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی المپیاد علمی-دانشجویی را تحت عنوان « اناتومی استخوان شناسی اطراف علوی وسفلی»، بین سمستر های دوم این پوهنحی با حضور جمع کثیری از محصلان در سالون کنفرانس های این پوهنتون برگزار نمود. این برنامه با تلاوت آیات چند از کلام‌الله مجید توسط فرید احمد محصل پوهنحی طب معالجوی […]

۱۴ عقرب ۱۴۰۲

حفظ سلامت فیزیکی بدن هنگام کار

ورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی سمینار علمی-آگاهی دهی را تحت عنوان « حفظ سلامت فیزیکی بدن هنگام کار »، با حضور جمع کثیری از کادر علمی و اداری پوهنتون جامی در سالون جلسات این پوهنتون برگزار نمود. این کنفرانس با تلاوت آیات چند از کلام‌الله مجید توسط سید مسعود سادات آغاز گردید، در […]

۹ عقرب ۱۴۰۲

برنامه شریک سازی نتایج تحقیقات علمی پوهنحی طب معالجوی

پوهنحی طب معالجوی به هدف شریک ساختن نتایج تحقیقات، بهبود وضعیت صحی کشور و ترویج فرهنگ تحقیقات، کنفرانس علمی ـ تحقیقی را به تاریخ ۱۰ عقرب ۱۴۰۲ خورشیدی در سالون جلسات پوهنتون جامی برگزار نمود. در این کنفرانس در عرصه های مختلف رشته طب، تحقیقاتی که انجام شده بود، چهار مقاله‌ی تحقیقی پیرامون ميزان شیوع، […]

۶ میزان ۱۴۰۲

کنفرانس علمی (استطبابات تشخیص اندوسکوپی جهاز هضمی فوقانی در بیماری های مری و هضمی)

مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی کنفرانس علمی را تحت عنوان  « استطبابات تشخیص اندوسکوپی جهاز هضمی فوقانی در بیماری های مری و هضمی »، با حضور هیئت رهمورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی کنفرانس علمی را تحت عنوان  « استطبابات تشخیص اندوسکوپی جهاز هضمی فوقانی در بیماری های مری و هضمی »، […]

۱۲ سرطان ۱۴۰۲

تکنیک های مدن جراحی در یورولوژی

مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی کنفرانس علمی را تحت عنوان « تکنیک های مدن جراحی در یورولوژی»، با ارائه محترم دوکتور احمد سعید یعقوبی فوق تخصص لپراسکوپی و اندویورولوژی و استاد دانشکده طب معالجوی با حضور جمع کثیری از کادر علمی، اداری و محصلین پوهنتون جامی در سالون کنفرانس های این دانشگاه برگزار […]

۳۱ ثور ۱۴۰۲

فلسفه روزه و سلامت جسم

دوشنبه مؤرخ ۱۴ حمل ۱۴۰۲ دانشکده های طب معالجوی و شرعیات پوهنتون جامی کنفرانس علمی را تحت عنوان « فلسفه روزه و سلامت جسم »، به مناسب بزرگ داشت از ماه مبارک رمضان با حضور جمع کثیری از کادر علمی، اداری، مهمانان از نهاد های مختلف و محصلین پوهنتون جامی در سالون کنفرانس های این […]

۳۱ ثور ۱۴۰۲

(مداخله بالای عروق کرونر در بیماری های ایسکمیک قلبی یا انجیوگرافی قلب)

مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۲ پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی کنفرانس علمی را تحت عنوان « مداخله بالای عروق کرونر در بیماری های ایسکمیک قلبی یا انجیوگرافی قلب»، با حضور جمع کثیری از کادر علمی، اداری و محصلین پوهنتون جامی در سالون کنفرانس های این دانشگاه برگزار نمود. این کنفرانس با تلاوت آیات چند از کلام‌الله مجید توسط […]

۳۱ ثور ۱۴۰۲

(سندروم میتابولیک Metabolic Syndrome)

برگزاری کنفرانس علمی (سندروم میتابولیک Metabolic Syndrome) دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ کنفرانس علمی تحت عنوان ” سندروم میتابولیک Metabolic Syndrome” از سوی دانشکده طب معالجوی پوهنتون جامی با حضور داشت هئیت رهبری، اعضای کادر علمی، اداری و دانشجویان در سالون کنفرانس‌های علمی این نهاد برگزار گردید. برنامه با تلاوت چند از آیات قرآن کریم توسط قاری […]

۳۱ ثور ۱۴۰۲

نگارش مقاله علمی – تحقیقی

برگزاری ورکشاپ سه روزه (نگارش مقاله علمی – تحقیقی) ویژه استادان پوهنتون ورکشاپ سه روزه ( ۲۵ – ۲۷ ثور ۱۴۰۲) تحت عنوان (نگارش مقاله علمی – تحقیقی) توسط استاد اعلم عالمی (آمر تحقیقات پوهنتون جامی) برای استادان دانشکده طب معالجوی برگزار گردید. در این ورکشاپ بیشتر نوعیت و ساختار مقالات علمی با توجه به […]

۱۳ جدی ۱۴۰۰

گزارش برگزاری کنفرانس علمی (روش های استریل سازی وسایل طبی)

گزارش برگزاری کنفرانس علمی (روش های استریل سازی وسایل طبی) کنفرانس علمی (روش های استریل سازی وسایل طبی) با ارائه محمد مهدی کریمی استاد پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی در روز یکشنبه ۲۸ قوس سال ۱۴۰۰خورشیدی بصورت حضوری در دانشگاه جامی برگزارگردید.     اشتراک کننده‌گان این سیمینار که بیشتر محصلین پوهنحی طب را شامل می شدند […]

۸ جدی ۱۴۰۰

گزارش برگزاری کنفرانس علمی (توقف و مرگ ناگهانی قلبی)

برگزاری برنامه‌های علمی در سطح جامعه مخصوصاً دانشگاه‌ها، روحیه تحقیق و تفحص را در دانشجویان بیش از پیش بارور می‌سازد. لذا با عنایت به اثرات فوق‌العاده مثبت این‌گونه برنامه‌ها که در راستای هدف‌های متعالی نهادهای تحصیلات عالی می‌باشد، پوهنحی طب معالجوی دانشگاه جامی اقدام به برگزاری کنفرانس علمی تحت عنوان (توقف و مرگ ناگهانی قلبی) […]

۸ جدی ۱۴۰۰

گزارش جلسه ی استادان پوهنحی طب معالجوی

گزارش جلسه ی استادان پوهنحی طب معالجوی شورای استادان پوهنحی طب معالجوی طی آجندا از قبل تعین شده با ریاست دوکتور سیدنعیم عالمی رئیس این دانشکده روز شنبه ۸ عقرب سال: ۱۴۰۰ ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر در اتاق کنفرانسهای دانشگاه جامی برگزار گردید. ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط […]

۱۸ حمل ۱۴۰۰

بررسی عوامل وابستگی دوایی

ارائه کننده: دوکتور هومان محب هدف: شناخت دانشجویان از اعتیاد و ارایه راهکار برای پیشگیری آن تعداد اشتراک کنندگان: ۳۰۰ تن زمان ارائه: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶به اشتراک بگذارید

۸ حمل ۱۴۰۰

معارفه و آشنایی دانشجویان با سیستم کریدیت

ارائه کننده: استاد نصیراحمد فرهمند و استاد شمس الحق فضل هدف: آگاه ساختن محصلان از سیستم کریدیت، میتود تدریس، ارزیابی ها و سایر فعالیت های آموزشی تعداد اشتراک کنندگان: ۳۰۰ تن زمان ارائه: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ به اشتراک بگذارید

۲۵ اسد ۱۴۰۲

جلسه شورای استادان پوهنحی طب معالجوی

مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۲ پوهنحی طب معالجوی پوهنتون جامی جلسه شورای استادان خود را با حضور معاونیت محترم علمی، کاردر علمی و اداری در اتاق جلسات دانشگاه جامی برگزار نمود. بمنظور بررسی عملکرد سمستر بهاری ۱۴۰۲ و افزایش بهره وری در سمستر خزانی ۱۴۰۲ جلسه ای شورای استادان دانشکده طب معالجوی بتاریخ فوق در اتاق جلسات دانشگاه […]

۱۸ حمل ۱۴۰۰

شورای اساتید دانشکده طب معالجوی

شورای اساتید دانشکده طب معالجوی روز سه شنبه ۲۰ سنبله سال جاری باحضور معاونیت علمی، اساتید و مسؤلین دانشکده طب معالجوی برگذار و با تلاوت آیاتی از قرآن مجید توسط سیدمسعود سادات آغاز شد. نصیراحمد فرهمند معاون علمی دانشگاه جامی ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از حضور اساتید، دیدگاه خود را در خصوص ضرورت […]

۱۸ حمل ۱۴۰۰

جلسه ی مسؤلین دانشکده طب معالجوی با دانشجویان

جلسه ی مسؤلین دانشکده طب معالجوی با دانشجویان این دانشکده روز چهارشنبه مؤرخ ۲۲ حمل سال۱۳۹۷خورشیدی در اتاق کنفرانس دانشگاه جامی برگزار گردید. دوکتور سیدنعیم عالمی رییس دانشکده طب معالجوی ضمن بیان اهداف جلسه، مسؤلیت نماینده های دانشجویان را که انعکاس و پیگیری امور صنفی دانشجویان اصل بارز آن است خاطر نشان ساخت و در […]

کمیته های فعال در پوهنحی طب معالجوی به ترتیب زیر می باشد.

۱-کمیه پلان استراتژیک

۲-کمیته تضمین کیفیت

۳-کمیته نصاب و کاریکولم

۴-کمیته نظم و دیسپلین

۵-کمیته فرهنگی

۶-کمیته آموزش الکترونیک

۷-کمیته امتحانات

۸-کمیته تحقیقات

۹-شورای علمی

به اشتراک بگذارید

روز جهانی مبارزه با بیماری دیابت (شکر)

از روز جهانی مبارزه با بیماری دیابت (شکر) تجلیل به عمل آمد پوهنحی طب معالجوی و شفاخانه جامی از ۱۴ نومبر روز جهانی مبارزه با بیماری دیابت (شکر) با راه اندازی نشستی در اتاق کنفرانس های شفاخانه جامی تجلیل به عمل آورد. دوکتور سیدنعیم عالمی رئیس شفاخانه جامی؛ تجلیل از روز دیابت را فراهم سازی […]

به اشتراک بگذارید