کنفرانس علمی شریک سازی نتایج تحقیق میدانی ساختمان های تخریب شده و آسیب دیده زلزله زنده جان ولایت هرات!

10 جدی 1402

پوهنتون جامی با توجه به درکِ اهمیت تحقیقات کاربردی و پالیسی ساز، همواره تلاش می‌ورزد تا جایگاه تحقیقات در جامعه نهادینه و نقش آنان را برجسته سازد. با ابتناء به ارزشمندی موضوع، این نهاد نتایج و یافته‌های دو تحقیق میدانی، (تاثیر برگزاری برنامه‌های ارتقای ظرفیت توسط نهادهای تحصیلات عالی خصوصی بر عملکرد سازمان‌های دولتی، مطالعه موردی: کارکنان ادارات دولتی ولایت هرات) و (بررسی ساختمان‌های تخریب شده و آسیب دیده زلزله زنده جان، مطالعه موردی: روستاهای زلزله‌زده ولسوالی زنده جان ولایت هرات – خزان 1402) که به صورت مشترک بین اعضای هئیت علمی پوهنحی‌های حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و انجینری با مقام ولایت هرات و ریاست شاروالی انجام شده بود را با ادارات و سکتورهای ذی‌ربط شریک ساخت.
کنفرانس ابتدا با تلاوت چند از آیات قرآن کریم آغاز، سپس محترم دکتر عتیق الله رحیمی (معاون علمی پوهنتون جامی)، در مورد ارزشمندی، سودی‌مندی و جایگاه پوهنتون‌های پژوهش محور و اینکه چگونه می‌توان تحقیقات کاربردی را نهادینه و عملی ساخت، سخنانی را ایراد نمود. متعاقباً محترم نورالحق احمدی (به نمایندگی از ریاست منابع بشری مقام ولایت) در مورد اهمیت، موثریت و مثمریت چنین تحقیقاتی که بر عملکرد کارمندان تاثیرگذار است، صحبت‌هایی را ایراد نمود. در ادامه استاد علیرضا انصاری کارگر، استاد نذیر احمد سدید و استاد نظام الدین تیموری یافته‌ها و نتایج تحقیقات را برای اشتراک کنندگان شریک ساخته و کنفرانس با توزیع تحسین نامه و دعای خیر اختتمام یافت.