کمیته تحقیقات

معرفی بخش تحقیقات علمی دانشگاه جامی


بخش تحقیقات علمی جزو اصلی تشکیلات هر دانشگاه است. در بسیاری از کشورها بخش پژوهش‌های علمی یکی از معاونیت‌های رسمی ریاست دانشگاه محسوب می‌شود و برای آن امتیاز و اهمیّت ویژه‌ای قائل‌اند؛ امّا در ساختار تحصیلات عالی افغانستان، بخش تحقیقات، تحت عنوان آمریت و یکی از بخش‌های معاونیت علمی یاد شده و فعالیّت می‌کند. چنانکه می‌دانیم آمریت عام‌تر و کلانتر از کمیته است و می‌تواند چندین کمیته علمی و تحقیقاتی را تحت پوشش خود داشته باشد. در هر حال آمریت تحقیقات علمی و پژوهشی وظایف خطیری در راستای ترویج فرهنگ تحقیق، تولید علم و اداره نشریات، مانند تهیه و چاپ کتب و مجلات و بروشورهای مورد نیاز دانشگاه را به عهده دارد و مهم‌ترین وظایف آن در ذیل فهرست وار مورد اشاره قرار می‌گیرد.

وظایف و اهداف آمریت تحقیقات علمی پوهنتون جامی


 1. بالابردن سطح توانمندی‌های پژوهشی استادان و دانشجویان از طریق آموزش و تشویق و نشر آثار آنان در در نشریات علمی- پژوهشی و دانشجویی و مجموعه مقالات؛
 2. ارتقاء مهارت‌های نظری و عملی استادان در زمینه روش مدرن تحقیق و مدیریت برنامه‌های تحقیقاتی در داخل و خارج پوهنتون؛
 3. طرح و انجام تحقیقات علمی مشترک بین پوهنحی‌ها با مشارکت استادان و محصلان در رشته‌های تحصیلی مرتبط، بخصوص هماهنگی با بخش تحقیقات پوهنتون دولتی و استادان محترم آن؛
 4. ارتقاء سطح کیفی منبع درسی(چپتر) استادان و چاپ آن به صورت کتاب و همچنین ارتقاء کیفیت مونوگراف‌های محصلین و استخراج مقاله از آن برای مجله دانشجویی؛
 5. جستجوی امکانات و تسهیل زمینه سهم‌گیری و اشتراک اعضای کادر علمی و محصلان در کنفرانس‌های علمی و نوآوریهای فناوری در داخل و خارج کشور؛
 6. تدوین پالیسی تحقیقاتی به منظور هدفمند سازی تحقیقات و مشخص ساختن نیازهای تحقیقی در سطح ملی و منطقه‌ای؛
 7. ارزیابی هدفمند و مستمر فعالیت‌های تحقیقی پوهنحی‌ها؛
 8. طرح و اجرای تحقیقات علمی و کاربردی از طریق امضاء تفاهمنامه‌ها با مراکز صنعتی و تجارتی؛
 9. حمایت از برنامه‌های تحقیقی و کنفرانس‌های علمی دانشگاهی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
 10. ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش همکاری‌های علمی و تحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقاتی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی با توجه به نیازهای تحقیقی در کشور؛
 11. غنی سازی و تخصصی ساختن نشریه علمی پوهنتون جامی متناسب با معیارهای بین‌المللی؛
 12. فراهم سازی زمینه نشر مقالات علمی استادان در مجله‌های معتبر بین‌المللی؛
 13. فراهم سازی زمینه نشر مقالات علمی و تحقیقی استادان سایر پوهنتون‌ها در نشریه علمی پوهنتون جامی؛
 14. رعایت حقوق مالکیت معنوی و قوانین نافذه به منظور کسب اطمینان خاطر محققین داخلی و خارجی؛
 15. پیشنهاد افزایش بودجه عادی و دریافت بودجه اختصاصی در زمینه انجام فعالیت‌های تحقیقی؛
 16. تدوین راهکار به منظور تشویق و ترغیب اعضای کادر علمی در راستای تولید علم (انتشار مقاله، تالیف کتاب، ترجمه کتاب)؛
 17. ایجاد و به روز کردن مستمر بانک اطلاعات پروژه‌های تحقیقی، آثار علمی و تحقیقی اعضای کادر علمی؛
 18. دیجیتالی سازی کتابخانه موجود و مونوگرافهای دانشجویی در سطح پوهنتون و پوهنحی‌ها؛
 19. ایجاد وب سایت مخصوص برای نشر آثار علمی و تحقیقی اعضای کادر علمی؛
 20. ارتقای مستمر کمی و کیفی تجهیزات و امکانات تحقیقاتی؛
 21. بایگانی و نگهداری کلیه سوابق نامه ها و همچنین طرحهای پژوهشی مصوب؛
 22. نگهداری محرمانه اسناد و مکاتیب و اطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعد از ختم وظیفه

اعضای کمیته

محمد اعلم عالمی اعضای کمیته تحقیقات, اعضای کمیته ها
دوکتور 0794042123
رییس کمیته m.alami@jami.adu.af
پوهنمل عبدالروف مخلص اعضای کمیته تحقیقات, اعضای کمیته ها
ماستر 0799360174
عضو کمیته
نصیراحمد فرهمند اعضای کمیته تحقیقات, اعضای کمیته ها
ماستر 0794793040
عضو کمیته n.frahmand@jami.edu.af
بصیراحمد حصین اعضای کمیته تحقیقات, اعضای کمیته ها
ماستر علوم سیاسی 0795595753
عضو کمیته b.hasin@jami.edu.af
فرشته صالحی اعضای کمیته تحقیقات, اعضای کمیته ها
ماستر 0796845223
عضو کمیته f.salehi@jami.edu.af
لیلیما نعمانی اعضای کمیته تحقیقات, اعضای کمیته ها
ماستر
عضو کمیته
محمد طارق وامق اعضای کمیته تحقیقات, اعضای کمیته ها
ماستر 0799030334
عضو کمیته t.wamiq@jami.edu.af

فعالیتها و دستاوردهای آمریت تحقیقات


 1. نشر مرتب فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه جامی؛
 2. تهیه و چاپ کتاب پژوهشی «بررسی خشونتهای خانوادگی علیه زنان (چیستی، علل، آسیبها، راهکارها)»؛
 3. تهیه و چاپ کتاب درسی «روش تحقیق علمی و منوگراف نویسی»؛
 4. حمایت از تهیه و چاپ مجله دانشجویی «فصلنامه فرهنگی- اجتماعی دانشجویی»؛
 5. ویراستاری و بازنویسی «کتاب راهنمای کارمندان»؛
 6. ویراستاری و بازنویسی «کتاب راهنمای دانشجو»؛
 7. ارائه طرح تحقیق «شناخت نامه مولانا عبدالرحمن جامی» با همکاری استادان پوهنتون هرات؛
 8. برگزاری چندین دوره سمینارهای آموزش «روش تحقیق و مونوگراف نویسی».