اساسنامه دانشگاه جامی

احکام عمومی

مادّه اول
این اساسنامه برپایه حکم مادّه ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و مقرّره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به منظور رهبری، انسجام امور اکادمیک، اداری و خدماتی پوهنتون جامی تنظیم و تدوین گردیده است.
مادّه دوم
دانشگاه جامی به مثابه یک شخصیّت حُکمی (حقوقی. خصوصی به منظور عرضه خدمات عامّه در ساحه تحصیلات عالی، تولید علم و تکنالوژی و تنویر فکری افراد جامعه فعالیّت می‌کند.
مادّه سوم
۱. مؤسس دانشگاه جامی محترم میرمحمدناصر ایوبی فرزند حاجی میریحیی ایّوبی ساکن اصلی ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات می‌باشد.
۲. مؤسس یا مؤسسین، جانشین خویش را در زمان سالخوردگی و یا قبل از وفات با وصیتنامه تعیین می‌کند. در غیر آن مطابق به احکام قوانین و مقرّرات نافذه کشور و این اساسنامه، تعیین تکلیف، صورت می‌گیرد.
۳. دفتر مرکزی دانشگاه جامی در مرکز ولایت هرات می‌باشد و شُعبات فرعی دانشگاه بعد از طی مراحل اصولی طبق مقرّره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و رعایت اصول اکادمیک در سایر شهرها ایجاد شده می‌تواند.
مادّه چهارم
پوهنتون جامی برنامه تحصیلی معیاری لیسانس را مطابق به اصول پذیرفته شده اکادمیک و قانون تحصیلات عالی ارائه و تطبیق می‌کند.
مادّه پنجم
پوهنتون جامی دارای نشان و علامت (آرم) ویژه است که برپایه آن مهر دانشگاه طرح و تکمیل می‌شود.
مادّه ششم
۱. تدریس در دانشگاه جامی به زبان‌های رسمی کشور، فارسی و پشتو صورت می‌گیرد.
۲. تدریس به دیگر زبان‌ها بر اساس پیشنهاد شورای علمی و تأیید هیئت أمنای پوهنتون جامی صورت گرفته می‌تواند.
۳. تدریس زبان‌های خارجی شامل بند ۱ این مادّه نیست.
مادّه هفتم
آزادی‌های اکادمیک مدنی در دانشگاه جامی مطابق به قوانین نافذه کشور رعایت می‌گردد.
مادّه هشتم
رفتار و فعالیّت‌هایی که مغایر اخلاق اسلامی، مُخِلّ نظم عامّه و ضدِّ امنیّت ملی باشد، در دانشگاه عالی جامی صورت گرفته نمی‌تواند.
مادّه نهم
پوهنتون جامی با کانون اعتباردهی اکادمیک وزارت تحصیلات عالی که نهادها و پروگرام‌های دانشگاهی را به موقع ارزیابی می‌کند، همکاری همه جانبه نموده و هرگونه تسهیلات را فراهم می‌سازد. ادامه فعالیّت بعدی دانشگاه مربوط به فعالیّت کانون اعتبار دهی اکادمیک و تأیید آن از جانب مقام وزارت تحصیلات عالی می‌باشد که به اساس ارزیابی‌های بی‌طرفانه و عادلانه صورت می‌گیرد.
مادّه دهم
دانشگاه جامی اهداف آتی را دنبال می‌کند:
۱. مشارکت در آماده سازی کادرهای علمی با معیارهای ملی و بین المللی در رشته‌های مختلف.
۲. عرضه پروگرام‌های تحصیلی با در نظرداشت ارزش‌های اسلامی، تاریخی و ملی کشور.
۳. پرورش و انکشاف استعدادهای فکری و مهارت‌های علمی محصّلان با فراهم‌آوری زمینه‌های مساعد فراگیری علوم و فنّاوری به طور نظری و عملی.
۴. تربیت نسل جوان باروحیّه سخت‌کوشی، استقامت در برابر مشکلات، پیگیری در فراهم کردن علوم و فنون، وفاداری به ارزش‌های ملی و وطنی، تعهد در برابر مردم و بی‌زاری از هرگونه مفاسد اخلاقی و اجتماعی.
۵. تشویق وپشتیبانی همه جانبه از فعالیّت‌های مبتکرانه و خلاّق علمی در زمینه‌های تحقیقی، آموزشی، تألیف، ترجمه و ارتقای سطح آمادگی علمی مسلکی اعضای کادر علمی.
۶. انتقال دانش و تکنالوژی معاصر جهت مشارکت فعّال در پروسه‌های بازسازی فرهنگی و اقتصادی کشور و غلبه برعقب ماندگی‌های طولانی.
۷. تأمین و تقویّت مناسبات علمی و اکادمیک با مؤسسات مماثل داخلی و خارجی جهت تبادله تجارب علمی.
مادّه یازدهم
دانشگاه عالی جامی دارای وظایف ذیل می‌باشد:
۱. برگزاری برنامه‌های آموزشی به سویه‌های عالی با در نظرداشت قانونِ مؤسسات، اصول و معیارهای اکادمیک، ارزش‌های ملی و اسلامی و نیازمندی‌های کشور و رشد و انکشاف جامعه.
۲. تأمین و رعایت نورم‌های معقول در تناسب میان محصّل و استاد، محصّل و ظرفیّت صنوف درسی، محصّل و زمینه فراگیری مهارت‌های علمی و دیگر تسهیلات آموزشی.
۳. اجتناب از فریبکاری، جعل، تبلیغات دروغین و دادن وعده‌های عوام‌فریبانه برای جلب محصّل.
۴. رعایت یکسان قانون، حسابدهی و شفافیّت در اجرائات و پیشبرد فعالیّت‌های علمی اکادمیک.
۵. فراهم ساختن شرایط سالم و معیاری آموزش، تدریس و پیشبرد سایر فعالیّت‌های علمی اکادمیک.
۶. تأمین روابط نیک و دوستانه با نهادهای مماثل علمی – اکادمیک داخلی و خارجی و برقرار نمودن تشریک مساعی سازنده و تبادل تجربه با آن‌ها، به نفع طرفین.
۷. بذل مساعی برای کسب رضایت محصّلان و اولیای آن‌ها و سایر مستفید شوندگان خدمات دانشگاهی.
۸. تشویق وپشتیبانی از تألیف و ترجمه کتب درسی، راهنمای تطبیقات‌ها، کتب مآخذ، تحریر مقالات علمی اکادمیک، لکچرنوت‌ها و اجرای تحقیقات علمی.
۹. برگزاری کنفرانس‌های علمی، سمپوزیم‌ها و ورکشاپ‌ها و دیگر محافل علمی جهت ارتقای سویه علمی – مسلکی منسوبین دانشگاه و اعتلای سهم‌گیری و صلاحیّت آن در حل مسائل و چالش‌های اجتماعی – اقتصادی جامعه.

ساختار تشکیلاتی


مادّه دوازدهم
ساختار تشکیلاتی دانشگاه عالی جامی:
۱. هیئت أمنا.
۲. شورای علمی دانشگاه.
۳. ریاست و معاونیّت‌های دانشگاه جامی.
۴. ریاست پوهنحی‌ها.
۵. شورای علمی پوهنحی‌ها.
۶. آمریت دیپارتمنت‌ها.
۷. مدیریت‌های تدریسی.
۸. آمریت تحقیقات علمی.
۹. اداره نشرات و کتابخانه.
۱۰. مرکز تکنالوژی معلوماتی.
۱۱. کمیته پالیسی و پلان.
۱۲. کمیته امتحانات.
۱۳. کمیته تضمین کیفیت.
۱۴. کمیته نظم و دسیپلین.
۱۵. کمیته تقرّر و انفکاک.
۱۶. کمیته فرهنگی.
۱۷. مدیریت امور محصّلان.
۱۸. مدیریت پذیرش.
۱۹. مدیریت فارغان.
۲۰. مدیریت مالی.
۲۱. مدیریت منابع بشری.
۲۲. آمریت خدمات.
مادّه سیزدهم
۱٫ هیئت أمنا بالاترین مرجع رهبری و تصمیم‌گیری در امور مربوط به تحصیلات عالی جامی می‌باشد.
۲. هیئت أمنا دارای ترکیب آتی می‌باشد:
۱. مؤسس دانشگاه جامی به حیث رئیس.
۲. رئیس دانشگاه جامی به حیث منشی.
۳. سه تن از استادان دارای رتبه علمی پوهندوی یا بالاتر از آن با درجه تحصیلی حد اقل ماستری که از جمله یک تن آن‌ها دارای رتبه علمی پوهاند باشد.
۴. دو نفر از سکتور تجاری – صنعتی و یا نماینده مؤسسات ذیربط.
۵. یک نفر محصّل ممتاز به اساس معرفی انجمن محصّلان برای یک سال.
۶. اعضای مندرج بند ۳ و ۴ این مادّه ازجمله منسوبین دانشگاه جامی بوده نمی‌تواند.

۳. ریاست هیئت أمنا به عهده مؤسس مندرج فقره ۱ بند ۲ این مادّه می‌باشد.
۴. تصامیم هیئت أمنا به اکثریت آرای حاضر در مجلس گرفته می‌شود.
۵. جلسات هیئت أمنا طبق تقویم آن به طور عادی در هر سمستریکبار و در موارد ضروری به گونه فوق العاده با حضور داشت مؤسس و حد اقل دو سوم اعضای آن برگزار می‌شود.
۶. تدویر جلسات فوق العاده به دعوت مؤسس، رئیس، منشی و یا دو ثلث اعضا دایر شده می‌تواند.
مادّه چهاردهم
۱. اعضای هئیت أمنا در حالات ذیل عضویت خود را از دست می‌دهند:
۱. در صورت وفات.
۲. در صورت مریضی دوامدار، معلولیّت و معیوبیّت که حضور و اشتراک فعالشان در مجلس ناممکن باشد.
۳. در صورت اختلال حوّاس، جنون و معتاد شدن به مواد مخدر که قدرت تشخیص، قضاوت، تصمیم‌گیری و فکر کردن عاقلانه را از وی سلب کند.
۴. در صورت تثبیت ارتکاب جرم و جنایت طبق حکم قطعی محکمه ذیصلاح.
۵. در صورت فراغت و یا اخراج از پوهنتون به رأی نماینده محصّلان.
۲. به جای هیئت أمنا که به دلایل فوق عضویت خود را در هیئت أمنا از دست می‌دهند، طی دو ماه با رعایت نورم‌ها و مشخصات مندرج این اساسنامه اشخاص جدید تعیین می‌گردد.
مادّه پانزدهم
صلاحیّت‌های هیئت أمنا عبارت از:
۱. تعیین و تأیید اساسنامه و طرزالعمل‌های فعالیّت‌ها در بخش‌های اکادمیک، اداری و عرضه خدمات دانشگاه.
۲. مطالعه و ارزیابی پلان‌های انکشافی کوتاه مدّت و دراز مدّت دانشگاه و اتخاذ تصمیم لازم در رابطه.
۳. تأیید، تعدیل و تکمیل اساسنامه، طرزالعمل و نصاب تحصیلی دوره‌های مختلف تحصیلی مربوط به دانشگاه و ارائه آن به وزارت تحصیلات عالی غرض کسب موافقه.
۴. تأیید تأسیس، ایجاد، ادغام، انحلال یا الغای دانشگاه، پوهنحی‌ها و دیپارتمنت‌های مربوطه و ارائه آن به وزارت تحصیلات عالی غرض منظوری.
۵. تأیید تغییرات در ساختار تشکیلاتی و فعالیّت‌های دانشگاه مطابق به تغییر در قانون تحصیلات عالی، نظرکانون. اعتباردهی، نیازهای مبرم جامعه و انکشاف وپیشرفت‌های علم و تکنالوژی وارائه آن برای کسب موافقه به وزارت تحصیلات عالی.
۶. ارزیابی وصدور فیصله درمورد طرح وپیشنهاد مبنی برعقد، تمدید و یا لغو قراردادهای علمی.
۷. ارزیابی گزارش کاری شورای علمی و صدور فیصله در باره آن.
۸. تصمیم‌گیری پیرامون پلان جذب جدیدالشمولان و تعیین اندازه هزینه تحصیلی.
۹. تأیید اندازه معاشات و سایر امتیازات پولی اعضای کادر علمی و سایر منسوبان دانشگاه.
۱۰. فیصله پیرامون اعطای دیپلوم‌های افتخاری، مدال‌ها، تحسین نامه‌ها، و تقدیرنامه‌های دانشگاه.
۱۱. انتخاب رئیس و منظوری پیشنهاد تعیین معاون علمی.
۱۲. ایجاد کمیته‌های اختصاصی و سپردن برخی وظایف و صلاحیّت به آنها.
۱۳. رسیدگی به شکایات اعضای کادر علمی و محصّلان در رابطه به امورتدریسی، تحقیقی و اداری دانشگاه.
۱۴. ایجاد و نظارت یک مکانیزم دقیق، شفّاف و مؤثر مالی و حسابی در دانشگاه.
۱۵. منظوری ساختارتشکیلاتی، بودجه سالانه و برنامه‌های انکشافی کوتاه مدّت و دراز مدّت.
مادّه شانزدهم
۱. جهت بهبود و انسجام فعالیّت‌های اکادمیکی، اداری و خدماتی پوهنتون جامی طبق اساسنامه و فیصله‌های هیئت أمنا و شورای علمی تشکیل می‌گردد.
۲. شورای علمی دارای ترکیب آتی می‌باشد:
۱. رئیس دانشگاه به حیث رئیس.
۲. معاونین دانشگاه به حیث معاون.
۳. مدیر محصّلان به حیث منشی.
۴. رئیس‌های پوهنحی‌ها به حیث اعضا.
۵. از هر پوهنحی دو نفر استادِ فعال، مجرّب و دارای رتبه علمی بالاتر به انتخاب استادان پوهنحی به حیث اعضا.
۶. آمر مرکز تحقیقات علمی، آمرکتابخانه، آمر مرکزتکنالوژی اطلاعاتی، آمر تضمین کیفیت و مدیر مجله علمی دانشگاه اگر عضو کادر علمی باشد به حیث اعضا.
۳. جلسات شورای علمی طبق پلان کاری آن با موجودیت حد اقل دو سوم اعضا دایر می‌شود.
۴. تصامیم مجلس به اکثریّت ارای اعضایِ حاضر گرفته می‌شود.
۵. فیصله‌های شورای علمی پس از تأیید آن از جانب هیئت أمنا نافذ است.
مادّه هفدهم
وظایف شورای علمی قرارذیل است:
۱. نظارت و بررسی بر تطبیق اساسنامه، و طرزالعمل‌های مربوطه.
۲. نظارت و بررسی تطبیق فیصله‌های هیئت أمنا.
۳. بررسی طرح و تطبیق بودجه سالانه دانشگاه برمبنای نیازمندی‌های پوهنحی‌ها و سایر شعبات مربوط دربخش‌های عادی و انکشافی.
۴. مراقبت از مصارف و درآمدهای دانشگاه مطابق اصول مالی و حسابی پذیرفته شده و بررسی گزارش سالانه در رابطه.
۵. تصمیم پیرامون تقرّر، ترفیع، انفکاک و تقاعد اعضای کادر علمی دانشگاه طبق اصول و معیارهای نافذه.
۶. نظارت بر مصرف پول از حساب بانکی به منظور تمویل پروژه‌های مربوطه، اجرای معاشات و سایر نیازمندی‌های عادی و انکشافی دانشگاه.
۷. مراقبت از تأمین بودن شرایط حفظ الصحه و شرایط کاری در محیط دانشگاه.
۸. استماع گزارش پیرامون حقوق کارمندان، نورم معاشات، شرایط رفاهی و تسهیلات کاری و آموزشی در دانشگاه.
۹. سایر وظایفی که از جانب هیئت أمنا و اسناد تقنینی به آن سپرده می‌شود.
مادّه هجدهم
شورای علمی طبق ضرورت برخی از صلاحیّت‌های خویش را به کمیته‌های خاص تفویض می‌کند.
مادّه نوزدهم
مؤسس دانشگاه بدون داشتن حق رأی منحیث ناظر در جلسات شورای علمی اشتراک کرده می‌تواند.
مادّه بیستم
۱. در رأس دانشگاه جامی رئیس منحیث آمر عمومی آن قراردارد.
۲. رئیس دانشگاه به پیشنهاد مؤسس وتأیید هیئت أمنا برای مدّت چهارسال انتخاب می‌شود.
۳. رئیس دانشگاه جامی دارای اوصاف ذیل می‌باشد:
۱. داشتن حداقل مدرک تحصیلات عالی ماستری.
۲. داشتن حداقل سه سال تجربه کاری در محیط اکادمیک و اداری.
۳. داشتن حداقل ۳۵ سن سال سن.
۴. آشنائی کافی به یک زبان معتبر بین المللی.
۵. نداشتن سابقه محکومیّت به جرم جنحه و جنایت طبق حکم قطعی محکمه.
۴. یک شخص صرف برای دو دوره متواتر به حیث رئیس دانشگاه جامی تعیین شده می‌تواند.
مادّه بیستم یکم
رئیس دانشگاه جامی وظایف آتی را انجام می‌دهد:
۱. نمایندگی از دانشگاه در سایر نهادها.
۲. ریاست جلسات شورای علمی.
۳. نظارت و کنترول از تطبیق مواد مندرج اساسنامه، مقرّرات، لوایح و فیصله‌های هیئت أمنا.
۴. جلوگیری از قانون شکنی‌ها، اعمال مغایر اخلاق و آ داب اجتماعی در دانشگاه
۵. اجرائات لازم درباره تقرّر، ترفیع، انفکاک و تقاعد منسوبان دانشگاه زیر نظر مؤسس.
۶. تأمین نظم و انضباط در دانشگاه به منظور ایجاد فضای سالم کاری، تدریس و تحقیق.
۷. رهبری و نظارت بر امور مالی، حسابی اداری و خدماتی دانشگاه جامی.
۸. انکشاف تدابیر لازم به منظور بهبود وضع تدریسی، تحقیقی، اداری و خدماتی دانشگاه جامی.
۹. مراقبت از اجرای پلان‌هاو پروگرام‌های درسی، علمی، فرهنگی و خدمات اجتماعی طبق احکام قانون، لوایح وطرزالعمل ها.
۱۰. تلاش پیگیر و اقدام مؤثر برای ایجاد روابط و مناسبات علمی و اکادمیک با نهادهای همتا در داخل و خارج کشور.
۱۱. جلب و جذب پروژه‌های تحقیقی
۱۲. اجرائات لازم در مورد استفاده معقول و مشروع از داریی‌های دانشگاه و به این وسیله ایجاد ظرفیّت‌ها و منابع تولید عایداتی برای دانشگاه.
۱۳. تأمین هماهنگی و تشریک مساعی میان پوهنحی‌ها، دیپارتمنت‌ها و شعبات دانشگاه.
۱۴. گزارش از اجرائات خویش به هیئت أمنا و وزارت تحصیلات عالی.
۱۵. سایر وظایفی که اساسنامه، اسناد تقنینی، و هیئت أمنا به او می‌سپارد.
مادّه بیست و دوم: معاون ریاست دانشگاه
ریاست دانشگاه جامی دارای معاون علمی و معاون اداری می‌باشد:
۱. شخصی به حیث معاون علمی انتخاب می‌شود که دارای درجه تحصیلی حداقل ماستری و حداقل چهارسال تجربه اکادمیک بوده و به یک زبان معتبر خارجی تسلّط داشته باشد.
۱. معاون علمی ازجانب رئیس دانشگاه جامی بعداز تأیید شواری علمی دانشگاه به هیئت أمنا پیشنهاد می‌شود.
۲. معاون علمی برای یک دوره چهارساله تعیین می‌شود.
۳. یک شخص برای بیش از دو دوره متواتر به حیث معاون علمی دانشگاه بوده نمی‌تواند.
۲. وظایف معاون علمی عبارت است از:
۱. انجام وظایف رئیس دانشگاه در زمان غیابت رئیس.
۲. گزارش از اجرائات خویش به هیئت أمنا و رئیس دانشگاه.
۳. همکاری با رئیس دانشگاه در امور اکادمیک و محصّلان.
۴. دادن مشوره‌های علمی به رئیس دانشگاه.
۵. رهبری اموراکادمیک و امور محصّلان.
۶. رهبری امورتحقیقاتی در دانشگاه.
۷. نظارت از امور نشراتی دانشگاه.
۸. اجرائات لازم در مورد تقرّر، ترفیع، انفکاک و تقاعد اعضای دایمی کادر علمی و استخدام کادرهای علمی خارج کادر و قراردادی.
۹. انکشاف معیارهای علمی به منظور بهبود وضع تدریسی، تحقیقی و نشراتی.
۱۰. ارزیابی نصاب تحصیلی وعیار نمودن آن مطابق با مقتضای زمان.
۱۱. بررسی و ارزیابی طرزالعمل‌ها و در صورت ضرورت تهیه طرح تعدیل، تجدید و یا الغای آن‌ها.
۱۲. نظارت بر تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادر علمی.
۱۳. طرح و پیشنهاد تقویم اکادمیک دانشگاه.
۱۴. اجرائات لازم در مورد تجهیز و غنامندی هرچه بیشترکتابخانه، بخش نشرات و تکنالوژی معلوماتی.
۱۵. فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای اجرای کارهای عملی محصّلان.
۱۶. ریاست بر کمیته‌های مربوطه.
۱۷. اجرائات در زمینه پذیرش محصّلان جدیدالشمول، برگزاری امتحان شمول و امور تاجیل، تبدیلی و انفکاک محصّلان طبق اسناد تقنینی مربوطه.
۱۸. راهنمائی و مراقبت از کار تهیه و صدور اسناد فراغت و کارت هویّت به محصّلان.
۱۹. سایر وظایفی که طبق ایجابات وظیفوی به معاون سپرده می‌شود.
۳. شخصی که به حیث معاون اداری تعیین می‌گردد حداقل دارای تحصیلات عالی ماستری و سه سال تجربه کارمدیریتی باشد.
۱. پست معاون اداری به طورآزاد به اعلان سپرده می‌شود.
۲. کمیسیون موظف هیئت أمنا با هر کاندیدی مصاحبه می‌نماید و مهارت‌های نظری و عملی آن را ارزیابی می‌کند.
۳. اسناد کاندید از جانب کمیسیون موظف مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌گیرد.
۴. برپایه‌ای نتیجه مصاحبه و ارزیابی اسناد و نظرکمیسیون، رئیس دانشگاه شایسته‌ترین کاندید را به پست معاونیّت اداری عنوانی هیئت أمنا پیشنهاد می‌کند.
۵. تقرّر معاون اداری بنابر پیشنهاد رئیس دانشگاه و منظوری هیئت أمنا صورت می‌گیرد.
۴. معاون اداری وظایف آتی را انجام می‌دهد:
۱. همکاربا رئیس دانشگاه در بخش‌های اداری و خدماتی.
۲. دادن مشوره‌های لازم به رئیس دانشگاه در بخش‌های اداری.
۳. اجرائات لازم در مورد تقرّر، ترفیع، انفکاک، و تقاعد کارکنان اداری، تخنیکی و خدماتی دانشگاه.
۴. اجرائات ضروری در زمینه‌های مالی، حسابداری، خریداری‌ها، قید و جمع اجناس و سایر امور اداری.
۵. تأمین ترانسپورت مناسب برای دانشگاه.
۶. حفظ و مراقبت از ساختمان‌ها ساحات سبز و سایر بخش‌های دانشگاه.
۷. کاربالای بودجه عادی و انکشافی سالانه دانشگاه.
۸. حفظ پاکی و صفایی ساختمان‌ها و تأمین شرایط مناسب صحی در محیط دانشگاه.
۹. رهبری دفاتر مربوطه.
۱۰. تهیه بیلانس و راپورمالی سالانه دانشگاه.
۱۱. سایر وظایفی که طبق ایجابات وظیفوی به معاون اداری تعلق می‌گیرد.
مادّه بیست و سوم
یک شخص بیش از دو دوره متواتر به حیث معاون اداری تعیین شده نمی‌تواند.
مادّه بیست و چهارم
هرپوهنحی دارای یک رئیس و یک معاون می‌باشد.
۱. رئیس پوهنحی از جمله اعضای کادر علمی توسط شورای علمی پوهنحی اتنخاب و به تأیید رئیس دانشگاه و منظوری هیئت أمنا می‌رسد.
۲. شخصی می‌تواند خود را برای ریاست پوهنحی کاندید نماید که حداقل دارای درجه تحصیلی ماستری، تجربه اکادمیک سه ساله و عضوکادر علمی یکی از دیپارتمنت‌های پوهنحی باشد.
۳. مدّت کار رئیس پوهنحی چهارسال می‌باشد. رئیس پوهنحی صرف می‌تواند برای یک دوره چهارساله انتخاب گردد.
۴. رئیس پوهنحی وظایف زیر را انجام می‌دهد.
۱. ریاست بر جلسات شورای علمی پوهنحی.
۲. نمایندگی از پوهنحی در سایر نهادها.
۳. تأمین نظم و انضباط در پوهنحی.
۴. حل مشکلات اعضای کادر علمی و محصّلان در حدود صلاحیّت‌های ریاست پوهنحی.
۵. اجرائات لازم در مورد تقرّر، ترفیع، انفکاک و تقاعد منسوبان پوهنحی مطابق به صلاحیّت‌های کاری خویش.
۶. نظارت بر تطبیق معیارهای قانونی و فیصله‌های هیئت أمنا هیئت رهبری و شورای علمی پوهنحی.
۷. انکشاف تدابیر برای حفظ پاکی و بهداشت پوهنحی.
۸. طرح پیشنهادها و برنامه‌های مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقی و کاری در پوهنحی.
۹. نظارت بر تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادر علمی پوهنحی.
۱۰. مراقبت بر وضع نصاب تحصیلی مفردات مضامین و محتوای کتب درسی و اتخاذ تدابیر جهت معیاری ساختن آنها.
۱۱. اجرای امور اداری و حسابی پوهنحی.
۱۲. ارائه گزارش از اجرائات و فعالیّت‌های پوهنحی به شورای علمی پوهنحی و ریاست دانشگاه.
۱۳. سایر وظایفی که طبق اصول و معیارهای قانونی به او سپرده می‌شود.
۴. معاون ریاست پوهنحی وظایف ذیل را به عهده دارد:
۱. معاون ریاست پوهنحی از جمله اعضای کادر علمی پوهنحی به اساس پیشنهاد رئیس پوهنحی و منظوری رئیس دانشگاه جامی مقرّر می‌شود.
۲. معاون پوهنحی نزد رئیس پوهنحی مسئول است و از اجرائات خویش به اوگزارش می‌دهد.
۳. معاون پوهنحی در غیاب رئیس وظایف او را انجام می‌دهد.
مادّه بیست و پنجم
هرپوهنحی بالای حداقل دو دیپارتمنت فعال دارای شورای علمی می‌باشد.
۱. شورای علمی پوهنحی به ترکیب آتی تشکیل می‌شود.
۱. رئیس پوهنحی به حیث رئیس.
۲. معاون پوهنحی به حیث عضو.
۳. آمران دیپارتمنت‌ها به حیث اعضا.
۴. الف یک نماینده از جمله اعضای کادر علمی هر دیپارتمنت به انتخاب مجلس دیپارتمنت به حیث اعضا، در صورتی که تعداد دیپارتمنت‌ها از سه دیپارتمنت کمتر باشد.
ب دو نماینده از جمله اعضای کادر علمی هر دیپارتمنت، در صورتی که پوهنحی دارای دو دیپارتمنت فعال باشد.
۲. منشی شورای علمی در نخستین اجلاس آن از جانب اعضای شورای علمی تعیین می‌شود.
۳. مدّت کار اعضای شورای علمی چهار سال است.
۴. جلسات شورای علمی با حضورداشت دو سوم اعضای آن دایر می‌شود.
۵. تصامیم شورای علمی به اکثریت آرای حاضر گرفته می‌شود.
۶. جلسات شورای علمی طبق تقویم آن دایر می‌گردد.
۷. فیصله‌های شورای علمی پوهنحی پس از تأیید آن توسط رئیس دانشگاه جامی نافذ می‌گردد.
۸. در پوهنحی‌های که صرف یک دیپارتمنت موجود باشد شورای علمی تأسیس نمی‌گردد.
مادّه بیست و ششم
شورای علمی پوهنحی وظایف آتی را انجام می‌دهد.
۱. ارزیابی کارهای اکادمیک دیپارتمنت ها و صدورفیصله پیرامون بهبود وضع دیپارتمنت ها.
۲. طرح پلان‌های انکشافی کوتاه مدّت و دراز مدّت پوهنحی.
۳. پیشنهاد پیرامون تعدیل و تکمیل ساختار اکادمیک پوهنحی.
۴. بحث درمورد تقرّر، ترفیعات علمی، انفکاک و تقاعد اعضای کادر علمی وابراز نظردرزمینه.
۵. طرح و تصویب طرزالعمل‌های داخلی پوهنحی.
۶. ایجاد کمیته‌های خاص و تعیین و ظایف آن‌ها.
۷. مطالعه نصاب تحصیلی پوهنحی و عیار نمودن آن با پیشرفت‌های علمی و تکنالوژی و نیازهای جامعه.
۸. طرح و تصویب پروژه تحقیقی و انکشاف اصول علمی در رابطه به تحقیق پروژه‌های تحقیقی.
۹. تعیین اشخاص مستحق برای بورس‌های تحصیلی دراز مدّت و کوتاه مدّت.
۱۰. تشخیص محصّلان مستحق برای تخفیف هزینه تحصیلی یا معافیّت مکمل از پرداخت آن.
۱۱. فیصله پیرامون ایجاد روابط و مناسبات علمی با نهادهای علمی مماثل.
۱۲. فیصله در رابطه به برگزاری امتحانات در جریان سمستر.
۱۳. تأیید استاد رهنما و موضوع برای ترفیعات علمی اعضای کادر علمی.
۱۴. تعیین هیئت ژوری برای ارزیابی کنفرانس‌های علمی اعضای کادر علمی.
۱۵. تعیین هیئت ژوری برای ارزیابی کنفرانس‌های علمی، دفاع از مونوگراف‌ها و سایر موارد ضروری.
۱۶. سایر وظایفی که طبق قانون به شورای علمی پوهنحی سپرده می‌شود.
مادّه بیست و هفتم
هر پوهنحی دارای یک یا چند دیپارتمنت است که مسئول ارائه کورس‌ها و پیشبرد مضامین در رشته‌های معیّن می‌باشد.
مادّه بیست و هشتم
در رأس هر دیپارتمنت آمر آن قرار دارد.
۱. آمر دیپارتمنت از جمله اعضای کادر علمی دیپارتمنت توسط اعضای آن برای مدّت چهارسال انتخاب می‌شود.
۲. شخصی می‌تواند خود را به حیث آمر دیپارتمنت کاندید نماید که شرایط آتی را داشته باشد.
۱. دارای درجه تحصیلی بلندتر از سایر اعضا باشد.
۲. در مسائل اکادمیک دارای تجربه و شایستگی بالاتر باشد.
۳. از اخلاق سالم مسلکی و برخورد نیکو بهره مند باشد.
۴. در امورپوهنحی و دیپارتمنت از خود فعالیّت کافی نشان بدهد.
۵. با اعضای دیپارتمنت و پوهنحی روابط نیکو داشته باشد
۶. همکار خوب اداره، اعضای دیپارتمنت و محصّلان باشد.
۳. آمر دیپارتمنت نزد مجلس دیپارتمنت و شورای علمی و ریاست پوهنحی مسئول می‌باشد و به آنها گزارش می‌دهد.
۴. یک شخص تنها برای دو دوره متوالی به حیث آمر دیپارتمنت کارکرده می‌تواند.
مادّه بیست و نهم
وظایف آمر دیپارتمنت عبارت‌اند از:
۱. ریاست بر جلسات دیپارتمنت.
۲. توزیع مضامین به اعضای علمی از طریق مجلس دیپارتمنت.
۳. نظارت بر تطبیق نصاب تحصیلی، مفردات درسی و درس‌های نظری و عملی مربوط به دیپارتمنت.
۴. اجرائات لازم در مورد فیصله‌های مجلس دیپارتمنت.
۵. ارائه طرح‌ها به منظور بهبود امور و وضع دیپارتمنت.
۶. تهیه گزارش از فعالیّت‌های دیپارتمنت.
۷. ارائه ابتکارات و نوآوری‌ها برای انکشاف دیپارتمنت و پوهنحی.
۸. تلاش برای تکمیل نیازمندی‌های دیپارتمنت..
۹. تقدیم پیشنهاد برای تحسین و تقدیر آن عده اعضای کادر علمی دیپارتمنت که از خود در امر تدریس و تحقیق ابتکار، برازندگی و شایستگی نشان می‌دهند.
۱۰. سایر وظایف قانونی که به وی سپرده می‌شود.
مادّه سی‌ام
اعضای کادر علمی دیپارتمنت اشخاصی‌اند که مطابق به معیارهای قانونی به منظور پیشبرد امور تدریسی یا تحقیقی و یا هر دو تقرّر حاصل نموده باشند.
مادّه سی و یکم
وظایف اعضای کادر علمی دیپارتمنت قرار آتی است:
۱. تدریس مضامین مربوطه مطابق رشته خود.
۲. تهیه مواد درسی برای مضمون یا مضامین مربوطه.
۳. حل مشکلات درسی محصّلان از طریق حل تمرین‌ها و دایر نمودن درس‌های نظری وعملی مربوط به دیپارتمنت.
۴. همکاری با اعضای کادر علمی و محصّلان منحیت استاد راهنما طبق معیارهای قانونی.
۵. همکاری با دیپارتمنت و اداره پوهنحی در امور اکادمیک.
۶. اشتراک در کنفرانس‌ها و سایر محافل علمی به حیث بیانیه دهنده یا اشتراک کننده.
۷. اشتراک فعال در کمیته‌ها و شوراها زمانی که توظیف می‌شود.
۸. ابراز نظر در مورد آثار و فعالیّت‌های علمی اعضای دیپارتمنت و سایر اعضای کادر علمی یا دانشمندان بیرون از دانشگاه.
۹. ارائه طرح‌ها و پیش کشیدن ابتکارات به منظور بهبود اموردیپارتمنت و پوهنحی.
۱۰. دایر نمودن امتحانات و ارزیابی پارچه‌های امتحانی محصّلان پوهنحی.
۱۱. سایر وظایف قانونی.
۵. عضو کادر علمی در برابر حق الزحمه پذیرفته شده و وظایف آتی را نیز انجام می‌دهد:
۱. تألیف یا ترجمه کتاب‌های درسی و ممد درسی مورد نیاز دیپارتمنت یا پوهنحی
۲. اجرای تحقیقات علمی.
۳. برگزاری کورس‌های ارتقای سویه برای علاقمندان مختلف.
۴. نگارش یا ترجمه مضامین علمی و سپردن آنها برای نشر.
مادّه سی و دوم
درهر دیپارتمنت، تصامیم و فیصله‌ها توسط مجلس اعضای کادر علمی دیپارتمنت به صورت جمعی گرفته می‌شود.
مادّه سی و سوم
وظایف مجلس دیپارتمنت عبارت‌اند از:
۱. ارزیابی فعالیّت‌های درسی اعضای کادر علمی دیپارتمنت و صدور فیصله یا رهنمود در مورد بهبود و ارتقای کیفیت درس‌ها
۲. ارزیابی کمبودی‌های درسی و تحقیقی دیپارتمنت و ارائه راه حل.
۳. بحث پیرامون نیازمندی‌های فزیکی دیپارتمنت و ارائه راه حل به مقامات دانشگاه جامی.
۴. بررسی نصاب تحصیلی، نوت‌ها و کتاب‌های درسی، ممد (کمک درسی و رهنمایی‌های علمی مربوط به دیپارتمنت و بربنیاد آن تشخیص نارسایی‌ها و کمبودی‌ها و ارائه طرح‌ها برای رفع آنها.
۵. عیار نمودن فعالیّت‌های اکادمیک دیپارتمنت با انکشافات علمی و تکنالوژیک و ارتقای کیفیت کاری دیپارتمنت
۶. بحث پیرامون تقرّر، ترفیع، انفکاک و تقاعد اعضای کادر علمی دیپارتمنت و صدور فیصله لازم در زمینه و ارسال آن برای طی مراحل بعدی.
۷. فیصله در مورد استخدام استادان واجد شرایط و اهلیّت تدریس که به صورت قراردادی یا موقت علاقمند تدریس برخی از مضامین دیپارتمنت هستند و تصویب لایحه وظایف هرکدام.
۸. تعیین و تأیید پیشنهاد اعضای کادر علمی درباره تألیف یا ترجمه کتاب‌های درسی یا ممد درسی مورد نیاز دیپارتمنت مطابق فقره ۱ بند ۷ همین مادّه.
۹. تصمیم درباره توظیف اعضای کادر علمی برای اجرای تحقیقات علمی مطابق فقره ۲ بند ۷ همین مادّه
۱۰. ارزیابی فعالیّت‌های اکادمیک و رعایت نورم‌های دیسپلینی اعضای کادر علمی دیپارتمنت و محصّلان مربوط
۱۱. فیصله پیرامون تعیین استاد رهنما برای اعضای کادر علمی و محصّلان.
۱۲. فیصله در مورد برقراری روابط و مناسبات اکادمیک با سایر نهادهای علمی و اکادمیک.
۱۳. فیصله در مورد دایر نمودن درس‌های مشورتی یا اضافی برای محصّلان و حل مشکلات درسی آنها.
۱۴. تقسیم مضامین مربوط به دیپارتمنت در آغاز هر سمستر به اعضای کادر علمی.
۱۵. پیشنهاد تعیین استاد رهنما برای اعضای کادر علمی و هیئت ژوری برای ارزیابی کنفرانس‌ها و سیمینارهای علمی
۱۶. توجه به ارتقای سویه تحصیلی اعضای کادر علمی و تعیین مستحقین بورس‌های تحصیلی دراز مدّت و کوتاه. مدّت
۱۷. سایر وظایفی قانونی که به مجلس دیپارتمنت سپرده می‌شود.
۲. فیصله‌های دیپارتمنت پس از تأیید شورای علمی و ملاحظه شد رئیس پوهنحی تطبیق می‌شود.
۳. جلسات دیپارتمنت با حضور داشت دو سوم اعضای حاضر گرفته می‌شود.
۴. فیصله دیپارتمنت با حضور داشت دو سوم اعضای حاضر گرفته می‌شود.
۵. جلسات دیپارتمنت طبق تقویم آن دایر می‌گردد. جلسات فوق العاده نظر به ضرورت به پیشنهاد آمر دیپارتمنت دایر شده می‌تواند.
مادّه سی و چهارم
۱. سلب اعتماد از مقام‌های انتخابی به پیشنهاد دو سوم اعضای که حق رأی برای انتخاب مقام را دارند به ریاست دانشگاه جامی صورت گرفته می‌تواند.
۲. پیشنهاد سلب اعتماد از رئیس دانشگاه عنوانی هیئت أمنا داده می‌شود.
۳. برای اجرای انتخابات و سلب اعتماد، مکانیزم خاصی از جانب هیئت أمنا دانشگاه جامی آماده و منظور می‌شود.
مادّه سی و پنجم
تقرّر و تعیین آمران و کارکنان مرکز تحقیقات علمی و سایر دفترها و آماده نمودن لایحه وظایف آنها طبق طرز العمل‌های جداگانه که به تصویب شورای علمی، تأیید رئیس دانشگاه و منظوری هیئت أمنا برسد صورت می‌گیرد.

تقرر ، ترفیع، انفکاک ، و تقاعد کادرعلمی( اعضای کادر علمی)


مادّه سی و ششم
ردیف‌بندی اعضای کادر علمی دانشگاه جامی به اساس قانون مؤسسات تحصیلات عالی صورت می‌گیرد.
مادّه سی و هفتم
اعضای کادر علمی دانشگاه جامی دارای عین رتب علمی مندرج در قانون مؤسسات تحصیلات عالی می‌باشد.
مادّه سی و هشتم
۱. تقرّر به حیث عضو کادر علمی در دانشگاه جامی تابع معیارها وشرایط مندرج در قانون مؤسسات تحصیلات عالی می‌باشد و عین مراحل را طی می‌کند.
۲. اشخاصی که در دانشگاه جامی به حیث کادر علمی تقرّر حاصل می‌کند باید حد اقل دارای درجه تحصیلی ماستر در رشته مورد نیاز دیپارتمنت یا پوهنحی مورد نظر باشند.
مادّه سی و نهم
اعضای کادر علمی برحال سائر مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی با حفظ عضویتشان در سائر مؤسسات تحصیلات عالی عضویت کادر علمی دانشگاه جامی را حاصل کرده نمی‌تواند.
مادّه چهلم
ترفیعات علمی اعضای کادر علمی دانشگاه جامی مطابق قانون مؤسسات تحصیلات عالی صورت می‌گیرد.
مادّه چهل و یکم
۱. دانشگاه جامی در صورت ضرورت از اشخاص واجد شرایط و اهلیت تدریس به حیث عضو خارج کادر علمی و قراردادی استحصال وظیفه نموده می‌تواند.
۲. هرگاه اشخاص مذکور دارای تحصیل ماستری و لااقل سه سال تجربه تدریس در مؤسسات تحصیلات عالی دارای اعتبار اکادمیک نباشند برایشان مجوز جداگانه از وزارت تحصیلات عالی اخذ می‌گردد.
۳. شرایط استخدام، مسئولیت‌ها و امتیازات اعضای خارج کادر علمی یا قراردادی در طرز العمل جداگانه که توسط شورای علمی تأیید و به تصویب هیئت أمنا می‌رسد، تصریح می‌گردد.
مادّه چهل و دوم
انفکاک از کادر علمی دانشگاه جامی مطابق احکام قانون مؤسسات تحصیلات عالی، درحالات ذیل صورت می‌گیرد.
۱. دادن استعفا و منظوری آن توسط مقام ذیصلاح.
۲. تقاعد.
۳. ختم موعد قرارداد
۴. انحلال دیپارتمنت یا پوهنحی مربوطه.
۵. عدم رعایت نظم، غیر حاضری‌های پی‌هم، دست زدن به فساد اخلاقی، فعالیّت‌های خرابکارانه و سایر فعالیّت‌های که با معیارهای قانونی درتضاد باشد ویا باعث برهم خوردن نظم کاری وعادی دانشگاه گردد.
۶. به اثبات رسیدن عضویت دائمی کادر علمی درکدام دانشگاه دولتی وخصوصی دیگر.
مادّه چهل وسوم
انفکاک از دانشگاه جامی تابع عین سلسله مراتبی است که حین تقرّر مراعات می‌شود.
مادّه چهل وچهارم
تا وقتی دانشگاه جامی به سطح لازم انکشاف تشکیلاتی و اکادمیکی جهت احراز صلاحیّت‌های طی مراحل تقرّر و اجرای ترفیعات علمی نرسیده است، امور مذکور را با عقد تفاهمنامه ویا پرتکل همکاری، قسما ویاکلاً توسط یک موسسه تحصیلات عالی دیگر انجام می‌دهد تفاهم‌نامه و یا امضای پرتکل مذکور به تأیید وزارت تحصیلات عالی رسانیده می‌شود.
مادّه چهل پنجم
۱. عضو کادر علمی دانشگاه جامی از حق تقاعد برخوردار می‌باشد.
۲. عضو کادر علمی دانشگاه جامی در حالات آتی به تقاعد سوق می‌شود:
۱. تکمیل نمودن سن هفتاد سالگی حسب لزوم دید دانشگاه.
۲. تقاضای سوق به تقاعد پس از اجرای کار مسلسل برای مدّت حد اقل ده سال.
۳. از دست دادن توانمندی کار بنابر معاذیر صحی.
۴. در صورت وفات.
۳. معاش تقاعد عضو متقاعد کادر علمی در فصل مالی توضیح می‌شود.

امورمحصلان


مادّه چهل وششم
شخصی که شرایط آتی را تکمیل نماید، به حیث محصّل در دانشگاه جامی شناخته می‌شود.
۱. داشتن سند فراغت از صنف دوازدهم وتایید آن از جانب وزارت محترم معارف، در صورت محصّلان خارجی داشتن سند ختم دوره تعلیمات ثانوی طبق سیستم تعلیمات عمومی کشور مربوطه و طی مراحل آن از مجاری وزارت امورخارجه.
۲. داشتن تذکره تابعیّت و برای محصّلان خارجی داشتن پاسپورت دارای ویزای معتبر.
۳. سپری نمودن موفقانه امتحان شمول چگونگی و مکانیزم برگزاری ارزیابی امتحان شمول، معرفی نمودن داوطلبان موفق به پوهنحی‌های مربوط و تبدیلی محصّلان در طرز العمل جداگانه درج می‌شود.
مادّه چهل وهفتم
محصّلان در دانشگاه جامی از حقوق و امتیازات آتی برخوردارمی‌باشند.
۱. حق دسترسی برابر به تحصیلات عالی مطابق به این اساسنامه.
۲. استفاد از حق تحصیل بدون روبه رو شدن با تبعیضات جنسیتی، زبانی، قومی، محلی، رنگ، ن‍‍ژاد، دین مذهب عقیده و سایر حالات.
۳. استفاده از درس‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها و کورس‌ها در صورت ثبت نام و موجودیت ظرفیّت پذیرش.
۴. استفاده از سهولت‌ها و امکانات دانشگاه مانند کنابخانه، انترنت، آموزش کمپیوتر و کلوپ‌های فرهنگی و ورزشی
۵. تأسیس انجمن‌های علمی، ادبی و فرهنگی مطابق به قانون.
۶. حصول کارت هویت.
۷. به دست آوردن اسناد تحصیلی معتبر پس از تکمیل موفقانه دوره تحصیلات طبق این اساسنامه.
۸. حق دسترسی به کارهای علمی، ستاژ تجربه علمی و ارائه نظریات.
مادّه چهل وهشتم
در حالات ذیل محصّلان دانشگاه جامی از امتیازات و معافیّت‌های تحصیلی آتی برخوردارمی‌شوند
۱. پنجاه فیصد تخفیف در هزینه تحصیلی سمستر اول برای کسانی که از نگاه نمره شمول ۵% عالی‌ترین را تشکیل می‌دهد.
۲. پنجاه فیصد تخفیف در هزینه تحصیلی سمستر بعدی محصّلانی که در دوره تحصیلی خود ۵% عالی‌ترین را تشکیل می‌دهند.
۳. صد فیصد معافیّت در هزینه تحصیلی سمستر بعدی کسانی که در امتحان شمول و یا نتیجه عمومی امتحانات سمستر نمره مکمل یعنی صد فیصد را می‌گیرند.
۴. تخفیف و معافیّت‌های مختلف در هزینه تحصیلی محصّلانی که دچار مصیبت می‌شوند، نظر به وضع مالی دانشگاه طبق پیشنهاد پوهنحی مربوطه، تأیید شورای علمی دانشگاه و منظوری دانشگاه جامی همه ساله ۵% مفاد خالص خود را برای برآورده ساختن مقاصد فقره ۴.۱۵ این مادّه اختصاص می‌دهد.
۵. اعطای تحسین‌نامه، تقدیرنامه جوایز نقدی و جنسی و مدال یادگاری به محصّلان شایسته طبق ارزیابی پوهنحی‌ها و تأیید شورای علمی دانشگاه.
مادّه چهل ونهم
وظایف و مکلّفیّت‌های محصّلان دانشگاه جامی قرارذیل می‌باشد:
۱. مراعات نمودن قانون، مقرّرات و سایر موازین نظم و دسپلین دانشگاه.
۲. داشتن احترام و حسن سلوک دربرابر سایر محصّلان و منسوبین دانشگاه.
۳. احتراز از اعمال وبرخوردهای تبعیضی، تعصب آمیز و اهانت بار و اخلال نظم و دیسپلین در دانشگاه.
۴. احتراز از تبلیغات و اشاعه شایعات تفرقه افگنانه، ضد ملی، جنگ طلبانه، ضد عقاید و باورهای اسلامی و توهین. نسبت به گروپ‌های اتنیکی مختلف ساکن درکشور و دعوت به خشونت، تشنج و مفاسد اخلاقی و اجتماعی.
۵. حضور و شرکت منظم و فعال در دروس عملی و نظری و انجام کارهای خانگی.
۶. اجتناب از تخریب عمدی و بی احتیاطی در استفاده از ساختمان‌ها و سایط و تجهیزات سامان آلات و دیگر دارائی‌های دانشگاه.
۷. مراعات نظافت، شرایط بهداشتی و حفظ سرسبزی و ماحول سالم در دانشگاه.
مادّه پنجاه
انفکاک محصّل از دانشگاه جامی زیرشرایط آتی صورت می‌گیرد:
۱. ارائه اسناد جعلی در زمان شمول در دانشگاه.
۲. دست زدن به جعل، تزویر و فریبکاری در جریان تحصیل.
۳. تداوم رفتار و اخلاق ناپسند، زشت و نامشروع.
۴. غیابت دوامدار از درس.
۵. محکوم شدن به جزا طبق طرزالعمل امتحان.
۶. در صورت ناکامی پی‌هم طبق طرزالعمل امتحانات.
۷. نظربه درخواست تحریری محصّل.
مادّه پنجاه ویکم
۱. نظام تحصیلی در دانشگاه جامی سیستم کریدیت بوده که براساس آن برای تکمیل دوره لیسانس حصول (۱۳۶.۱۶۸. کریدیت ضروری می‌باشد.
۲. محصّلان مکلّف به تکمیل نصاب فوق طی ۷.۱۰ سمسترتحصیلی می‌باشند.
۳. مشخصات تفصیلی و جزئیات این نظام تحصیلی در طرزالعمل جداگانه تشریح می‌گردد.
مادّه پنجاه ودوم
دانشگاه جامی حسب احوال تدابیر و معیارهای انضباطی را در مورد محصّلان متخلّف طبق طرزالعمل جداگانه وضع و تطبیق می‌نماید.
مادّه پنجاه وسوم
۱. اتباع خارجی برپایه احکام قانون مؤسسات تحصیلات عالی در دانشگاه جامی تحصیل نموده می‌توانند.
۲. شرایط و چگونگی پذیرش اتباع خارجی به منظور تحصیل در دانشگاه جامی در طرزالعمل جداگانه که به تصویب هیئت أمنا و تأیید وزارت تحصیلات عالی می‌رسد، تعیین وتسجیل می‌گردد.

امورمالي وحسابي


مادّه پنجاه و چهارم
منابع عایداتی دانشگاه جامی عبارت‌اند از:
۱. هزینه تحصیلی که توسط دانشجویان پرداخته می‌شود.
۲. مساعدت‌های پولی، مالی و تخنیکی بدون قید و شرط اشخاص حکمی و حقیقی.
۳. درآمدهای ناشی از برگزاری کورس‌ها و عرضه خدمات آموزشی.
۴. درآمدهای ناشی از منابع تولیدی دانشگاه.
۵. عوایدی که از اجرای فرمایش تحقیقات علمی نهادهای مختلف به دست می‌آید.
۶. عوایدی که از مدرک فروش کتاب‌ها و سایر آثار چاپی دانشگاه به دست می‌آید.
مادّه پنجاه وپنجم
۱. عواید پولی دانشگاه دریک حساب خاص جهت تمویل مصارف عادی و انکشافی و سرمایه گزاری به خاطر بلند رفتن عواید دانشگاه تحویل گردیده و اسناد آن در آرشیف اسناد مالی دانشگاه جهت انعکاس در بیلانس مالی سالانه و ملاحظه مفتشین دولتی حفظ می‌گردد.
۲. کتمان عواید ویا حصول عواید از منابع و طرق ناجایز در دانشگاه جامی شدیداً ممنوع است.
۳. قبول مساعدت‌های اشخاص و مؤسسات خارجی به دانشگاه جامی بعد از اطلاع وکسب اجازه وازرت تحصیلات عالی صورت می‌گیرد.
۴. در استفاده از عواید شفافیّت، صرفه جوئی، قانونیت و حسابدهی مراعات می‌شود.
مادّه پنجاه وششم
بودجه عادی و انکشافی سالانه توسط پوهنحی و معاونیّت اداری آماده گردیده و پس از غور و مطالعه توسط شورای علمی به هیئت أمنا غرض تأیید پیشنهاد می‌شود و پس از منظوری هیات أمنا توسط دانشگاه تطبیق می‌شود.
مادّه پنجاه وهفتم
۱. اندازه معاشات و امتیازات پولی منسوبان دانشگاه جامی در طرزالعمل جداگانه که به تصویب هیئت أمنا می‌رسد، تنظیم می‌گردد.
۲. اندازه معاش یا حق تدریس استادان خارج کادر علمی یا قراردادی به اساس موافقه هر دو جانب تعیین می‌گردد.
مادّه پنجاه وهشتم
تعیین مقدار هزینه تحصیلی و اجزای آن، مکانیزم پرداخت آن از جانب محصّلان و تحویل آن در بانک توسط طرزالعمل جداگانه به تصویب هیت أمنا و تأیید وزارت تحصیلات عالی می‌رسد، تنظیم می‌گردد.
مادّه پنجاه ونهم
۱. معاش منسوبان متقاعد دانشگاه جامی از مجموع مبالغ وضع شده از معاشات، افزودی عمومی معاشات و سهم دانشگاه جامی به ترتیب آتی عبارت می‌شود.
۱. ۳ فیصد معاش ماهوار.
۲. ۲۵ فیصد معاش اول بعد از تقرّر.
۳. ۵۰ فیصد افزودی عمومی معاشات و افزودی معاش در زمان ترفیع صرف برای یکبار وآنهم در اولین معاشی که این افزودی پرداخته می‌شود.
۴. سهم دانشگاه به اندازه ۵ فیصد معاش ماهوار منسوب.
۲. پول‌های وضع شده در حساب بانکی دانشگاه جامی جمع آوری می‌شود.
۳. معاش منسوبین متقاعد پس از سوق آن‌ها به تقاعد توسط معاونیّت اداری محاسبه و طی حداکثر سه ماه به طور مکمل دریک بار نقداً پرداخته می‌شود.
مادّه شصت
دانشگاه جامی مسئول انکشاف و تطبیق یک سیستم مالی و حسابی شفاف، مؤثر دقیق است.
مادّه شصت ویکم
دانشگاه جامی از امور مالی و حسابی خویش در اخیر هر سال به وزارت تحصیلات عالی گزارش می‌دهد و تطبیق نتیجه ارزیابی گزارش از جانب وزارت تحصیلات عالی اجرائات خویش را عیار می‌کند.
مادّه شصت و دوم
۱. دوره انتقال از تاریخ امضای تفاهم‌نامه الی تحقق و برآورده شدن تمام شرایط ایجاد دانشگاه جامی مندرج مادّه جهارم مقرّره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، ایجاد وتکمیل کادر علمی وتشکیل اکادمیک دانشگاه، مقامات و نهادها رهبری، تصمیم گیری اجراییوی و مدیریتی دانشگاه مطابق این اساسنامه را دربر می‌گیرد.
۲. أخذ جواز در صورتی که بعضی یا تمام شرایط فوق برآورده نشده باشد، باعث ختم دوره انتقال نمی‌گردد.
مادّه شصت وسوم
۱. در دوره انتقال، وظایف و صلاحیّت‌های مندرج این اساسنامه برای نهادها و مقامات رهبری، تصمیم‌گیری و مدیریتی دانشگاه به صورت کامل و یا قسمی مورد تعلیق قرارداشته و به تشخیص وزارت تحصیلات عالی تدریجاً به آنها انتقال می‌گردد.
۲. بعد از به وجود آمدن و تکمیل نهادهای اکادمیک خصوصی شورای علمی دانشگاه این اساسنامه و سایر اسناد حقوقی و رهنمودی دانشگاه به تصویب آنها رسانیده می‌شود.
مادّه شصت و چهارم
اولین نهادی که در دوره انتقال به فعالیّت شروع می‌کند، هیئت أمنا می‌باشد. این نهاد بعد از تأیید صلاحیّت آن توسط وزارت تحصیلات عالی تا فعال شدن سایر نهادها از جمله شورای علمی دانشگاه جامی، شورای علمی پوهنحی‌ها و مجلس دیپارتمنت‌ها به تشخیص وزارت تحصیلات عالی بعضی از صلاحیّت‌های آن‌ها را نیز اعمال کرده و بعضی از وظایف آنها را انجام می‌دهد.
مادّه شصت پنجم
دانشگاه جامی برای پیشبرد صحیح فعالیّت‌ها، به خصوص ایجاد وتکمیل نهادهای رهبری، کادر علمی و ساختار اکادمیک خویش از نزدیک و به صورت منظم با وزارت تحصیلات عالی مشورت می‌نماید.

احكام متفرقه و احكام نهائي


مادّه شصت و ششم
۱. دانشگاه جامی مسئول و مکلّف به تهیه زمین برای دانشگاه و اعمار ساختمان‌ها مطابق به مقتضیات رشتوی، فعالیّت‌های اکادمیکی، اداری، تحقیقی، نشراتی، خدماتی و ضرورت‌های محیطی و صحی می‌باشد.
۲. تمام ساختمان‌ها به صورت پخته و اساسی با نظرداشت کلیه تدابیر ایمنی و تسهیلات ضروری و ظرفیّت‌های مورد نیاز اعمار می‌شوند.
مادّه شصت وهفتم
۱. در صوت ضرورت دانشگاه جامی با تمام مکلّفیت‌های آن، در مطابقت به قوانین نافذه، مقرّره تحصیلات عالی و موافقه وزارت تحصیلات عالی فروش شده می‌تواند.
۲. خریداران یا مالکین جدید دانشگاه واجد شرایط مندرج مقرّره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بوده و به تعهدات قبلی نسبت به مکلّفیت‌ها در برابر وزارت تحصیلات عالی متعهد می‌باشند.
۳. مالکین جدید طبق مقرّره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مکلّف به أخذ مجدّد جواز فعالیّت از وزارت تحصیلات عالی دانسته می‌شوند.
مادّه شصت وهشتم
دانشگاه تنها به ترتیبی که در مقرّره مؤسسات خصوصی و این اساسنامه تصریح کرده منحل و یا به فروش رسانیده شده می‌تواند، قناعت هیئت أمنا و وزارت تحصیلات عالی پیش از پیش منظور می‌گردد.
مادّه شصت ونهم
هرگاه ضرورت به انحلال، ادغام یا تعطیل دایمی دانشگاه جامی دیده شود، مؤسس و هیئت أمنا دانشگاه دلایل آن را به وزارت تحصیلات عالی ارائه می‌دارند و پس از منظوری وزارت تحصیلات عالی سرنوشت آن دانشگاه تعیین می‌شود.
۱. سرنوشت محصّلان مبنی بر امکان نقل مکان و ادامه تحصیل به اساس امضای یک تفاهم نامه سه جانبه میان این دانشگاه یک یا چند دانشگاه دیگر و وزارت تحصیلات عالی تعیین می‌گردد.
۲. دانشگاه، وجوه لازم برای تأدیّه حقوق تقاعد اعضای کادر علمی و دیگرکارمندان و کارگران را تدارک و از مصرف شدن آن برای مقاصد دیگر جلوگیر نماید. به علاوه سایر مکلّفیت‌های دانشگاه جامی به درجه اول انجام شود.
۳. مراتب مندرج در فقره (۱ و ۲) این مادّه در صورت تعطیل موقت نیز به اجرا گذاشته می‌شود.
مادّه هفتادم
تعطیل موقت یا دایمی دانشگاه جامی در صورت وقوع حالات آتی به پیشنهاد مؤسس و تأیید هیئت أمنا دانشگاه و منظوری وزارت تحصیلات عالی با رعایت تعیین سرنوشت محصّلان آن صورت گرفته می‌تواند.
۱. بروز حالت نظامی، سیاسی و طبیعی ناگوار و غیر قابل کنترل.
۲. از دست رفتن منابع پولی و مالی دانشگاه که در این صورت دانشگاه نمی‌تواند مصارف عادی خویش را تکمیل و تدارک نماید.
۳. استیلای فساد و سوء استفاده در دانشگاه.
مادّه هفتاد ویکم
دانشگاه جامی مطابق قانون می‌تواند دارای نشریه‌های علمی و معلوماتی باشد.
مادّه هفتاد ودوم
۱. دانشگاه جامی طبق قانون مکلّفیت دارد تا اسناد تحصیلی کسانی را که خواهش تقرّرموقت یا دائمی را درآن دانشگاه دارند، غرض ارزیابی وتأیید به وزارت تحصیلات عالی ارائه داشته و بعد از ارزیابی وتأیید به تقرّر آن‌ها اقدام نماید.
۲. دانشگاه جامی از تقرّر استادان وکارمندان برحال مؤسسات تحصیلات عالی و ادارات دولتی بدون موافقه یا داشتن سند انفکاک و سند عدم مسئولیت از ادارات قبلی‌شان خود داری می‌کند.
مادّه هفتاد سوم
منسوبان دانشگاه جامی استفاده از رخصتی‌های قانونی مندرج قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.
مادّه هفتاد وچهارم
دانشگاه جامی منسوبان و محصّلان ممتاز و شایسته را طبق اصول خاصی که از جانب هیئت أمنا وضع می‌شود، مورد مکافات قرارمی‌دهد.
مادّه هفتادو پنجم
۱. دانشگاه جامی علاوه برحقوق و امتیازات مندرج مادّه (۴۷ و ۴۸) این اساسنامه، سهولت‌های اضافی مادی و اکادمیک را برای محصّلان ممتاز شایسته و مستحق فراهم ساخته می‌تواند.
مادّه هفتاد و ششم
هرگونه تعدیل و یا تغییر در این اساسنامه، طرزالعمل و ساختار تشکیلاتی دانشگاه جامی پس از تأیید آن توسط وزارت تحصیلات عالی قابل اعتبار و تطبیق می‌باشد.
مادّه هفتادوهفتم
هرگاه در قانون تحصیلات عالی مقرّرات و لوایح مربوط به مؤسسات عالی خصوصی تعدیل و تغییر پدید آید، دانشگاه جامی مکلّف به عیار نموده طرزالعمل و فعالیّت‌های خویش مطابق به آن می‌باشد.
مادّه هفتاد وهشتم
این اساسنامه در هفت فصل و هفتاد و هشت مادّه تنظیم و ترتیب شده و پس از تأیید آن توسط وزارت تحصیلات عالی و صدور جواز فعالیّت به دانشگاه از جانب وزارت تحصیلات عالی، نافذ می‌شود.
شرایط استخدام، مسئولیت‌ها و امتیازات استادان خارج کادر علمی قراردادی.
(۹) در نصاب تحصیلی برای نگارش مونوگراف %۶ فیصد کریدیت‌ها در نظر گرفته می‌شود.
(۱۰) کتگوری مضامین و کریدیت هریک آنها با نظر داشت خصوصیت رشته تحصیلی تثبیت می‌گردد.

آخرین اخبار

مشاهده همه