امضاء تفاهمنامه همکاری‌های متقابل بین پوهنتون جامی و ریاست اصلاحات اداری وخدمات ملکی ولایت هرات

6 جوزا 1400

تفاهمنامه همکاری‌های متقابل بین پوهنتون جامی و ریاست اصلاحات اداری وخدمات ملکی ولایت هرات به امضا رسید. در محفلی که به همین مناسبت در اتاق جلسات پوهنتون جامی دایر گردید، این تفاهمنامه توسط محترم دکتر میر محمد ایوبی رئیس پوهنتون جامی و محترم پوهنیار زلمی مالیار رئیس اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت هرات، با حضور تعدادی از اساتید و کارمندان هردو نهاد امضا شد. مهم‌ترین مطالب این تفاهمنامه به اختصار شامل موارد زیر است: • تقویه روابط و توسعه همکاری بین ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی و پوهنتون جامی؛ • بهره مندی و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات یکدیگر؛ • فراگیری کار عملی و انتقال تجارب برای محصلان؛ • هماهنگی و همکاری در کارهای پروژه‌ای و تحقیقاتی محصلان؛ • حمایت از کارمندان کم بضاعت جهت ادامه تحصیلات عالی شان؛ • ایجاد سهولت جهت تدویر برنامه‌های آموزشی برای کارمندان خدمات ملکی؛ • انجام تحقیقات پیرامون عناوین تحقیقاتی مورد ضرورت توسط مرکز تحقیقات علمی پوهنتون جامی، • شریک نمودن یافته‌های تحقیقات انجام شده با ادارات ذیربط دولتی؛ • ایجاد سهولت‌ها برای شمولیت محصلان در برنامه کارآموزی در ادارات دولتی جهت تقویت داشته‌های تیوریکی از طریق کار عملی؛ • استفاده از امکانات، توانایی‌ها و مهارت‌های طرف مقابل در موضوعات کاری مشترک؛ • حمایت از کارمندان و خانواده‌ها در امور صحی با استفاده از خدمات شفاخانه جامی؛