Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

نشریه دانشجو

۲۲ حمل ۱۴۰۰

جلد چهارم

چاپ شماره سوم، «فصلنامه جام دانش» یکساله شد. قابل توجه دانشجویان گرامی پوهنتون جامی، آخرین شماره مجله جام دانش با مطالب مفید و متنوع از چاپ برآمد و برای همه قابل دسترس است. جهت دریافت آن به انتشارات دانشگاه و یا به بخش فرهنگی پوهنتون جامی مراجعه نمایید. در این شماره «آیین نامه نگارش مونوگراف» […]

۲۲ حمل ۱۴۰۰

جلد دوم

به همت دانشجویان قلم بدست دانشگاه جامی، شماره دوم فصلنامه جام دانش از چاپ برآمد. جام دانش فصلنامه مخصوص دانشجویان است، که با مشارکت جوانان تشنه دانش و معرفت تهیه و چاپ میگردد. در این نشریه مقالات و نوشته های دانشجویان جامی در رشته های مختلف علوم به دست نشر سپرده میشود. این نشریه زمینه […]

۲۲ حمل ۱۴۰۰

جلد اول

مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و نگارش مقالاتی با این موضوعات، از اهداف اصلی پوهنتون جامی است. بدون شک رویکرد و گرایش دانشجویان به قلم و نگارش و نویسندگی، نشان پرباری و توانمندی دانشجو و آموزش با کیفیّت و تأثیرگذار دانشگاه است. مقاله ثمرات علمی و طراوشات ذهنی و فکری نویسنده است […]

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار