Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

رویداد‌ها

28 ثور 1400

محفل تقدیر از دانشجویان برتر سمستر خزانی ۱۳۹۹

به منظور تشویق و رشد استعداد های نخبه، دانشگاه جامی همه ساله بعد از ختم هر سمستر محفل باشکوه‌ی را برای تقدیر از استعداد های برتر راه اندازی می نماید.  محفل تقدیر برای دانشجویان نخبه سمستر خزانی ۱۳۹۹ طبق تقویم تحصیلی دانشگاه به تاریخ ۵ جوزا سال ۱۴۰۰ برگزار میشود. 

آخرین اخبار