کمیته فرهنگی

معرفی


فرهنگ بستر اصلی زندگی انسان دانسته شده ؛ نه فقط بستر اصلی درس خواندن و علم آموختن . فرهنگ یعنی خلقیات و ذاتیات بومی یک جامعه و یک ملت ؛ تفکراتش ، ایمانش ، آرمانهایش …… اینها تشکیل دهنده مبانی فرهنگ یک ملت است . اینها است که یک ملت را شجاع ، غیور ، جسور و مستقل می کند یا سرافکنده ، ذلیل ، فرودست ، خاک نشین و فقیر می کند.
بدین اساس کمیته فرهنگی کمیته¬ي است که به منظور برنامه ریزي در زمینه هاي فرهنگی و ایجاد انگیزه و تقویت روحیه کارمندان، اساتید و دانشجویان زیر نظر هیات رهبری دانشگاه فعالیت مینماید .

وظایف کمیته


• تهیه طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی
• مانیتور و مدیریت تبلیغات رسانه ای شامل رسانه های صوتی، تصویری، نوشتاری
• تهیه، تدوین و مدیریت شعارها، قوانین، اصول وزارت تحصیلات عالی در صحن پوهنتون
• تهیه مواد، کارکردها، فعالیت ها تبلیغات جهت نشر و مدیریت رسانه های مجازی شامل صفحه فیسبوک و گروه تلگرام دانشگاه
• همکاری با مدیریت امور وب سایت دانشگاه
• تهیه و اجرای طرح های فرهنگی، علمی و اجتماعی دانشگاه با کمک مجموعه های دانشجویی.
• ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای علمی، فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور .
• تشویق و ترقیب دانشجویان به شرکت در فعالیتهای هنری ،جشنواره ها،کارگاه های آموزشی ویژه انجمن های علمی.
• برنامه ریزی و برگزاری سیر های علمی آموزشی ،فرهنگی برای دانشجویان .
• مدیریت و جمع آوری تمامی تصاویر، فیلم های دانشگاه از ابتدا تاسیس تا الحال در قالب آرشیف
• زمینه سازی و بستر سازی فعالیتهای فرهنگی دانشجویان
• تلاش برای فرهنگ سازی علمی و ارتقای جایگاه انجمن¬های علمی در بین اساتید ، دانشجویان ، مسئولین و نیز در سطح جامعه .
• سازماندهی و ایجاد هماهنگی در بخشهای انجمن دانشجویی دانشگاهی و نیز پیگیری امور اداری و مالی مرتبط با انجمن و همکاری با آنها در برنامه ها و فعالیتهایشان .
• ارزیابی سالیانه از فعالیتها و اقدامات دانشجویان و تقدیر و تشویق دانشجویان برتر در عرصه های فعالیتهای ، نظیر مسابقات علمی ، نشریات ، برگزاری همایشها و سخنرانی های علمی و …..

اعضای کمیته

نصیراحمد فرهمند اعضای کمیته فرهنگی, اعضای کمیته ها
ماستر 0794793040
عضو کمیته n.frahmand@jami.edu.af
عثمان ایوبی اعضای کمیته فرهنگی, اعضای کمیته ها
ماستر کامپیوترساینس 0799160115
عضو کمیته o.ayubi@jami.edu.af
محمد طارق وامق اعضای کمیته فرهنگی, اعضای کمیته ها
ماستر 0799030334
عضو کمیته t.wamiq@jami.edu.af
محمد شفیق یوسفی اعضای کمیته فرهنگی, اعضای کمیته ها
ماستر 0796650337
عضو کمیته s.yousufi@jami.edu.af
سید جمال الدین هروی اعضای کمیته فرهنگی, اعضای کمیته ها
دوکتور 0792037321
عضو کمیته aftab350@gmail.com
سید محمد نعیم عالمی اعضای کمیته فرهنگی, اعضای کمیته ها
ماستر 07990215071
عضو کمیته n.allemy@jami.edu.af
محمد اعلم عالمی اعضای کمیته فرهنگی, اعضای کمیته ها
دوکتور 0794042123
عضو کمیته m.alami@jami,adu,af

فعالیت ها و دست آورد های کمیته