Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

کاریابی‌ها

25 دلو 1400

اعلان بست مدیریت تدریسی دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت

دانشگاه جامی در جهت تکمیل نمودن کادر اداری خود، بست مدیریت تدریسی دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت این دانشگاه را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد. شرایط درخواست: داشتن درجۀ تحصیلی لیسانس و بالاتر از آن داشتن حداقل دو سال تجربۀ کاری در امور اداری تسلط به زبان‌های رسمی کشور (فارسی و پشتو) تسلط به […]

20 دلو 1400

اعلان بست مدیریت نشرات

دانشگاه جامی در جهت تکمیل نمودن کادر اداری خود، بست مدیریت نشرات این دانشگاه را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد. شرایط درخواست: داشتن درجۀ تحصیلی لیسانس و بالاتر از آن داشتن حداقل دو سال تجربۀ کاری در امور رسانه‌ای تسلط به زبان‌های رسمی کشور (فارسی و پشتو) تسلط به برنامه‌های کمپیوتری (Word, Excel, […]

20 دلو 1400

اعلان بست مدیریت منابع بشری

دانشگاه جامی در جهت تکمیل نمودن کادر اداری خود، بست مدیریت منابع بشری این دانشگاه را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد. شرایط درخواست: داشتن درجۀ تحصیلی لیسانس و بالاتر از آن داشتن حداقل دو سال تجربۀ کاری در امور اداری تسلط به زبان‌های رسمی کشور (فارسی و پشتو) و انگلیسی تسلط به برنامه‌های […]

8 قوس 1399

استاد در دانشکده انجینیری ۱ بست

شرایط استخدام: ۱- ارائه سند ماستری یا دوکتورا از دانشگاه های داخل یا خارج کشور ۲- داشتن نمرات معیاری حد اقل ۸۰ فیصد و یا کتکوری B ۳- به همسان بودن رشته تحصیلی لیسانس و ماستری متقاضیان، ارجحیت داده میشود. ۴- دانستن زبان انگلیسی یک مزیت محسوب میشود. ۵- متقاضیان پیشتاز بعد از سپری نمودن […]

3 قوس 1399

پوهنتون جامی دو بست خالی کادر علمی خود را در دانشکده اقتصاد را اعلان مینماید

پوهنتون جامی دو  بست خالی کادر علمی خود را  در دانشکده اقتصاد جهت استخدام افراد واجد شرایط، حسب زیر اعلان مینماید: تاریخ اعلان بست : ۰۳/۱۰/۱۳۹۹ تاریخ ختم اعلان بست: ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ شرایط: داشتن سند تحصیلی ماستری یا بالاتر در اقتصاد یا مدیریت مشابه بودن مقاطع تحصیلی لیسانس و ماستری تکمیل نمرات کادری دوران تحصیل (لیسانس […]

25 جدی 1398

استخدام استاد به پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ۱ بست را در رشته قضایی-حارنوالی و ۱بست را در رشته اداری-دیپلماسی به اعلان داده است شرایط استخدام: ۱- ارائه سند ماستری یا دوکتورا از دانشگاه های داخل یا خارج کشور ۲- داشتن نمرات معیاری حد اقل ۸۰ فیصد و یا کتکوری B ۳- به همسان بودن رشته تحصیلی لیسانس […]

25 قوس 1398

استاد در دانشکده زراعت ۱ بست

شرایط استخدام: ۱- ارائه سند ماستری یا دوکتورا از دانشگاه های داخل یا خارج کشور ۲- داشتن نمرات معیاری حد اقل ۸۰ فیصد و یا کتکوری B ۳- به همسان بودن رشته تحصیلی لیسانس و ماستری متقاضیان، ارجحیت داده میشود. ۴- دانستن زبان انگلیسی یک مزیت محسوب میشود. ۵- متقاضیان پیشتاز بعد از سپری نمودن […]

3 حمل 1398

استاد در دانشکده زراعت ۲ بست

شرایط استخدام: ۱- ارائه سند ماستری یا دوکتورا از دانشگاه های داخل یا خارج کشور ۲- داشتن نمرات معیاری حد اقل ۸۰ فیصد و یا کتکوری B ۳- به همسان بودن رشته تحصیلی لیسانس و ماستری متقاضیان، ارجحیت داده میشود. ۴- دانستن زبان انگلیسی یک مزیت محسوب میشود. ۵- متقاضیان پیشتاز بعد از سپری نمودن […]

1 حوت 1397

استاد در دانشکده زراعت ۲ بست

شرایط استخدام: ۱- ارائه سند ماستری یا دوکتورا از دانشگاه های داخل یا خارج کشور ۲- داشتن نمرات معیاری حد اقل ۸۰ فیصد و یا کتکوری B ۳- به همسان بودن رشته تحصیلی لیسانس و ماستری متقاضیان، ارجحیت داده میشود. ۴- دانستن زبان انگلیسی یک مزیت محسوب میشود. ۵- متقاضیان پیشتاز بعد از سپری نمودن […]

20 جدی 1397

استخدام استاد در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ۴ بست را در رشته قضایی-حارنوالی و ۴ بست را در رشته اداری-دیپلماسی به اعلان داده است شرایط استخدام: ۱- ارائه سند ماستری یا دوکتورا از دانشگاه های داخل یا خارج کشور ۲- داشتن نمرات معیاری حد اقل ۸۰ فیصد و یا کتکوری B ۳- به همسان بودن رشته تحصیلی […]

آخرین اخبار