کتاب درسی مضمون “کیمیا” نوشته استاد عنایت‌الله حبیب چاپ شد

کتاب تنها چراغِ است که انسان را از تاریکی به روشنایی سوق میدهد و به انسان توانایی درست اندیشیدن می بخشد. اهمیت کتاب در این است که توانایی‌های ما را بیدار می‌کند و به ما می‌آموزد که چگونه به طور خودآگاه زندگی نموده تا بتوانیم دانش و تجربیات خویش را از نسلِ به نسلِ دیگر […]