نشست ریاست محترم تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و هیئت همراه شان با مسئولان نهاد های تحصیلی خصوصی در زون غرب!

چهارشنبه مورخ ۲۰ جدی سال ۱۴۰۲ جلسه ی فوق در مقر پوهنتون جامی با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغار سپس محترم دکتر میرمحمد ایوبی رئیس پوهنتون جامی و نماینده پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی زون غرب در کمیسیون مشترک از سکتور نهاد های تحصیلات عالی در وزارت تحصیلات عالی، ضمن […]