Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

دانشکده حقوق و علوم سیاسی افتخار دارد که با رویکرد خلاقانه و مشتاقانه در امر تدریس رشته حقوق و علوم سیاسی با معیار های پذیرفته شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای شهروندان علم دوست کشور خدمت می کند. این دانشکده در سال ۱۳۸۹تاسیس شد. ما تلاش می کنیم تا خدمات آموزشی هرچه معیاری تر علمی اعم از نظری و عملی را برای دانشجویان عرضه کرده و مطابق نیاز بازار برنامه درسی را عیار سازیم. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جامی افتخار دارد که تا حال توانسته موفقانه یک تعداد کثیری از دانشجویان را در رشته های قضایی – سارنوالی و اداری – دیپلماسی فارغ دهد و ّتعداد زیادی از این فارغان توانستند مطابق با رشته تحصیلی خود در سمت های مختلف دولتی و غیر دولتی مشغول کار شوند. این دانشکده در هر سمستر سیمنار های متعدد علمی با موضوعات مورد نیاز جامعه دانشجویی و به منظور ظرفیت سازی بیشتر دانشجویان توسط اساتید و نخبه گان علمی و اکادمیک کشور برگزار می نماید.

ما تلاش داریم تا یک بخش عمده از منابع و کتب درسی را تهیه نموده و کمیته تحقیق این دانشکده کوشش می نماید تا خود با ابتکار عمل بخشی از کتب درسی دانشجویان را تألیف و یا از منابع انگلیسی به فارسی ترجمه نماید و در دسترس دانشجویان این رشته قرار دهد. این دانشکده دارای دو دیپارتمنت ( اداری – دیپلماسی و قضایی – سارنوالی) بوده و هرکدام این دیپارتمنت ها امور عملیاتی دانشکده را با هماهنگی با رییس دانشکده پیش می برند. ما تلاش می نماییم تا برای دانشجویان خود تمامی امکانات مورد نیاز درسی را فراهم ساخته تا دانشجویان در امور تحقیقی و پژوهشی بیشتر گام های عملی برداشته و در کنار آموزش رشته تحصیلی شان با رویکرد های تحقیقی، تجربی و عملی بیشتر آشنا شوند.

ما کوشش می کنیم تا به دانشجویان بیشتر مکلفیت درسی بدهیم تا از یک جهت، روحیه دانشجو محوری تقویت بخشیده شود و از جهت دیگر دانشجویان خود را به چالش کشیده تا با موضوعات، برخورد تخصصی محور داشته باشند.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی با داشتن ۵۲کادر متخصص اعم از اساتید دولتی و غیر دولتی با درجه های تحصیلی دوکتور و ماستر کوشش می کند تا امکانات تحقیقی را به منظور کاوش هرچه بیشتر سوالات دانشجویان فراهم سازد.

زمینه های شغلی

دانشجویان رشته حقوق وعلوم سیاسی پس از اتمام دوره مقطع لیسانس می¬توانند در مشاغل ذیل انجام وظیفه نمایند:

• جذب و استخدام در دستگاه عدلی، قضایی و ثارنوالی کشور

• انجام امور وکالتی در دعاوی جزایی، مدنی، تجارتی و فامیلی و غیره

• مشاور حقوقی در مراکز مختلف دولتی و غیر دولتی

• ایفای وظیفه به عنوان کادر علمی مراکز تحصیلات عالی کشور

• محقق مسلکی در موضوعات مختلف حقوقی

• انجام وظیفه بشکل مسلکی در وزارتخانه ها

• ایفای وظیفه بحیث دیپلمات در امور سیاسی در نقاط مختلف دنیا

• کارشناس وتحلیل گر در امور و مسایل سیاسی افغانستان و سایر کشورها

دیدگاه

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جامی یک دانشکده فعال برای ارگانهای عدلی و قضایی در زمینه آموزش و تربیت کادر جوان و برطرف کردن نیازهای آنها می‌باشد. این دانشکده با کوشش های فراوان و پیگیر و تطبیق برنامه‌های وزارت تحصیلات عالی، پلان راهبردی و برنامه‌های مؤثر در جهت پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه فعالیت داشته است. به همین لحاظ ایجاب می نماید تا تدریس و آموزش در این دانشکده با توجه به نیازهای زمان و ارزشهای علمی، حقوقی و سیاسی عیار گردد تا این دانشکده به حیث یک نهاد علمی – اکادمیک رسالت خود را جهت برطرف ساختن نیازهای فعلی و آینده‌ی نهادهای عدلی، قضایی و سیاسی ایفاء نموده تا از یک جهت این نهادها را در امر تطبیق حاکمیت قانون کمک و از جانب دیگر رسالت خود را در جهت ارتقاء ظرفیت محصلین و تدریس نسل جوان عملی نماید.


رسالت و مأموریت

 • عملی ساختن برنامه‌های وزارت تحصیلات عالی، برنامه‌های راهبردی دانشگاه جامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و تلاش برای رسیدن به مرحله نهایی اعتبار دهی؛
 • گسترش و نهادینه ساختن آموزش‌های علمی، کودهای اخلاقی، مهارت‌های تخصصی و مسلکی دانشجویان مطابق به معیارهای پذیرفته شده ملی و جهانی؛
 • ظرفیت سازی و راه‌اندازی برنامه‌های مسلکی برای استادان جهت ارتقاء دانش حقوقی در کشور؛
 • توسعه آموزش‌های حقوقی به اساس روش‌های جدید، انتقادی، بحث‌های آزاد و آموزش‌های عملی؛
 • آموزش دانشجویان براساس روش‌های مفید و آماده ساختن آنها برای حل چالش‌های مسلکی و تخصصی شان؛
 • فراهم نمودن تسهیلات برای دانشجویان و کارمندان دانشکده جهت رسیدن به اهداف کاری و مسلکی شان؛
 • انجام تحقیقات نوین در مسایل حقوقی و سیاسی جهت بلند بردن کیفیت آموزش‌های نظری و عملی و شریک ساختن آن با دانشجویان، کارمندان و اساتید این دانشکده؛
 • آموزش اساسات، کلیات، مفاهیم، مبانی، مبادی و قواعد کلی علم حقوق و سیاست؛
 • بالا بردن دانش تخصصی دانشجویان به منظور فهم بهتر از مفاهیم حقوقی و سیاسی؛
 • آماده ساختن دانشجویان به منظور فراگیری رشته‌های تخصصی و نهادینه ساختن تخصص گرایی؛
 • آموزش مهارت‌های عملی در رشته‌های حقوقی و اداری دیپلماسی از طریق راه‌اندازی محاکم تمثیلی و شبیه سازی؛
 • آموزش کادر مسلکی و تخصصی برای نهادهای عدلی، قضایی و سیاسی کشور؛
 • آموزش مهارت‌های قضایی، سلوک، رویه قضایی و تربیه کادر اداری برای نهادهای اداری کشور؛
 • آموزش قواعد مرتبط به دعوی، دفاع، چگونگی اقامه آن و آموزش فرهنگی سیاسی همدیگرپذیر برای دانشجویان این دانشکده؛
 • آموزش مهارت‌های وکالت دفاع و همچنان تقویت نهادهای اداری و سیاسی کشور با مجهز ساختن فارغان این نهاد به مهارت های لازم سیاسی و اداری؛
 • فراهم سازی مشوره دهی حقوقی و سیاسی برای نهادهای دولتی و غیر دولتی؛

ارزش ها

 • رعایت و تحکیم ارزش‌های اسلامی و ملی؛
 • تلاش برای تحکیم وحدت ملی، همسبتگی، مسوولیت مشترک و همدیگر پذیری؛
 • پاسخ‌گویی، حسابدهی و تعهد به برآورده ساختن نیازهای دانشجویان؛
 • پای‌بندی به آزادی بیان و اندیشه با رعایت قوانین کشور و موازین و قواعد ارزشی و عرفی جامعه؛
 • نهادینه ساختن ارزش‌های علمی با توجه به معیارهای تحصیلی کشور؛
 • ایجاد فضای مناسب و دانشجو محور مبتنی بر ارزشهای اسلامی و دموکراسی دانشجویی؛
 • احترام به دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادات سالم و منطقی دانشجویان با درنظرداشت روحیه ملی و بین‌المللی؛

اهداف

اهداف دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جامی بر محور موضوعات ذیل تمرکز دارد:

 • آموزش اساسات، کلیات، مفاهیم، مبانی، مبادی و قواعد کلی علم حقوق و سیاست؛
 • بالا بردن دانش تخصصی دانشجویان به منظور فهم بهتر از مفاهیم حقوقی و سیاسی؛
 • آماده ساختن دانشجویان به منظور فراگیری رشته‌های تخصصی و نهادینه ساختن تخصص گرایی؛
 • آموزش مهارت‌های عملی در رشته‌های حقوقی و اداری دیپلماسی از طریق راه‌اندازی محاکم تمثیلی و شبیه سازی؛
 • آموزش کادر مسلکی و تخصصی برای نهادهای عدلی، قضایی و سیاسی کشور؛
 • آموزش مهارت‌های قضایی، سلوک، رویه قضایی و تربیه کادر اداری برای نهادهای اداری کشور؛
 • آموزش قواعد مرتبط به دعوی، دفاع، چگونگی اقامه آن و آموزش فرهنگی سیاسی همدیگرپذیر برای دانشجویان این دانشکده؛
 • آموزش مهارت‌های وکالت دفاع و همچنان تقویت نهادهای اداری و سیاسی کشور با مجهز ساختن فارغان این نهاد به مهارت های لازم سیاسی و اداری؛
 • فراهم سازی مشوره دهی حقوقی و سیاسی برای نهادهای دولتی و غیر دولتی؛

    محمد طارق وامق رشته:
دوکتور (جزا و جرم شناسی) ۰۷۹۹۰۳۰۳۳۴
رئیس دانشکده حقوق / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، فرهنگی، امتحانات، تحقیقات t.wamiq@jami.edu.af

    محمد طارق وامق رشته:
دوکتور (جزا و جرم شناسی) ۰۷۹۹۰۳۰۳۳۴
رئیس دانشکده حقوق / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، فرهنگی، امتحانات، تحقیقات t.wamiq@jami.edu.af

۱۹ حمل ۱۳۹۸

ترجمه کتاب (Contemporary Political Theory: Key Concept) به فارسی

ترجمه کتاب (Contemporary Political Theory: Key Concept) به فارسی از آنجائيكه منابع درسی رشته حقوق و علوم سياسي بیشتر منابع خارجی است و بخشی از این منابع قابل درک و فهم برای دانشجویان این رشته نیست، بناء محمد سعید دانش آمر دیپارتمنت اداري- ديپلماسي تصمیم گرفت تا برخی کتب درسي را از زبان انگلسی به […]

۱۹ عقرب ۱۳۹۷

آگاهی دهی حقوقی در مورد نحوه ثبت نام آنلاین برنامه ستاژ قضایی

چگونگی نحوه ثبت نام آنلاین برنامه ستاژ قضایی عنوان سیمناری بود که روز سه شنبه مورخ ۳۰ /۱۱/ ۱۳۹۷ در سالون کنفرانس های دانشگاه جامی با اشتراک جمع کثیری از فارغان اناث دانشگاه جامی و سایردانشگاه های خصوصی و دولتی که از سوی پروژه عدالت به همکاری دیپارتمنت قضایی – حارنوالی دانشکده حقوق و علوم […]

۱۹ سنبله ۱۳۹۷

پوهنحي حقوق و علوم سياسي دانشگاه جامی یک بار دیگر افتخار آفرید

پوهنحي حقوق و علوم سياسي دانشگاه جامی یک بار دیگر افتخار آفرید. این بار دانشجویان اين دانشكده در اولین دوره مسابقات محکمه تمثیلی حقوق رسانه ها در میان پوهنحي هاي حقوق و علوم سياسي پوهنتون های خصوصی و دولتی در هرات مقام اول را کسب نمودند. در اینجا با ذکر نام این دانشجویان ممتاز، کسب […]

۱۰ جدی ۱۳۹۶

دانشجوی دانشكده حقوق و علوم سياسي پوهنتون جامی بار دیگر افتخار آفرید

دانشجوی دانشكده حقوق و علوم سياسي پوهنتون جامی بار دیگر افتخار آفرید.در مسابقه ای که سرکنسولگری هندوستان در هرات به مناسبت (روز جهانی زبان هندی) در دهم جنوری ۲۰۱۸ بین دانشجویان دانشگاه ها و دانش آموزان مکاتب هرات برگزار نمود، مقام دوم را علي شاه زيدي از آن خود ساخت و جايزه خود را بدست […]

۹ اسد ۱۳۹۶

ختم موفقانه مسابقات فوتسال تحت عنوان (جام سبز ۱۳۹۶ )

ختم موفقانه مسابقات فوتسال تحت عنوان (جام سبز ۱۳۹۶ ) مسابقات فوتسال (جام سبز۱۳۹۶) که مابین تیم های دانشکده های شش گانه و کارمندان پوهنتون جامی برگزار گردیده بود تیم پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مقام قهرمانی را از آن خود ساخت. به اشتراک بگذارید

۱۹ قوس ۱۳۹۵

رئيس پوهنحي حقوق و علوم سياسي دانشگاه جامی از جانب شورای ملی کشور مورد تقدیر قرار گرفت

رئيس پوهنحي حقوق و علوم سياسي دانشگاه جامی از جانب شورای ملی کشور مورد تقدیر قرار گرفت. محترم الحاج محمد حنیف حنفی رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا ، محترم گل احمد اعظمی معاون کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا و محترم الحاج محمد نادر بلوچ عضو کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا با هیئت همراه شان […]

۱۹ اسد ۱۳۹۵

تیم مناظره دانشکده حقوق و علوم سیاسی در بین دانشگاه جامی مقام برتر را از آن خود کرد

بعد از برگزاری سه دور مناظره دانشجویی در دانشگاه جامی، دانشجویان دانشكده حقوق و علوم سياسي به ترتیب به حیث اعضای برتر تیم مناظره انتخاب شدند: ۱- احمد مرید یارزاده ۲- محمد سالم کاکر ۳- یعقوب قریشی ۴- ناصر کاکر ۵- ثریا شجاعی ۶- کریمه (هانیه) صدیقی ۷- محمد آصف جمشیدی ۸- عبدالکریم آرین موفقیت […]

کاریکولم درسی دیپارتمنت حقوق(قضایی-حارنوالی)پوهنحی حقوق و علوم سیاسیکاریکالم درسی دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین المللی(اداری - دیپلماسی)پوهنحی حقوق و علوم سیاسی


۱۶ قوس ۱۴۰۰

شکل گیری مجدد امارت اسلامی؛ تضاد وتعامل با جامعه جهانی

نمبر مسلسل: ۰۰۲ ارائه‌کننده: دکتور میرزا حسین فاضلی، استاد دانشگاه جامی. برگزار کننده:‌ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جامی بر پایه‌ی اهداف متعالی خویش در زمینه ارتقاء ظرفیت دانشجویان، ورکشاپ علمی را تحت عنوان (شکل گیری مجدد امارت اسلامی؛ تضاد و تعامل با جامعه جهانی) به تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ برگزار […]

۶ قوس ۱۴۰۰

رابطه‌ی امنیت، امید و توسعه همه جانبه با نگاهی به آموزه های دینی

نمبر مسلسل: ۰۰۱ ارائه‌کننده: دکتور میرزا حسین فاضلی، استاد دانشگاه جامی. برگزار کننده:‌ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی بر بنیاد اهداف متعالی دانشگاه جامی، برای افزایش آگاهی عمومی، روز چهارشنبه مورخ ۳/۹/۱۴۰۰ سیمینار علمی تحت عنوان «رابطه‌ی، امنیت، امید و توسعه همه جانبه با نگاهی به آموزه های دینی» توسط دکتر میرزا حسین فاضلی در […]

۱۱ حمل ۱۳۹۸

گفتگو های صلح در ترازوی نقد اکادمیک

ارائه کننده: دکتور محمد داود عرفان, استاد محمد ارشاد خطیبی, استاد لیلیما نعمانی هدف: گفته گو های صلح در ترازوی نقد اکادمیک تعداد اشتراک کنندگان: ۳۰۰ تن زمان ارائه: ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ به اشتراک بگذارید

۸ حمل ۱۳۹۸

جلسه استادان پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی

جلسه استادان پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی روز پنجشنبه مورخ ۸/۱/۱۳۹۸ با حضور معاونین دانشگاه، اساتید و مسؤلین پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی، با تلاوت آیات متبرکه قرآن عظیم الشأن توسط استاد غلام یحیی مجددی، برگزار شد. ابتدا استاد نصیراحمد فرهمند معاون علمی دانشگاه جامی ضمن عرض خیر مقدم و سپاسگزاری از حضور اساتید در […]

۲۱ سنبله ۱۳۹۷

جلسه مسؤلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی با دانشجویان

جلسه مسؤلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی با دانشجویان این دانشکده به روز چهارشنبه مورخ: ۲۱/۶/۱۳۹۷ در اتاق کنفرانس پوهنتون جامی برگزار گردید. استاد خالد فقیری آمر دیپارتمنت قضایی- حارنوالی ضمن بیان اهداف جلسه، مسؤلیت نماینده های محصلین را که انعکاس و پیگیری امور صنفی دانشجویان است، خاطر نشان ساخت. و در مورد فعالیت های […]

۱۷ قوس ۱۴۰۰

شکل گیری مجدد امارت اسلامی؛ تضاد وتعامل با جامعه جهانی

پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جامی بر پایه‌ی اهداف متعالی خویش در زمینه ارتقاء ظرفیت دانشجویان، ورکشاپ علمی را تحت عنوان (شکل گیری مجدد امارت اسلامی؛ تضاد و تعامل با جامعه جهانی) به تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ برگزار نمود.

سايت های مرتبط و مفید برای محصلین عزیز دانشکده حقوق و علوم سیاسی:

1- سایت المکتبة الشاملة


2- سایت کتابخانه عقیده/ قلم


3- سایت شبکة الألوکه


4- سایت صدای اسلام

به اشتراک بگذارید

هیچی رویدادی اضافه نگردیده است

کارگاه آموزشی اساسات طب عدلی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جامی به همکاری آمریت طب عدلی ولایت هرات کارگاه آموزشی سه روزه‌ي را تحت عنوان (اساسات طب عدلی) به روز های شنبه، یک‌شنبه و دوشنبه مورخ: ۳۰.۲۹.۲۸/۸/۱۴۰۱ برای ۲۵ تن از محصلان اناث این پوهنحی در سالون جلسات آمریت طب عدلی ولایت هرات برگزار نمود. مسوولیت آموزشی این کارگاه […]

به اشتراک بگذارید