دانشکده حقوق و علوم سیاسی

slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

معرفی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی افتخار دارد که با رویکرد خلاقانه و مشتاقانه در امر تدریس رشته حقوق و علوم سیاسی با معیار های پذیرفته شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای شهروندان علم دوست کشور خدمت می کند. این دانشکده در سال ۱۳۸۹تاسیس شد. ما تلاش می کنیم تا خدمات آموزشی هرچه معیاری تر علمی اعم از نظری و عملی را برای دانشجویان عرضه کرده و مطابق نیاز بازار برنامه درسی را عیار سازیم. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جامی افتخار دارد که تا حال توانسته موفقانه یک تعداد کثیری از دانشجویان را در رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل فارغ دهد و تعداد زیادی از این فارغان توانستند مطابق با رشته تحصیلی خود در سمت های مختلف دولتی و غیر دولتی مشغول کار شوند. این دانشکده در هر سمستر سیمنار های متعدد علمی با موضوعات مورد نیاز جامعه دانشجویی و به منظور ظرفیت سازی بیشتر دانشجویان توسط اساتید و نخبه گان علمی و اکادمیک کشور برگزار می نماید.

ما تلاش داریم تا یک بخش عمده از منابع و کتب درسی را تهیه نموده و کمیته تحقیق این دانشکده کوشش می نماید تا خود با ابتکار عمل بخشی از کتب درسی دانشجویان را تألیف و یا از منابع انگلیسی به فارسی ترجمه نماید و در دسترس دانشجویان این رشته قرار دهد. این دانشکده دارای دو دیپارتمنت (حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل) بوده و هرکدام این دیپارتمنت ها امور عملیاتی دانشکده را با هماهنگی با رییس دانشکده پیش می برند. ما تلاش می نماییم تا برای دانشجویان خود تمامی امکانات مورد نیاز درسی را فراهم ساخته تا دانشجویان در امور تحقیقی و پژوهشی بیشتر گام های عملی برداشته و در کنار آموزش رشته تحصیلی شان با رویکرد های تحقیقی، تجربی و عملی بیشتر آشنا شوند.

ما کوشش می کنیم تا به دانشجویان بیشتر مکلفیت درسی بدهیم تا از یک جهت، روحیه دانشجو محوری تقویت بخشیده شود و از جهت دیگر دانشجویان خود را به چالش کشیده تا با موضوعات، برخورد تخصصی محور داشته باشند.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی با داشتن کادر متخصص اعم از اساتید دولتی و غیر دولتی با درجه های تحصیلی دوکتور و ماستر کوشش می کند تا امکانات تحقیقی را به منظور کاوش هرچه بیشتر سوالات دانشجویان فراهم سازد.

دانشجویان رشته حقوق وعلوم سیاسی پس از اتمام دوره مقطع لیسانس می¬توانند در مشاغل ذیل انجام وظیفه نمایند:

• جذب و استخدام در دستگاه عدلی، قضایی و ثارنوالی کشور

• انجام امور وکالتی در دعاوی جزایی، مدنی، تجارتی و فامیلی و غیره

• مشاور حقوقی در مراکز مختلف دولتی و غیر دولتی

• ایفای وظیفه به عنوان کادر علمی مراکز تحصیلات عالی کشور

• محقق مسلکی در موضوعات مختلف حقوقی

• انجام وظیفه بشکل مسلکی در وزارتخانه ها

• ایفای وظیفه بحیث دیپلمات در امور سیاسی در نقاط مختلف دنیا

• کارشناس وتحلیل گر در امور و مسایل سیاسی افغانستان و سایر کشورها

دیدگاه  (Vision):

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تلاش می‌نماید تا یک پوهنحی کیفیت محور و پیش‌گام در سطح کشور باشد.

مأموریت (Mission):

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مأموریت دارد تا با آموزش معیاری، تحقیقات علمی، تربیه حقوق‌دانان و سیاست‌مداران متعهد با سرمایه‌گذاری برای رشد نیروی انسانی مسلکی جهت کسب عواید و انکشاف جامعه نقش ارزنده‌ا‌ی را ایفاء نماید.

ارزش‌ها (Values):

۱- ارزش‌گرایی اسلامی، اخلاقی و ملی؛

۲- قانون‌مداری و پای‌بندی به اصول و مقررات؛

۳- مسئولیت پذیری، دیگریاری و عدالت‌گرایی؛

۴- تخصص‌گرایی، کیفیت‌گرایی و شایسته سالاری؛

۵- احترام به آزادی بیان و اندیشه با رعایت ارزش‌های اسلامی؛

    محمد طارق وامق رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
دکتورا ۰۰۹۳۷۹۹۰۳۰۳۳۴
رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی t.wamiq@jami.edu.af
    محمد ابراهیم مصون رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
دکتورا ۰۰۹۳۷۹۱۸۱۶۴۳۰
معاون پوهنحی حقوق و علوم سیاسی masoun_48@yahoo.com
    میرزا حسین فاضلی رشته: فقه سیاسی
دکتورا ۰۰۹۳۷۹۳۰۰۶۹۴۹
آمر دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل mifazeli6@gmail.com
    خالد فقیری رشته: حقوق خصوصی
ماستر ۰۰۹۳۷۹۰۷۵۳۴۹۷
آمر دیپارتمنت حقوق K.faqiri@jami.edu.af
    بصیر احمد فقیری رشته: تجارت بین الملل
ماستر ۰۰۹۳۷۹۲۴۰۸۲۶۲
مدیر تدریسی basirahmadfaqiri69@gmail.com
    محمد طارق وامق رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
دکتورا ۰۰۹۳۷۹۹۰۳۰۳۳۴
رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی t.wamiq@jami.edu.af
    محمد ابراهیم مصون رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
دکتورا ۰۰۹۳۷۹۱۸۱۶۴۳۰
معاون پوهنحی حقوق و علوم سیاسی masoun_48@yahoo.com
    میرزا حسین فاضلی رشته: فقه سیاسی
دکتورا ۰۰۹۳۷۹۳۰۰۶۹۴۹
آمر دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل mifazeli6@gmail.com
    خالد فقیری رشته: حقوق خصوصی
ماستر ۰۰۹۳۷۹۰۷۵۳۴۹۷
آمر دیپارتمنت حقوق K.faqiri@jami.edu.af
    بصیر احمد فقیری رشته: تجارت بین الملل
ماستر ۰۰۹۳۷۹۲۴۰۸۲۶۲
مدیر تدریسی basirahmadfaqiri69@gmail.com
    میر محمد ایوبی رشته: علوم سیاسی
دکتورا ۰۰۹۳۷۹۹۱۸۴۴۷۲
استاد/رئیس پوهنتون جامی m.ayubi@jami.edu.af
    علی رضا کارگر رشته: روابط بین الملل
ماستر ۰۰۹۳۷۹۶۲۵۹۰۵۱
استاد alirezaansary@yahoo.com
    عبدالرؤف قاری‌زاده رشته: مدیریت دولتی
ماستر ۰۰۹۳۷۹۹۱۲۹۵۹۶
استاد/معاون امور محصلان raoufqarizadah2@gmail.com
    عتیق الله رشته: علوم سیاسی
دکتورا ۰۰۹۳۷۹۷۸۲۸۷۰۵
استاد/معاون علمی a.rahimi@jami.edu.af
    بصیر احمد حصین رشته: علوم سیاسی
دکتورا ۰۷۹۵۵۹۵۷۵۳
استاد/رئیس مرکز تحقیقات b.hasin@jami.edu.af
    حمیدالله تیموری رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
ماستر ۰۷۹۱۸۹۸۵۵۱
استاد/آمر دفتر halimtimory@gmail.com
    سید مسعود سادات رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
ماستر ۰۰۹۳۷۹۶۶۹۱۸۱۱
استاد s.sadat@jami.edu.af
    عبدالخالق حقانی رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
دکتورا ۰۰۹۳۷۹۷۱۴۳۷۲۳
استاد dr.haqani@jami.edu.af
    فضل احمد ذاکری رشته: علوم سیاسی
ماستر ۰۷۹۹۵۴۴۰۰۹
استاد/مشاور ارشد پوهنتون Ism80001@gmail.com
    یحیی مجددی رشته: حقوق خصوصی
ماستر ۰۷۹۲۲۰۲۶۲۴
استاد/آمر استادان yahia.mojaddedi@jami.edu.af
    عزیز احمد محمدی رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
۰۰۹۳۷۹۹۲۶۰۶۰۵
استاد/آمر فرهنگی m.azizahmad68@gmail.com
    بصیر احمد حقیار رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
۰۷۹۶۲۶۱۹۲۴
استاد

۱۴ اسد ۱۴۰۲

کسب مقام اول در آزمون وکالت دفاع افغانستان

افتخار دیگر از دانش آموخته‌گان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی آقای عبدالمتین «فتاح زاده» توانسته است مقام اول را در آزمون وکالت دفاع وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان از آن خود سازد. این موفقیت نشان دهنده تلاش و پشت‌کار ایشان در یادگیری و تحصیل است. امیدواریم که این موفقیت، اولین قدمی باشد برای یک آینده […]

۱۹ حمل ۱۳۹۸

ترجمه کتاب (Contemporary Political Theory: Key Concept) به فارسی

ترجمه کتاب (Contemporary Political Theory: Key Concept) به فارسی از آنجائيكه منابع درسی رشته حقوق و علوم سياسي بیشتر منابع خارجی است و بخشی از این منابع قابل درک و فهم برای دانشجویان این رشته نیست، بناء محمد سعید دانش آمر دیپارتمنت اداري- ديپلماسي تصمیم گرفت تا برخی کتب درسي را از زبان انگلسی به […]

۱۹ عقرب ۱۳۹۷

آگاهی دهی حقوقی در مورد نحوه ثبت نام آنلاین برنامه ستاژ قضایی

چگونگی نحوه ثبت نام آنلاین برنامه ستاژ قضایی عنوان سیمناری بود که روز سه شنبه مورخ ۳۰ /۱۱/ ۱۳۹۷ در سالون کنفرانس های دانشگاه جامی با اشتراک جمع کثیری از فارغان اناث دانشگاه جامی و سایردانشگاه های خصوصی و دولتی که از سوی پروژه عدالت به همکاری دیپارتمنت قضایی – حارنوالی دانشکده حقوق و علوم […]

۱۹ سنبله ۱۳۹۷

پوهنحي حقوق و علوم سياسي دانشگاه جامی یک بار دیگر افتخار آفرید

پوهنحي حقوق و علوم سياسي دانشگاه جامی یک بار دیگر افتخار آفرید. این بار دانشجویان اين دانشكده در اولین دوره مسابقات محکمه تمثیلی حقوق رسانه ها در میان پوهنحي هاي حقوق و علوم سياسي پوهنتون های خصوصی و دولتی در هرات مقام اول را کسب نمودند. در اینجا با ذکر نام این دانشجویان ممتاز، کسب […]

۱۰ جدی ۱۳۹۶

دانشجوی دانشكده حقوق و علوم سياسي پوهنتون جامی بار دیگر افتخار آفرید

دانشجوی دانشكده حقوق و علوم سياسي پوهنتون جامی بار دیگر افتخار آفرید.در مسابقه ای که سرکنسولگری هندوستان در هرات به مناسبت (روز جهانی زبان هندی) در دهم جنوری ۲۰۱۸ بین دانشجویان دانشگاه ها و دانش آموزان مکاتب هرات برگزار نمود، مقام دوم را علي شاه زيدي از آن خود ساخت و جايزه خود را بدست […]

۹ اسد ۱۳۹۶

ختم موفقانه مسابقات فوتسال تحت عنوان (جام سبز ۱۳۹۶ )

ختم موفقانه مسابقات فوتسال تحت عنوان (جام سبز ۱۳۹۶ ) مسابقات فوتسال (جام سبز۱۳۹۶) که مابین تیم های دانشکده های شش گانه و کارمندان پوهنتون جامی برگزار گردیده بود تیم پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مقام قهرمانی را از آن خود ساخت. به اشتراک بگذارید

۱۹ قوس ۱۳۹۵

رئيس پوهنحي حقوق و علوم سياسي دانشگاه جامی از جانب شورای ملی کشور مورد تقدیر قرار گرفت

رئيس پوهنحي حقوق و علوم سياسي دانشگاه جامی از جانب شورای ملی کشور مورد تقدیر قرار گرفت. محترم الحاج محمد حنیف حنفی رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا ، محترم گل احمد اعظمی معاون کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا و محترم الحاج محمد نادر بلوچ عضو کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا با هیئت همراه شان […]

۱۹ اسد ۱۳۹۵

تیم مناظره دانشکده حقوق و علوم سیاسی در بین دانشگاه جامی مقام برتر را از آن خود کرد

بعد از برگزاری سه دور مناظره دانشجویی در دانشگاه جامی، دانشجویان دانشكده حقوق و علوم سياسي به ترتیب به حیث اعضای برتر تیم مناظره انتخاب شدند: ۱- احمد مرید یارزاده ۲- محمد سالم کاکر ۳- یعقوب قریشی ۴- ناصر کاکر ۵- ثریا شجاعی ۶- کریمه (هانیه) صدیقی ۷- محمد آصف جمشیدی ۸- عبدالکریم آرین موفقیت […]

کاریکولم و مفردات درسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

نصاب تحصیلی رشته حقوق

نصاب تحصیلی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

پلان استراتژیک

برنامه عملیاتی یک ابزار دقیق برنامه ریزی اجتماعی به حساب آمده و استراتژی سازمانی را برای رسیدن به یک هدف مشخص می نماید، جزئیات در نظر گرفته شده در چنین طرحی به کارامدی سازمان کمک نموده و می تواند ماموریت سازمان را برای رسیدن به چشم انداز ترسیمی یاری رساند.

دانلود فایل پلان استراتژیک پوهنځی حقوق و علوم سیاسی 

دانلود فایل پلان استراتژیک دیپارتمنت حقوق

دانلود فایل پلان استراتژیک دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل

۲ جدی ۱۴۰۲

برگزاری ورکشاپ چگونگی نظارت از تطبیق پلان استرایژیک

چگونگی نظارت از تطبیق پلان استراتیژیک عنوان ورکشاپ تخصصی‌ای بود که پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جامی با همکاری کمیتۀ پلان استراتیژیک این نهاد به روز چهارشنبه (۸ قوس ۱۴۰۲ خورشیدی) برگزار نمود. هدف از برگزاری این ورکشاپ این است که کارکنان پوهنتون با روش‌ها و ابزارهای نوین نظارت بر پیشرفت و اجرای پلان […]

۲ جدی ۱۴۰۲

گزارش ورکشاپ آموزشی روش تحقیق کاربردی ویژه دانشجویان حقوق و علوم سیاسی با تأکید بر فرایند منوگراف نویسی

روش تحقیق کاربردی ویژه دانشجویان حقوق و علوم سیاسی با تأکید بر فرایند منوگراف نویسی عنوان ورکشاپ آموزشی است که به روز چهار شنبه مورخ۰۱/قوس/۱۴۰۲ توسط استاد محترم دکتر میرزا حسین فاضلی برای «۲۹» تن از دانشجویان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی برگذار گردید. در ابتدای ورکشاپ دکتر میزاحسین فاضلی، نحوۀ پرورپزال نویسی، از قبیل […]

۲ جدی ۱۴۰۲

گزارش سمینار اصول و آداب تشریفات دیپلماتیک

اصول و آداب تشریفات دیپلماتیک عنوان سمینار آموزشی است که به روز چهار شنبه مورخ ۱/قوس/۱۴۰۲ توسط استاد محترم علیرضا کارگر برای «۲۲» تن از دانشجویان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی برگذار گردید. در ابتداء سمینار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید، سپس استاد محترم موضوعات قابل بحث در این سمیمنار را […]

۲ جدی ۱۴۰۲

سمینار علمی روش تحصیل امنیت روحی و روانی در شرایط بحرانی همانند: زلزله در پرتو رهنمود های دینی

روش تحصیل امنیت روحی و روانی در شرایط بحرانی همانند: زلزله در پرتو رهنمود های دینی عنوان سمینار علمی است که به روز پنح شنبه مورخ۲۵/عقرب/۱۴۰۲ توسط استاد محترم دکتر میرزا حسین فاضلی برای «۲۷» تن از دانشجویان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی برگذار گردید. در ابتداء سمینار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید […]

۲ جدی ۱۴۰۲

برگزاری سمینار دانشجویی تحت عنوان« بررسی رژیم اسرائیل از شکل گیری تا هسته ای شدن»

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی با سهم دهی دانشجویان در پیشبرد سمینار های دانشجویی، این فرصت را مساعد می سازد تا دانشجویان در محدودۀ توان علمی خویش در یک جمع رسمی فرصت اظهار نظر را داشته باشند. و بتوانند با اعتماد به نفس یک برنامه علمی را پیش ببرند. روی همین منظور روز پنجشنبه مورخ […]

۲ جدی ۱۴۰۲

گفتمان دانشجویی (توسعه افعانستان، چالش ها و راه حل ها)

طوری که بر همه گان واضح است، یکی از رسالت های مهم نهاد های اکادمیک بر گزاری گفتمان های علمی است، طوری که در خلال همین گفتگو ها است که طرح ها و برنامه های بسیار مفیدی پیشنهاد می گردد، و از طرفی فراهم سازی زمینه سهم دهی به دانشجویان در پیشبرد این گفتمان ها، […]

۲ جدی ۱۴۰۲

بررسی عناصر تشکیل دهنده مسوولیت بین المللی دولت ها از منظر نظام رویه ای و استنادی حقوق بین المللی

مسئولیت بین‌المللی دولت (State International Responsibility) یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین‌الملل در دوران معاصر است. زیرا این موضوع، رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین‌الملل بویژه مسأله صلح و امنیت بین‌المللی دارد. از این جهت تبیین دقیق مسئولیت بین‌المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل است و بر مسئولیت بین‌المللی دولت آثار مفید و ارزشمندی […]

۲ جدی ۱۴۰۲

برگزاری ورکشاب روش تحقیق کاربردی برای دانشجویان علوم سیاسی

یادگیری روش تحقیق یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای محوری محصلان در طور دوران تحصیل است، و محصلان در مقاطع مختلف نیازمند فراگیری این دانش هستند. امروزه یکی از بارزترین ارزش گزاری پوهنتون ها و مراکز علمی برایند علمی- تحقیقی و آثار نوشتاری آن است. با تغییرات پیش آمده در کشور، وزارت تحصیلات عالی نسبت […]

۲ جدی ۱۴۰۲

اسناد تقنینی مرتبط به کار

اسناد تقنینی مرتبط به کار عنوان ورکشاپ دو روزه‌ای است که به تاریخ ۸ الی ۹ جوزای ۱۴۰۲ خورشیدی برای کارکنان ادارات دولتی در مقر پوهنتون جامی برگزار گردید. هدف اصلی برگزاری این ورکشاپ آشنایی کارکنان دولتی با اسناد تقنینی مرتبط با حوزۀ کار و اشتغال در افغانستان است. عزیزاحمد محمدی استاد پوهنحی حقوق و […]

۲ جدی ۱۴۰۲

آشنایی با معیار های تضمین کیفیت

آشنایی با معیار های تضمین کیفیت آشنایی محصلان جدیدالشمول با معیار های تضمین کیفیت و پلان های استراتیژیک  و عملیاتی پوهنحی یک امر الزامی است. روی همین منظور پوهنحی حقوق و علوم سیاسی سمینار آموزشی تحت عنوان ( آشنایی محصلان با معیار های تضمین کیفیت ) برگزار نمود. این سمینار توسط محترم سید شفیع سادات […]

۲ جدی ۱۴۰۲

سمینار علمی کنترول اجتماعی جرم

کنترل اجتماعی یا نظارت اجتماعی، به‌طور کلی به ابزارها و روش‌هایی اطلاق می‌شود که برای وادار کردن فرد به انطباق او با انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار می‌رود.این انتظارات،شامل ارزش ها،عقاید،هنجارها و باورها و درکل لایه های عمیق جهان اجتماعی همه جوامع می شود.عموما کنترل اجتماعی سه روش کلی برای هماهنگ شدن فرد […]

۲ جدی ۱۴۰۲

برگزاریِ ورکشاپ شریک‌سازی پلان استراتیژیک پوهنحی حقوق و علوم سیاسی به همکاران (کارمندان) پوهنتون جامی!

به روز چهارشنبه ۲۳ حمل سال ۱۴۰۲ خورشیدی ورکشاپ آموزشی به منظور شریک‌سازی پلان استراتیژیک (۱۴۰۲-۱۴۰۶) پوهنحی های پوهنتون جامی در اتاق جلسات این دانشگاه برگزار شد و در آن مسئولین هر پوهنحی از جمله پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مهم‌ترین نکات پلان استراتژیک واحد خویش را ارائه نمودند. پلان‌های استراتیژیک ۱۴۰۲ – ۱۴۰۶ پوهنحی […]

۱۶ قوس ۱۴۰۰

شکل گیری مجدد امارت اسلامی؛ تضاد وتعامل با جامعه جهانی

نمبر مسلسل: ۰۰۲ ارائه‌کننده: دکتور میرزا حسین فاضلی، استاد دانشگاه جامی. برگزار کننده:‌ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جامی بر پایه‌ی اهداف متعالی خویش در زمینه ارتقاء ظرفیت دانشجویان، ورکشاپ علمی را تحت عنوان (شکل گیری مجدد امارت اسلامی؛ تضاد و تعامل با جامعه جهانی) به تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ برگزار […]

۶ قوس ۱۴۰۰

رابطه‌ی امنیت، امید و توسعه همه جانبه با نگاهی به آموزه های دینی

نمبر مسلسل: ۰۰۱ ارائه‌کننده: دکتور میرزا حسین فاضلی، استاد دانشگاه جامی. برگزار کننده:‌ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی بر بنیاد اهداف متعالی دانشگاه جامی، برای افزایش آگاهی عمومی، روز چهارشنبه مورخ ۳/۹/۱۴۰۰ سیمینار علمی تحت عنوان «رابطه‌ی، امنیت، امید و توسعه همه جانبه با نگاهی به آموزه های دینی» توسط دکتر میرزا حسین فاضلی در […]

۱۱ حمل ۱۳۹۸

گفتگو های صلح در ترازوی نقد اکادمیک

ارائه کننده: دکتور محمد داود عرفان, استاد محمد ارشاد خطیبی, استاد لیلیما نعمانی هدف: گفته گو های صلح در ترازوی نقد اکادمیک تعداد اشتراک کنندگان: ۳۰۰ تن زمان ارائه: ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ به اشتراک بگذارید

۲ جدی ۱۴۰۲

برگزاری شورای استادان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

در جلسه که روز ۵ شنبه ساعت دو بعد از ظهر مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۱ در اتاق جلسات پوهنتون به ریاست محترم عتیق الله رحیمی معاون علمی پوهتنون جامی برگزار گردید، ابتداء جلسه با تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید توسط استاد ساجد آغاز شد. متعاقبا عتیق الله رحیمی معاونیت محترم علمی به ایراد سخن پرداخته […]

۲ جدی ۱۴۰۲

جلسه استادان پوهنحئی های حقوق و علوم سیاسی

برگزاری شورای استادان پوهنحئی های حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جامی شنبه مؤرخ ۱۴ اسد ۱۴۰۲ با حضور هیئت رهبری در سالون جلسات دانشگاه برگزار گردید. این جلسه که جهت انسجام امور آکادمیک و ارائه‌ی راهکارهای بهتر برای ارتقای برنامه های علمی و فرهنگی پوهنحی برگزار شده بود با قرائت آیاتی چند از کلام‌الله مجید […]

۲ جدی ۱۴۰۲

جلسه اساتید پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ( سمستر بهاری سال ۱۴۰۲)

روز یکشنبه ۲۸ دلو ۱۴۰۱ معاونیت علمی دانشگاه جامی با همکاری و هماهنگی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، نشست هم‌اندیشی با کادر علمی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی برگزار نمود. این جلسه به منظور اخذ نظریات اساتید جهت برنامه‌ریزی های بهتر برای سمستر بهاری ۱۴۰۲ ، دریافت نظریات اساتید در مورد برنامه های علمی تحقیقی […]

۸ حمل ۱۳۹۸

جلسه استادان پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی

جلسه استادان پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی روز پنجشنبه مورخ ۸/۱/۱۳۹۸ با حضور معاونین دانشگاه، اساتید و مسؤلین پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی، با تلاوت آیات متبرکه قرآن عظیم الشأن توسط استاد غلام یحیی مجددی، برگزار شد. ابتدا استاد نصیراحمد فرهمند معاون علمی دانشگاه جامی ضمن عرض خیر مقدم و سپاسگزاری از حضور اساتید در […]

۲۱ سنبله ۱۳۹۷

جلسه مسؤلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی با دانشجویان

جلسه مسؤلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی با دانشجویان این دانشکده به روز چهارشنبه مورخ: ۲۱/۶/۱۳۹۷ در اتاق کنفرانس پوهنتون جامی برگزار گردید. استاد خالد فقیری آمر دیپارتمنت قضایی- حارنوالی ضمن بیان اهداف جلسه، مسؤلیت نماینده های محصلین را که انعکاس و پیگیری امور صنفی دانشجویان است، خاطر نشان ساخت. و در مورد فعالیت های […]

قرارداد با پایگاه بین‌المللی Scopus

قرارداد با ژورنال بین‌المللی CACIE Journal

قرارداد با ژورنال بین‌المللی England Journal

قرارداد با پایگاه بین‌المللی Noormags

قرارداد با پایگاه بین‌المللی Research4Life

به اشتراک بگذارید

هیچی رویدادی اضافه نگردیده است

کارگاه آموزشی اساسات طب عدلی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جامی به همکاری آمریت طب عدلی ولایت هرات کارگاه آموزشی سه روزه‌ي را تحت عنوان (اساسات طب عدلی) به روز های شنبه، یک‌شنبه و دوشنبه مورخ: ۳۰.۲۹.۲۸/۸/۱۴۰۱ برای ۲۵ تن از محصلان اناث این پوهنحی در سالون جلسات آمریت طب عدلی ولایت هرات برگزار نمود. مسوولیت آموزشی این کارگاه […]

به اشتراک بگذارید