Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

لایحه نظم ودسپلین

مقدمه:

پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصيلات عالى حريم‌هاى آموزشى عالى و اكادميك اند، كه با استعداد ترين جوانان كشور را براى كسب تخصص و آموزش عالى پرورش مى‌دهند تا وطن خويش را در ابعاد اجتماعى، فرهنگى، مديريتى به سوى رفاه و ترقى سوق دهند.

استادان و دانشجويان به عنوان قشر پيش آهنگ جامعه‌ى خويش مسئوليت دارند كه در پهلوى تدريس و آموختن علوم تخصصى، تبارز دهنده‌ى شخصیت‌هاى سالم اجتماعى نيز باشند.

رعايت نظم اكادميك و حفاظت شاخصه‌هاى كركتر اكادميك يكى از الزامات اساسى در محيط پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصيلات عالى به شمار مى‌رود. هرگونه رفتارى كه باعث اختلال نظام اكادميك، نقض حقوق ديگران و امنيت گردد، غير قابل قبول است و بايد كه در قبال آن تصاميم جدى اتخاذ گردد.

بنابر اين لازم است كه مسايل مربوط به عدم رعايت نظم اكادميك و نقض اصول‌هاى شناخته شده در محيط پوهنتون‌ها و نهادهاى تحصيلى، كل يك لايحه‌ى رهنمودى ذيلاً مورد اجرا قرار گيرد، تا هم شفافيت و همآهنگى در تصميم‌گيرى‌ها موجود باشد و هم از تصاميم سليقه‌اى در چنين موارد جلوگيرى گردد.

تخلفات بزرگ

ماده‌ى اول:

رشوه‌ستانى، اختلاس، تجاوز جنسى، استفاده‌ى نامشروع از موقف، دزدى و ديگر اعمال جرمى، اعمالى اند كه بر علاوه‌ى سپردن آن به مراجع عدلى و قضايى كشور، مى‌توانند كه باعث اخراج موقتى و يا دايمى شخص از محيط اكادميك گردند.

ماده‌ى دوم:

تصويب مجازات در مورد تخلفات ذكر شده در فوق، از طرف شوراى علمى مؤسسه‌ى تحصيلى مربوطه صورت مى‌گيرد كه آيا اخراج مؤقتى باشد يا دايمي.

سلوك ضد اجتماعي

ماده‌ى سوم:

سلوك‌هاى ضد اجتماعى شامل موارد زير مى‌باشد:

۱٫ تعرض شخصى، اذيت جنسى، هتاكى، آسيب رسانيدن به ملكيت و دارايى‌هاى عامه و اختلال مراسم و برنامه‌هاى علمى، اجتماعى و فرهنگي.

۲٫ تخطى از طرزالعمل، لوايح، قوانين و مقررات پوهنتون‌ها، مانند: مقرره‌ى ليليه‌ها، لايحه‌ى امتحانات و يا استفاده بدون مجوز از امكانات و وسايل نهادهاى تحصيلي.

۳٫ اختلال و برهم زدن تدريس، تحقيق، مديريت و نظم اداري.

۴٫ تهديد و آوردن فشار به ديگران و يا هر عملى كه باعث به خطر انداختن سلامت فزيكى و روانى، امنيت شخصى و ديگران در پوهنتون‌ها و نهادهاى تحصيلى گردد.

۵٫ دامن زدن به تعصبات قومى، زبانى و فرقه‌ىي.

۶٫ فروش، استفاده و یا حمل و نقل مواد مخدر، مشروبات الكولى و يا هرچيز نشه‌آور و خطرناك، قمار و بازى‌هاى غير قانونى در محيط پوهنتون‌ها و ليليه‌ها.

۷٫ داشتن، فروش، حمل و نقل و پخش هر نوع سلاح، مواد آتش‌زا، انفجارى و يا داشتن هر چيزى كه بتواند به حيث اسلحه به كار رود و يا هر چيز خطرناك كه قانوناً ممنوع اعلان شده باشد، در محيط پوهنتون‌ها، نهادهاى تحصيلى و ادارات.

۸٫ اعمال اخلال‌گرانه و سرپيچى از رهنمودهاى قانونى مسوولين پوهنتون‌ها در اجراى وظايف.

۹٫ سرپيچى عمدى و آگاهانه از دستورهاى مسوولين امنيتى و بى‌پروايى در رانندگى و توقف در جايگاه‌هاى غير مجاز در محيط پوهنتون‌ها.

ماده‌ى چهارم:

متخلف حسب احوال در ماده‌ى سوم اين لايحه با ملاحظه‌ى جدى بودن تخلف و تكرار قرار ذيل تأديب مى‌گردد:

توصيه، اخطار، تنزيل موقف، تبديلى و اخراج از تحصيل و وظيفه به تصويب شوراى علمى مؤسسه.

تخلفات اكادميكي

ماده‌ى پنجم:

۱٫ سوء استفاده از آثار علمى و فكرى مؤلفين ديگر مانند: نقل همه يا يك بخش از آثار ديگران به نام خود در تهيه‌ى وظايف خانگى، نوشتن مقالات، مونوگراف‌ها، رساله‌ها، تيزس‌هاى ماسترى و دكتورا و يا تأليفات كتب درسى و تهيه‌ى مواد درسي.

۲٫ استعمال نظريات، مفكوره‌ها و تجارب ديگران بدون استيذان مؤلف و يا بدون معرفى منبع و يا مأخذ و استعمال آن با تغيير جملات و يا عبارات ديگر.

۳٫ ارائه احصائيه و معلومات غير دقيق و ساختگى از نتايج تحقيقات علمى وظايف سپرده شده‌ى اكادميك.

۴٫ هر نوع ساخته‌كارى و تقلب و حق تلفى در نتايج امتحانات، تصرف در اسناد رسمى، تعديل و يا تبديل نمرات مضامين (كم كردن يا اضافه كردن قصدى)، ساخته‌كارى در امضاء مسوولين مؤسسات تحصيلى و ساير اعمالى كه غرض كسب امتياز و استفاده‌ى نامشروع به كار مى‌روند.

۵٫ جعل اسناد، اغفال، تقلب و فريبكارى اسناد و يا استفاده بدون مجوز از اسناد، مدارك و وسايل پوهنتون به قصد سوء استفاده.

۶٫ هر نوع اقدام و عمل نقل از قبيل تبادله‌ى سوالات با ديگران، قبل يا در جريان امتحان و يا انتقال سرى و پنهانى وسايل تخنيكى و مخابراتى و نشراتى غرض نقل كردن به شخص ديگر، تا به عوض كسى ديگر امتحان بدهد.

۷٫ حضور در امتحان به عوض شخص ديگر و يا اجازه دادن به شخص ديگر تا به عوض كس ديگر امتحان بدهد.

۸٫ استفاده‌ى غير قانونى از وسايل كمپيوترى و الكترونيكى غرض راه يافتن به معلوماتى كه صرف مربوط به مؤسسه و يا يك شخص معين مى‌گردد.

۹٫ سوء استفاده از امكانات و وسايل تكنالوژى معلوماتى مربوط به فاكولته‌ها، ادارات و پوهنتون‌ها از قبيل دسترسى به سايت‌هاى مبتذل و مغاير شئونات اسلامى و فرهنگى و يا ايجاد و اشاعه‌ى آن‌ها

ماده‌ى ششم:

از آنجايى كه خلاف رفتارى‌هاى اكادميك باعث خدشه‌دار شدن ارزش‌هاى اكادميك و مسلكى مى‌گردند و ضوابط علمى مورد احترام و اعتماد جامعه را مورد شك و ترديد قرار مى‌دهند، برخورد جدى با چنين موارد يكى از تعهدات انصراف ناپذير هر مؤسسه‌ى تحصيلى به شمار مى‌رود.

مجازات مربوط به تخلفات اكادميك مندرج ماده‌ى پنجم اين لايحه كه شامل از سرگيرى پروژه، توصيه، اخطار، تبديلى، تعليق، محروميت و حتى اخراج مى‌گردد، در شوراى علمى هر فاكولته و يا شوراى علمى مؤسسه‌ى تحصيلى مربوطه مطرح و تصويب مى‌گردد.

ماده‌ى هفتم:

فيصله نهايى مرجع تصميم گيرنده رسماً به اطلاع متهم و متهم‌عليه رسانيده مى‌شود. عريضه‌ى تجديد نظر درباره‌ى فيصله مذكور از تاريخ صدور تا آخر روز دهم به دفتر رييس مؤسسه‌ى مربوطه و يا دفتر وزير تحصيلات عالى داده مى‌شود.

ماده‌ى هشتم:

تخلفات، تخطى‌ها و جرايمى كه در اين لايحه اقامه نشده است، حسب صواب ديد وزير تحصيلات عالى به شوراى رهبرى و يا شوراى عالى اين وزارت مطرح و تصاميم مقتضى اتخاذ مى‌گردد.

ماده‌ى نهم:

تصويب مندرج مواد دوم، چهارم، ششم و هشتم اين لايحه پس از منظورى وزير تحصيلات عالى تطبيق مى‌گردد.

ماده‌ى دهم:

اين لايحه در سه فصل و ده ماده پس از منظورى وزير تحصيلات عالى نافذ مى‌باشد اين لايحه به اثر حكم شماره (۴۵۵۹) مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ وزير تحصيلات عالى نافذ گرديده است.

تعهدنامه محصل

هرمحصل ملزوم به رعایت موارد ذیل است:

۱ ـ احترام پا یبندی به اساسات وشعائر دین مقدس اسلام.

۲ ـ رعایت ازقانون اساسی وتمام قوانین نافذه کشور.

۳ ـ رعایت از تمام لوایح ، مقرره ها ، مصوبات وفیصله نامه های وزارت محترم تحصیلات عالی و پوهنتون جامی.

۴ ـ احترام به هیات رهبری وتمام استادان ومنسوبین دانشگاه.

۵ ـ احترام به آزادی بیان با درنظرداشت معیار های قبول شده.

۶ ـ احترام متقابل به محصلان دانشگاه وبر قراری روابط حسنه وا کادمیک با همصنفان .

۷ ـ رعایت نظم و دسپلین در داخل دانشگاه و صنوف در سی.

۸ ـ همکاری با اداره در امر نظافت و پاکی صحن دانشگاه وخصوصآ صنوف درسی.

۹ ـ اجتناب از هر نوع اعمال منافی اخلاق وضد کرامت انسانی.

۱۰ ـ اجتناب از هرنوع فعالیت های تخریب کارا نه و اعمال ضد بشری.

۱۱ ـ اجتناب از استعمال هرنوع دخانیات ومسکرات.

۱۲ ـ اجتناب از هرنوع تعصبات قومی ، لسانی ، مذهبی ، … وغیره .

۱۳ ـ خود داری از پوشیدن لباس های نا مناسب و مغایر فرهنگ وجامعه افغانی .

۱۴ ـ خود داری از کار برد آرایش در محیط دانشگاه .

۱۵ ـ خود داری از گشت وگذار بی جا و بی مورد در داخل دانشگاه .

۱۶ـ خود داری از هرنوع فعالیت های سیاسی وگروهی در داخل دانشگاه.

۱۷ـ خود داری از هر نوع عمل زشت وخشونت زا که باعث بد نامی ، بی نظمی ، تشنج وخصومت در دانشگاه گردد

۱۸ ـ حفاظت از وسایل ، لوازم و سرسبزی دانشگاه .

۱۹ – محصل مکلف است در هفته اول درسی فیس تحصیلی خویش را بپردازد

۲۰- اخذ امتحان نهایی سمستر مشروط به تصفیه حساب مالی دانشجو می باشد.

۲۱- تعهد میسپارم که در عین زمان در هیچ دانشگاه (دولتی/خصوصی) مصروف تحصیل نباشم.

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار