رویداد های پیش رو

مشاهده تمام رویداد ها

4

میزان
رویداد جدید
4 میزان الی 9 عقرب

23

قوس
جلسه بررسی اقتصاد کشور
23 قوس الی 26 قوس

اخبار دانشکده

مشاهده همه اخبار
پنج شنبه عقرب ۲۴, ۱۳۹۷
سیر علمی دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه جامی

در ادامۀ برنامه های علمی/آموزشی بیرون دانشگاهی/ ساحوی دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه جامی به روز چهارشنبه ۱۶ عقرب سال روان به شهرک صنعتی رفته و در جریان آن از شرکت های صنعتی: ۱- گلبهار ، تولیدکننده بیسکویت و چاکلت، ۲- رنگ سازی فیضی، تولیدکننده رنگ ۳- فرش زر تابان هرات از تولیدکننده گان بزرگ فرش […]