تحقیقاتی


معرفی کتاب « مقدمه‌ای بر روش‌تحقیق‌علمی‌ونگارش‌مونوگراف»

شناسنامه کتاب:
نام کتاب: مقدمه‌ای بر روش‌تحقیق‌علمی‌ونگارش‌مونوگراف
مؤلف: محمّدعلم عالمی
انتشارات: دانشگاه جامی
چاپ اوّل: تابستان ۱۳۹۷
چاپخانه: گرافیک برتر- هرات
چنانکه می‌دانیم، فلسفه تأسیس دانشگاه صرفاً برای آموزش علوم نیست. یادگیری دانش جدید در انستیتوت‌ها و کورس‌های آموزشی کوچه و بازار، در مدت کوتاه‌تر و هزینه کمتر هم ممکن است؛ دانشگاه برای این است که علاوه بر تعلّم علوم و فنون و فراگیری دانش جدید، باید مرکزی برای تولید علم و آزمایشگاهی برای پیشرفت تجارب و دانش‌های نوین نیز ‌باشد.
پایه¬گذاران علوم اکادمیک برای مراکز و مؤسسات تحصیلات عالی، اهداف و وظایف خطیری را در نظر گرفته¬اند که جهت استندرد و معیاری¬سازی و ارتقای کیفیّت علمی و آموزشی، باید سرلوحة کار مسئولان، مجریان و استادان این نهادها قرار گیرند.
یکی از اهداف و وظایف اصلی و مهم آن، انکشافات، تولیدات علم، فنّاوری و ترویجِ فرهنگِ تحقیق و دانش¬پژوهی است که مقتضی است بیش از همه، در اولویت تصمیمات کاری و مورد توجه جدّی دانشگاه‌ها، استادان و دانشجویان قرارگیرد. نگارش و تدوین کتاب «روش تحقیق و مونوگراف نویسی» گام کوچکی است، برای تأمین این نیاز دانشگاه و دانشگاهیان. در این کتاب به صورت گام به گام، اصطلاحات مهم تحقیقات، روش و چگونگی تحقیق و انواع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب دارای دو بخش است که بخش دوم آن به صورت عملی و کاربردی روش نگارش مونوگراف نویسی را در حد فهم دانشجویان تشریح می‌کند.

بخشی ا زمقدمه کتاب:
تحقیق و پژوهش علمی یکی از مهم¬ترین ابزارهای انسان برای کسب آگاهی، کشف حقیقت و رفع نیازمندی¬هاست و نقش اساسی در مناسبات فردی، ارتباطات اجتماعی و پیشرفت حیرت-انگیز صنعت و تکنولوژی دارد. رُشد و توسعة جوامع بشری از گذشته تا حال نتیجة مستقیم تحقیقات و پژوهش¬هایِ مستمر علمی بوده است. امروزه اغلبِ برنامه¬ریزیها و فعالیّتهایِ معمول انسانی بر پایة تحقیقات علمی انجام می¬پذیرد. می¬توان گفت یکی از شالوده¬ها و دستاوردهایِ شکوهمندِ پژوهش علمی، اصلاح نظامِ آموزشی، گذار از نظام قدیم و سنّتی به نظام جدید و مُدرن و به¬وجود آوردن نهادها و مراکز علمی و تخصصیِ دانشگاهی است. اگر کمی عمیق¬تر بیندیشیم، در می¬یابیم که کلید رُشد و راز ترقیِ چشم¬گیرِ کشورهای توسعه‌یافته یا تعدادی از کشورهای در حال توسعه در دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقات علمی¬ آنان نهفته است. آنها از طریق درک دانشِ نو و کشفِ حقایق، نه¬تنها از نادانی و سرگردانی¬هایِ قرون وسطایی کاسته-اند؛ بلکه این امر آنان را در پیش¬بینی¬های مستدل¬تر و در انجام امور مستحکم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و رفع نیازمندیها و حلّ و فصل مشکلات جهانی، قوی¬تر و مجهّزتر ساخته است. ……
به دنبال تحوّلات علمی و فرهنگی که در کشور و جامعة افغانستان، به خصوص در دو دهه اخیر به وجود آمد، استقبال جوانان به فراگیری آموزش علوم و تحصیلات عالی و مهارت¬های پیشرفتة زندگی قابل قدرِ است. در این جهش و اشتیاق عمومی و سرازیر شدن امکانات از سویِ کشورها و مجامع جهانی، انتظار می¬رفت که کشور با استفاده از آموزشِ نوین توأم با تحقیق و پژوهش، چرخة شکوفایی خود را در خط بی انتهای پیشرفت گذاشته و به سوی دنیایِ مُدرن رهسپار می¬گشت و وضعیّت اسفبار فقر فرهنگی و بی¬سوادی چند دهه را پشتِ ¬سر می¬گذاشت؛ امّا از آنجایی که سیستم آموزشی و تعلیمی کشور، چه در سطح متوسطه و چه در سطح عالی و چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بر پایه بنیادهای کهنه و فرسودة قدیم بنا گردیده بود، انتظارات برآورده نشد و اکنون به وضاحت، مشاهده می¬شود که نظام بیمار تحصیلات عالی کشور از کاستی¬ها و مشکلات ساختاری و محتوایی به شدّت رنج می¬برد و آن¬گونه که باید و شاید بستر لازم برای رُشد استعدادها، بروز خلاقیّت¬ها و شکوهمندی جوانان برومند و مستعد کشور فراهم نگردید و اینک، علی¬رغم صدها هزار فارغ التّحصیل از مراکز تحصیلات عالی، مشاهده می¬شود که در اثر عدم توجه به اصلاح نظام ساختاری و ارتقای سطح علمیِ پوهنتون¬ها، به¬¬خصوص، جدّی نگرفتن بخش تحقیق و پژوهش، نیروهای ورزیدة کیفی، متخصّص و مطابق با نیازها و معیارهای لازم علمی و دانشگاهی تحویل جامعه نشده¬اند.
اثر حاضر درس‌نامه¬ای است برای دو واحد (credit) روش تحقیق علمی و سیمینار یا روش تدوین و نگارش مونوگراف (پایان‌نامه)، و تلاشی است ناچیز در راستای ترویج فرهنگ تحقیق علمی در محیط اکادمیک کشور و رفع نیازمندیهای دانشجویان، و متنی است مختصر و فشرده برای فراگیری شیوة نگارش علمی و پژوهشی، خصوصاً پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی. ….

این کتاب را از جامی میتوانید بدست آورید –


معرفی کتاب «بررسی خشونت‌های خانوادگی علیه زنان»

شناسنامه کتاب:
بررسی‌خشونت‌های‌خانوادگی‌علیه‌زنان
(چیستی، زمینه‌ها، آسیب‌ها، راهکارها)
تحقیق و نگارش: محمّدعلم عالمی
ناظر علمی: نصیراحمد فرهمند
نشر: معاونت علمی پوهنتون جامی
چاپ اول: تابستان ۱۳۹۷
چاپخانه: چاپ وگرافیک برتر – هرات
تیراژ: ۱۰۰۰

سال گذشته در همین روزها بخش تحقیقات پوهنتون جامی فعال شد. در شورای علمی موضوعاتی زیادی که قابل تحقیق تشخیص داده شده بود، مورد بررسی قرارگرفتند و از میان بیش از ده موضوع ارائه شده در جلسه، مسئله «خانواده و خشونت» از نیازهای بسیار جدی جامعه و امروز کشور شناخته شد. با این نیازسنجی، پروژه «بررسی خشونت‌های خانوادگی علیه زنان» رقم خورد و مورد تصویب شورای علمی قرارگرفت و کار عملی و اجرایی آن به کمیته تحقیقات پوهنتون جامی واگذار گردید.
کمیته تحقیقات با نگارش طرح تفصیلی تحقیق، کار خود را زیر نظر کارشناسان امور داخل و خارج دانشگاه، آغاز کرد و آلان مفتخر است که با بررسی دقیق و علمی «چیستی خشونت، علل و عوامل خشونت، آسیب‌ها و عوارض خشونت، و راهکارهای مبارزه با خشونت» این تلاش جامه عمل پوشیده و محصول آن به صورت کتاب در اختیار عموم علاقمندان قرار گرفته است؛ تا شاید در آگاهی اقشار جامعه موثر افتد و قدمی باشد در راستای کاهش خشونت علیه خواهران، مادران و همسران بی دفاع ما.

بخشی از مقدمه کتاب بررسی خشونتهای خانوادگی علیه زنان
مسئله زن، حقوق و جایگاه اجتماعی زنان، حجاب زنان، ناسازگاری مردان با زنان، تبعیض و خشونت علیه زنان از مباحث پُردامنة حد اقل یکصد سال اخیر افغانستان و برخی از کشورهای منطقه و جهان بوده است. زنان نصف پیکرة جامعه بشری و محور اصلی هر خانواده به شمار می‌روند و قرن‌های متمادی نقش سنتی خویش را عمدتاً در زادولد، پخت‌وپز وکار در مزرعه و چاردیواری خانه، ایفا کرده‌اند.
امّا با تحوّل بسیار شگرف در سبک و شیوة زندگی و معیشت جوامع و کشورها و با عبور از زندگی روستایی به زندگی شهری وگذار از سنّت به مدرنیته و از عَنعَنات به تجدّد، نقش وکارکرد زنان دچار تغییرات بسیار عمده و اساسی شده است. زنان ناچارند، همان‌گونه که پابه‌پای مردان در مزرعه کار می‌کردند، در این دوره جدید نیز در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، هم-دوش با مردان، حضور داشته باشند.
این تحوّل که آثار و تبعاتِ چون ضرورت فراگیری تحصیلات عالی بانوان، آموزش مهارت‌های پیشرفته زندگی، کار و اشتغال در بیرون منزل، پذیرش و ایفای نقش‌های مدیریتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را به همراه دارد، باعث شکسته شدن تابوها، تزلزل باورها و فروریختن دیوارهای سبک زندگی قدیمی و سنّتی شده است. این مسئله در افغانستان و سطح جهان، در میان جوامع گوناگون، واکنش¬های متفاوتی را برانگیخته، بحث‌ها، جنجال‌ها، باورها و نظرات متفاوتی امکان بروز و ظهور پیداکرده‌اند.
در افغانستان، در یک قرن اخیر و در مواجهه با مسئله زنان و تجدّد، کنش‌ها و واکنش‌ها، فراز و فرود و افراط و تفریط عجیبی مشاهده شده است که هرکدام در عصر خود رویداد کم‌نظیر تلقی گردیده است. روزگاری زنان در چاردیواری خانه محبوس و از تردد در کوچه و بازار منع می‌شده‌ و زمانی دیگر دختران نیمه برهنه به خارج از کشور اعزام می‌شده‌اند. گاهی مسئله زن و سیاست و حکومت، چنان بهم گره خورده که چه بسا، تبعاتِ «نگاه خاص به زنان» باعث افول و سقوط نظام¬ها گردیده است. در عصر حاضر نیز دیدگاه‌ها نسبت به قشر زنان بسیار متلاطم و پرفراز و نشیب است. ریشه و زمینه‌ای این فعل و انفعال …. .

این کتاب را از جامی میتوانید بدست آورید –

آخرین اخبار

مشاهده همه