تحقیقاتی


راهنمای کار ساختمان

همنشینی به از کتاب مخواه
که مصاحب بود گه و بیگاه
این چنین همدم لطیف کی دید
که نرنجید و هم نرنجانید

مژده به دانشجویان انجینیری!

کتاب راهنمای کار ساختمانی که توسط محترم عنایت‌الله حبیب استاد در تخنیکم ساختمانی هامبورگ آلمان تحر گردیده است، توسط پوهنتون جامی چاپ گردید. رهبری دانشگاه جامی از جناب استاد حبیب به پاس این خدمت شان، اظهار قدردانی و سپاس مینماید.

چاپ و پخش آثار علمی جزئی از رسالت دانشگاه هاست. پوهنتون جامی مصمم است تا همچنان در این مسیر پیشگام بوده و در راه پخش و نشر تالیفات اساتید، تلاش بیشتری نماید.

علاقمندان میتوانند این کتاب را از نشرات وامق، متصل پوهنتون جامی، واقع خیابان گوهرشاد، بدست آورند.

برای دانلود روی لینک کلیک کنید.

 


معرفی کتاب « مقدمه‌ای بر روش‌تحقیق‌علمی‌ونگارش‌مونوگراف»

شناسنامه کتاب:
نام کتاب: مقدمه‌ای بر روش‌تحقیق‌علمی‌ونگارش‌مونوگراف
مؤلف: محمّدعلم عالمی
انتشارات: دانشگاه جامی
چاپ اوّل: تابستان ۱۳۹۷
چاپخانه: گرافیک برتر- هرات
چنانکه می‌دانیم، فلسفه تأسیس دانشگاه صرفاً برای آموزش علوم نیست. یادگیری دانش جدید در انستیتوت‌ها و کورس‌های آموزشی کوچه و بازار، در مدت کوتاه‌تر و هزینه کمتر هم ممکن است؛ دانشگاه برای این است که علاوه بر تعلّم علوم و فنون و فراگیری دانش جدید، باید مرکزی برای تولید علم و آزمایشگاهی برای پیشرفت تجارب و دانش‌های نوین نیز ‌باشد.
پایه¬گذاران علوم اکادمیک برای مراکز و مؤسسات تحصیلات عالی، اهداف و وظایف خطیری را در نظر گرفته¬اند که جهت استندرد و معیاری¬سازی و ارتقای کیفیّت علمی و آموزشی، باید سرلوحة کار مسئولان، مجریان و استادان این نهادها قرار گیرند.
یکی از اهداف و وظایف اصلی و مهم آن، انکشافات، تولیدات علم، فنّاوری و ترویجِ فرهنگِ تحقیق و دانش¬پژوهی است که مقتضی است بیش از همه، در اولویت تصمیمات کاری و مورد توجه جدّی دانشگاه‌ها، استادان و دانشجویان قرارگیرد. نگارش و تدوین کتاب «روش تحقیق و مونوگراف نویسی» گام کوچکی است، برای تأمین این نیاز دانشگاه و دانشگاهیان. در این کتاب به صورت گام به گام، اصطلاحات مهم تحقیقات، روش و چگونگی تحقیق و انواع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب دارای دو بخش است که بخش دوم آن به صورت عملی و کاربردی روش نگارش مونوگراف نویسی را در حد فهم دانشجویان تشریح می‌کند.

بخشی ا زمقدمه کتاب:
تحقیق و پژوهش علمی یکی از مهم¬ترین ابزارهای انسان برای کسب آگاهی، کشف حقیقت و رفع نیازمندی¬هاست و نقش اساسی در مناسبات فردی، ارتباطات اجتماعی و پیشرفت حیرت-انگیز صنعت و تکنولوژی دارد. رُشد و توسعة جوامع بشری از گذشته تا حال نتیجة مستقیم تحقیقات و پژوهش¬هایِ مستمر علمی بوده است. امروزه اغلبِ برنامه¬ریزیها و فعالیّتهایِ معمول انسانی بر پایة تحقیقات علمی انجام می¬پذیرد. می¬توان گفت یکی از شالوده¬ها و دستاوردهایِ شکوهمندِ پژوهش علمی، اصلاح نظامِ آموزشی، گذار از نظام قدیم و سنّتی به نظام جدید و مُدرن و به¬وجود آوردن نهادها و مراکز علمی و تخصصیِ دانشگاهی است. اگر کمی عمیق¬تر بیندیشیم، در می¬یابیم که کلید رُشد و راز ترقیِ چشم¬گیرِ کشورهای توسعه‌یافته یا تعدادی از کشورهای در حال توسعه در دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقات علمی¬ آنان نهفته است. آنها از طریق درک دانشِ نو و کشفِ حقایق، نه¬تنها از نادانی و سرگردانی¬هایِ قرون وسطایی کاسته-اند؛ بلکه این امر آنان را در پیش¬بینی¬های مستدل¬تر و در انجام امور مستحکم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و رفع نیازمندیها و حلّ و فصل مشکلات جهانی، قوی¬تر و مجهّزتر ساخته است. ……
به دنبال تحوّلات علمی و فرهنگی که در کشور و جامعة افغانستان، به خصوص در دو دهه اخیر به وجود آمد، استقبال جوانان به فراگیری آموزش علوم و تحصیلات عالی و مهارت¬های پیشرفتة زندگی قابل قدرِ است. در این جهش و اشتیاق عمومی و سرازیر شدن امکانات از سویِ کشورها و مجامع جهانی، انتظار می¬رفت که کشور با استفاده از آموزشِ نوین توأم با تحقیق و پژوهش، چرخة شکوفایی خود را در خط بی انتهای پیشرفت گذاشته و به سوی دنیایِ مُدرن رهسپار می¬گشت و وضعیّت اسفبار فقر فرهنگی و بی¬سوادی چند دهه را پشتِ ¬سر می¬گذاشت؛ امّا از آنجایی که سیستم آموزشی و تعلیمی کشور، چه در سطح متوسطه و چه در سطح عالی و چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بر پایه بنیادهای کهنه و فرسودة قدیم بنا گردیده بود، انتظارات برآورده نشد و اکنون به وضاحت، مشاهده می¬شود که نظام بیمار تحصیلات عالی کشور از کاستی¬ها و مشکلات ساختاری و محتوایی به شدّت رنج می¬برد و آن¬گونه که باید و شاید بستر لازم برای رُشد استعدادها، بروز خلاقیّت¬ها و شکوهمندی جوانان برومند و مستعد کشور فراهم نگردید و اینک، علی¬رغم صدها هزار فارغ التّحصیل از مراکز تحصیلات عالی، مشاهده می¬شود که در اثر عدم توجه به اصلاح نظام ساختاری و ارتقای سطح علمیِ پوهنتون¬ها، به¬¬خصوص، جدّی نگرفتن بخش تحقیق و پژوهش، نیروهای ورزیدة کیفی، متخصّص و مطابق با نیازها و معیارهای لازم علمی و دانشگاهی تحویل جامعه نشده¬اند.
اثر حاضر درس‌نامه¬ای است برای دو واحد (credit) روش تحقیق علمی و سیمینار یا روش تدوین و نگارش مونوگراف (پایان‌نامه)، و تلاشی است ناچیز در راستای ترویج فرهنگ تحقیق علمی در محیط اکادمیک کشور و رفع نیازمندیهای دانشجویان، و متنی است مختصر و فشرده برای فراگیری شیوة نگارش علمی و پژوهشی، خصوصاً پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی. ….

این کتاب را از جامی میتوانید بدست آورید –


معرفی کتاب «بررسی خشونت‌های خانوادگی علیه زنان»

شناسنامه کتاب:
بررسی‌خشونت‌های‌خانوادگی‌علیه‌زنان
(چیستی، زمینه‌ها، آسیب‌ها، راهکارها)
تحقیق و نگارش: محمّدعلم عالمی
ناظر علمی: نصیراحمد فرهمند
نشر: معاونت علمی پوهنتون جامی
چاپ اول: تابستان ۱۳۹۷
چاپخانه: چاپ وگرافیک برتر – هرات
تیراژ: ۱۰۰۰

سال گذشته در همین روزها بخش تحقیقات پوهنتون جامی فعال شد. در شورای علمی موضوعاتی زیادی که قابل تحقیق تشخیص داده شده بود، مورد بررسی قرارگرفتند و از میان بیش از ده موضوع ارائه شده در جلسه، مسئله «خانواده و خشونت» از نیازهای بسیار جدی جامعه و امروز کشور شناخته شد. با این نیازسنجی، پروژه «بررسی خشونت‌های خانوادگی علیه زنان» رقم خورد و مورد تصویب شورای علمی قرارگرفت و کار عملی و اجرایی آن به کمیته تحقیقات پوهنتون جامی واگذار گردید.
کمیته تحقیقات با نگارش طرح تفصیلی تحقیق، کار خود را زیر نظر کارشناسان امور داخل و خارج دانشگاه، آغاز کرد و آلان مفتخر است که با بررسی دقیق و علمی «چیستی خشونت، علل و عوامل خشونت، آسیب‌ها و عوارض خشونت، و راهکارهای مبارزه با خشونت» این تلاش جامه عمل پوشیده و محصول آن به صورت کتاب در اختیار عموم علاقمندان قرار گرفته است؛ تا شاید در آگاهی اقشار جامعه موثر افتد و قدمی باشد در راستای کاهش خشونت علیه خواهران، مادران و همسران بی دفاع ما.

بخشی از مقدمه کتاب بررسی خشونتهای خانوادگی علیه زنان
مسئله زن، حقوق و جایگاه اجتماعی زنان، حجاب زنان، ناسازگاری مردان با زنان، تبعیض و خشونت علیه زنان از مباحث پُردامنة حد اقل یکصد سال اخیر افغانستان و برخی از کشورهای منطقه و جهان بوده است. زنان نصف پیکرة جامعه بشری و محور اصلی هر خانواده به شمار می‌روند و قرن‌های متمادی نقش سنتی خویش را عمدتاً در زادولد، پخت‌وپز وکار در مزرعه و چاردیواری خانه، ایفا کرده‌اند.
امّا با تحوّل بسیار شگرف در سبک و شیوة زندگی و معیشت جوامع و کشورها و با عبور از زندگی روستایی به زندگی شهری وگذار از سنّت به مدرنیته و از عَنعَنات به تجدّد، نقش وکارکرد زنان دچار تغییرات بسیار عمده و اساسی شده است. زنان ناچارند، همان‌گونه که پابه‌پای مردان در مزرعه کار می‌کردند، در این دوره جدید نیز در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، هم-دوش با مردان، حضور داشته باشند.
این تحوّل که آثار و تبعاتِ چون ضرورت فراگیری تحصیلات عالی بانوان، آموزش مهارت‌های پیشرفته زندگی، کار و اشتغال در بیرون منزل، پذیرش و ایفای نقش‌های مدیریتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را به همراه دارد، باعث شکسته شدن تابوها، تزلزل باورها و فروریختن دیوارهای سبک زندگی قدیمی و سنّتی شده است. این مسئله در افغانستان و سطح جهان، در میان جوامع گوناگون، واکنش¬های متفاوتی را برانگیخته، بحث‌ها، جنجال‌ها، باورها و نظرات متفاوتی امکان بروز و ظهور پیداکرده‌اند.
در افغانستان، در یک قرن اخیر و در مواجهه با مسئله زنان و تجدّد، کنش‌ها و واکنش‌ها، فراز و فرود و افراط و تفریط عجیبی مشاهده شده است که هرکدام در عصر خود رویداد کم‌نظیر تلقی گردیده است. روزگاری زنان در چاردیواری خانه محبوس و از تردد در کوچه و بازار منع می‌شده‌ و زمانی دیگر دختران نیمه برهنه به خارج از کشور اعزام می‌شده‌اند. گاهی مسئله زن و سیاست و حکومت، چنان بهم گره خورده که چه بسا، تبعاتِ «نگاه خاص به زنان» باعث افول و سقوط نظام¬ها گردیده است. در عصر حاضر نیز دیدگاه‌ها نسبت به قشر زنان بسیار متلاطم و پرفراز و نشیب است. ریشه و زمینه‌ای این فعل و انفعال …. .

این کتاب را از جامی میتوانید بدست آورید –

آخرین اخبار

مشاهده همه