امضای تفاهمنامه همکاری های علمی و پژوهشی میان دانشگاه جامی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ایران

21 قوس 1398

گامی دیگر در راه گسترش ارتباطات بین المللی.

تفاهمنامه همکاری های علمی – پژوهشی بین دانشگاه جامی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – جمهوری اسلامی ایران امضا گردید.

محترم دکتر میر محمد ایوبی رییس دانشگاه جامی طی سفر کاری به ایران، بتاریخ ۱۶ قوس ۱۳۹۸ تفاهمنامه همکاری با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری را امضا نمود.

در محفلی که به این مناسبت تدویر یافت، بعد از امضای تفاهمنامه، دو طرف در مورد نحوه ی اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه شامل: برگزاری دوره های کوتاه مدت تکمیلی برای رشته زراعت، دوره های ماستری و دوکتورا در رشته های مختلف زراعت و همچنان اعزام کادر علمی دانشکده زراعت جامی به دانشگاه ساری بحث و تبادل نظر نمودند و قرار شد تا دوره های تقویتی برای دانشجویان در داخل دانشگاه جامی با دعوت از پروفیسوران رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال آینده راه اندازی شود.