تجلیل از روز دانشجو

27 عقرب 1401

پنجشنبه ۲۶ عقرب سال ۱۴۰۱ به مناسبت تجلیل از روز جهانی محصل و تقدیر از نخبگان سمستر بهاری سال ۱۴۰۱، محفل با شکوهی در سالون کنفرانس های پوهنتون جامی در دو تایم جداگانه برای محصلان ذکور و اناث برگزار گردید؛
محفل با تلاوتی از آیات روح بخش کلام الهی توسط قاری صاحبان خالد توحیدی و محترمه سمیه خوگیانی آغاز یافت. متعاقباً محترم دکتر میر محمد ایوبی، ریاست محترم پوهنتون جامی در مورد ارزش علم و دانش، جایگاه محصل و نخبگان به ایراد سخن پرداخت. بعداً محترم محمود جویا محصل سمستر هفتم پوهنحی حقوق و صفورا بهرامی محصل سمستر یازدهم پوهنحی طب معالجوی به عنوان نماینده گان محصلین و همچنان محترمه خانم ایوبی به عنوان نماینده فارغ التحصیلان پیرامون دیدگاه محصلین نسبت به دانشگاه جامی صحبت نموده و از برگزاری چنین محافل از کادر رهبری پوهنتون تقدیر و تمجید نمود.
در ادامه محترم عبدالرؤف مخلص مشاوریت محترم پوهنتون در مورد مفهموم نخبه، اهداف نخبه شدن و ویژگیهای نخبگان به ایراد سخن پرداخت.
سپس، تحسین نامه ها و تندیس هایی که برای محصلین برتر در نظرگرفته شده بود توسط هئیت رهبری و اساتید پوهنتون توزیع گردید و همچنین اول نمره های عمومی در سطح پوهنتون و پوهنحی برای سمستر خزانی سال ۱۴۰۱ بورسیه گردیدند. محفل با دعائیه جناب استاد نادی اختتام یافت.
پوهنتون جامی به منظور حمایت، تشویق و ترغیب محصلان همواره با راه اندازی برنامه های متفاوت زمینه تقدیر محصلان را فراهم می نماید تا باشد انگیزه ای شود برای دانشجویان به منظور کسب بیشتر دانش و خرد.