درخشش قهرمانان جامی در میادین بین‌المللی به جامعه‌ی اکادمیک افغانستان تبریک باد!

9 ثور 1400

درخشش قهرمانان جامی در میادین بین‌المللی به جامعه‌ی اکادمیک افغانستان تبریک باد! افتخار آفرینان دانشگاه جامی این‌بار فراتر از مرزها افتخار آفریدند. تیم حکمیت تجارتی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جامی، در مسابقات بین‌المللی Vis Moot میان ۱۴۷ پوهنتون از سرتاسر جهان، جایزه‌ی Honourable Mention بهترین صورت‌ دعوای مدعی علیه را کسب نمود. در این مسابقه پوهنتون‌های معتبر جهان همچون هاروارد و کینگز کالج لندن نیز اشتراک داشتند. این دستآورد بزرگ در نوع خود در تاریخ جامعه‌ی اکادمیک افغانستان بی‌نظیر می‌باشد. هیئت رهبری پوهنتون جامی زحمات خستگی ناپذیر محمد طارق وامق رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جامی، عنایت الله عنایت مربی تیم، خالد فقیری مشاور تیم و هریک از اعضای تیم: محمد قاسم میرزایی، علی شاه زیدی، بهرام عمرانی، محمد نذیر آزاد و محمد طاهر تره‌کی را ستایش نموده، موفقیت های مزید شانرا در راه فتح قله‌های رفیع علم و معرفت خواهانیم.