ورکشاپ آموزشی (کتابخانه الکترونیکی المکتبة الشاملة)

29 عقرب 1401

المکتبة الشاملة یک کتابخانه دیجیتالی در حوزه علوم اسلامی است و دارای بخش های مختلفی است که معرفی بخش های مهم و کاربردی آن در عرصه تحقیقات علمی مهم و ضروری می باشد.
بناءً پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی پوهنتون جامی ورکشاپ آموزشی جهت ارتقای ظرفیت محصلان تحت عنوان (کتابخانه الکترونیکی المکتبة الشاملة) بر گزار نمود.
درین ورکشاپ پیرامون: اهمیت مکتبات و کتب خانه ها، و چگونگی استفاده مکتبه ( ملفات، شاشات المؤلفین، تخریج الأحادیث، القرآن الکریم وتفسیره، بحث فی القرآن الکریم، بحث فی الکتب، نسخ النص، تصدیر الکتب، و بقیه موارد عمده و ضروری بصورت علمی و عملی توسط استاد بصیر احمد نادی رئیس پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی، طی دو روز پنج شنبه و شنبه برای دانشجویان ذکور ارایه گردید.