کسب تندیس بی بی خدیجه توسط دانشجوی ممتاز دانشگاه جامی

کسب تندیس بی بی خدیجه توسط دانشجوی ممتاز دانشگاه جامی
بهناز سلجوقی محصل سمستر ششم دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جامی توانسته است با تلاش زیاد در یکی از رقابت هایی که همه ساله در پنج بخش برای خانم های تجارت پیشه در کابل برگزار میگردد، موفق به کسب تندیس بی بی خدیجه در کتگوری ایده و نو آوری گردد.
هیئت رهبری دانشگاه جامی این موفقیت را برای این بانوی نخبه تبریک گفته و موفقیت های بیشتر در تمام عرصه های زندگی برایش استدعا می نماید.