• جشنواره فراغت سال 1394
  جشنواره فراغت سال 1394
 • حضور وزیر فرهیخته معادن و پطرولیم کشور در جشنواره فراغت -1394
  حضور وزیر فرهیخته معادن و پطرولیم کشور در جشنواره فراغت -1394
 • حضور والی ولایت هرات در جشنواره فراغت
  حضور والی ولایت هرات در جشنواره فراغت
 • استاد محمد ناصر عطائی -رئیس پوهنتون جامی
  استاد محمد ناصر عطائی -رئیس پوهنتون جامی
 • اهدای تندیس فراغت پوهنتون جامی برای فارغین سال 94
  اهدای تندیس فراغت پوهنتون جامی برای فارغین سال 94

تمامی حقوق این سایت نزد پوهنتون جامی محفوظ می باشد .

© 2011 -2016 Jami University