سیمینار آموزش سیستم مطالعاتی پوهنتون هاروارد

9 جوزا 1400

بدین وسیله به اطلاع عموم محصلین عزیز و علاقه­‌مندان مطالعه و کتاب­خوانی رسانیده می شود اینکه؛ مرکز مشاوره پوهنتون جامی قرار است سیمیناری تحت عنوان (آموزش سیستم مطالعاتی پوهنتون هاروارد) را به تاریخ 11/3/1400 صبح روز سه شنبه از ساعت 9:15 – 11:00 در سالون کنفرانس­ها برگزار نمایند. لذا از شما صمیمانه دعوت می نماییم تا با اشتراک خویش زینت بخش این برنامه مفید باشید.