کمیته تکنالوژی معلوماتی

کمیته تکنالوژی معلوماتی در سال ۱۳۹۰ در چوکات پوهنتون جامی (دانشگاه جامی) ایجاد گردید. این کمیته مسئولیت طرح و تدوین استراتیژی های تکنالوژی معلوماتی دانشگاه را به عهده داشته، و پروژه های مرتبط به تکنالوژی معلوماتی را اجرا و نظارت می نماید.
تکنالوژی معلوماتی در بسیاری از حوزه های زندگی بشر، از جمله تحصیلات عالی وارد شده که باعث تغییرات مثمر گردیده است. قابلیت توسعه سریع، به اشتراک گذاری دانش و محتوای علمی و تحقیقی با حد اقل هزینه، استقلال یادگیری از هر مکان و زمان و از همه مهمتر، محوریت دانشجویان (محصلان) در فرایند آموزش، از مشخصات بارز استفاده از تکنالوژی معلوماتی و یا آموزش الکترونیکی در تحصیلات عالی به شمار میرود.
پوهنتون جامی در راستای تطبیق پلان استراتیژیک خود، مصمم به ایجاد نوآوری در عرضه خدمات آموزشی بوده و در این راستا کمیته تکنالوژی معلوماتی را تشکیل نموده تا با بهره گیری از تکنالوژی نوین معلوماتی و ارتباطی مانند اینترنت و سیستم های الکترونیکی به عنوان ابزارهایی جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری، از طریق ارائه تسهیلات جهت دسترسی سریع و آسان به منابع و نیز فراهم سازی زمینه همکاری از راه دور به این هدف بزرگ نایل آید.

وظایف آمر کمیته

 • برگذاری ورکشاپ های آموزشی برنامه های کامپیوتری برای محصلین
 • برگذاری ورکشاپ های آموزشی برنامه های کامپیوتری برای کارمندان
 • ایجاد و راه اندازی وب سایت برای دانشگاه
 • ایجاد وراه اندازی سیستم پورتال دانشجویی برای محصلین
 • ایجاد وراه اندازی سیستم الکترونیکی مدیریت کتابخانه
 • ایجاد وراه اندازی موبایل اپلیکشن دانشگاه جامی
  برای محصلین وکارمندان این دانشگاه
 • ایجاد وراه اندازی برنامه های e_Learning برای برای محصلین
 • آموزش برنامه های آموزنده انترنتی برای محصلین
 • آموزش سیستم پورتال دانشجویی برای محصلین
 • آموزش درج نمرات وارتقاء محصلین
  از طریق سیستم پورتال دانشجویی برای کمیته امتحانات
 • آموزش ثبت محصلین جدیدالشمول به سیستم پورتال
  برای معاونیت امورمحصلان
 • ایجاد و راه اندازی سیستم MIS برای امورکاری دانشگاه
 • اظهار نظریه به مدیریت آی تی جهت بهبود امورات کاری
 • برگذاری جلسات جهت بررسی وبهبود امورات تکنالوژی
 •    آموزش تمام بخش های سیستم پورتال برای مدیر سیستم
 • اموزش درج اساتید جدید الشمول به سیستم و کنترل اساتید
  از طریق سیستم برای مدیریت منابع بشری

وظایف مدیر ارشد آی تی و توسعه دهنده سیستم

 • تنظیم و راه اندازی تمام سیستم های کامپیوتری پوهنتون
 • بروز رسانی مطالب ویب سایت پوهنتون جامی
  پشتیبان گیری Backup و باز گرداندن نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات
 • ارسال ودریافت ایمل و پاسخ گوئی به ایمل های در یافتی
  طبق هدایت از طریق آدرس مرکزی
  info@jami.edu.af
 • آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده برای طراحی یک سیستم
 • ایجاد یک دیزاین اولیه از سیستم جهت درک بهتر سیستم
 • کد نوسی براساس دیتای جمع آوری شده
 • تست همه جانبه از سیستم قبل از راه اندازی آن
 • پشتیبانی از سیستم بعد از راه اندازی سیستم
 • تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک پروژه
 • پیشرفت و نظارت از امورات کاری
 • مدیریت گزارش ها و مستندات لازم
 • اطمینان از دسترسی و تخصیص منابع
 • طراحی یک پروژه دقیق برای نظارت و پیگیری پیشرفت
 • ملاقات ها برای گرفتن خلاصه دستورالعمل های سفارش
  و شفاف سازی نیازهای خاص هر پروژه
 • پیگیری عملکرد پروژه ، به طور خاص برای تجزیه و تحلیل
  موفقیت آمیز اهداف کوتاه مدت و بلند مدت

وظایف مدیر توسعه دهنده سیستم

 • فعالیت و برنامه ریزی برای محیا کردن منابع برای پیشبرد پروژه
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده برای طراحی یک سیستم
 • ایجاد یک دیزاین اولیه از سیستم جهت درک بهتر سیستم
 • کد نوسی براساس دیتای جمع آوری شده
 • تست همه جانبه از سیستم قبل از راه اندازی آن
 • پشتیبانی از سیستم بعد از راه اندازی سیستم
 • مدیریت زمان برای ایجاد سیستم
 • برآورد هزینه و توسعه بودجه
 • تضمین رضایت کاربران از سیستم های ایجاد شده
 • تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک پروژه
 • پیشرفت و نظارت از امورات کاری
 • مدیریت گزارش ها و مستندات لازم
 • اطمینان از دسترسی و تخصیص منابع
 • طراحی یک پروژه دقیق برای نظارت و پیگیری پیشرفت
 • عملکرد پروژه را با استفاده از ابزارها و تکنیک های مناسب اندازه گیری کنید
 • مدیریت و ارتباط با کاربران و کلیه ذینفعان
 • مدیریت ریسک ها بخاطر پائین آوردن خطرات پروژه
 • ایجاد و نگهداری مستندات جامع پروژه
 • ملاقات ها برای گرفتن خلاصه دستورالعمل های سفارش
  و شفاف سازی نیازهای خاص هر پروژه
 • پیگیری عملکرد پروژه ، به طور خاص برای تجزیه و تحلیل
  موفقیت آمیز اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
 • تنظیم محدودیت های مالی و رعایت نمودن اهداف برای توسعه سیستم
 • برنامه های جامع پروژه ای را برای به اشتراک گذاشتن باکاربران ذیصلاخ
  و سایر کارمندان
 • در کنفرانس ها و آموزش های لازم برای حفظ مهارت شرکت کنید
 • سایر وظایف مرتبط را به عنوان تعیین شده انجام دهید

وظایف مدیر آی تی

 • اجرای وظایف تایپستی
 • چاپ فتوکاپی واسکن اسناد و مکتوب های لازم
 • طراحی و چاپ کارتهای هویت برای تمام کارمندان و محصلان پوهنتون
 • کمک و همکاری در چاپ مجلات دانشکده ها و چاپ کارت کتابخانه و پارکینگ برای دانشجویان
 • حفظ و ترمیم وسایل نشراتی
 • آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری
 • ثبت تمام اجناس آی تی در لیست عمومی
 • چک و برسی پروجکتورها بصورت هفته وار
 • باز دید دوره ای از کامپیوترها ووسایل صوتی و تصویری پوهنتون و دفع عیب های
  سخت افزاری و نرم افزاری
 • نظارت براامنیت شبکه بررسی و بکارگیری روشها و راهکار های مقابله با نفوز ویروس
  های مختلف در کمپیوتر ها
 • ارائه نظریات تخصصی به معاونیت مالی اداری جهت خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
 • آگاهی کامل از نحو عیب یابی درونی شبکه و برخورد بامشکلات
 • بروز نگهداشتن مطالب وب سایت به همکاری کمیته تکنالوژی
 • آماده ساختن کار تبلیغاتی ونشراتی ورکشاپ ها, کنفرانسها و سمپوزیم ها
 • پشتیبان گیری Backup و باز گرداندن نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات
 • ارسال ودریافت ایمل و پاسخ گوئی به ایمل های در یافتی طبق هدایت از طریق آدرس مرکزی
  info@jami.edu.af
 • ارئه گزارش کاری ماهوار به معاونیت علمی پوهنتون
 • محرم نگهداشتن اسناد و کاتیب و اطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعد از ختم آن
 • سایر وظایفی که طبق قانون به مدیریت آی تی تعلق میگیرد
    عثمان ایوبی رشته:
ماستر کامپیوترساینس ۰۷۹۹۱۶۰۱۱۵
رییس هیئت امنا / عضو کمیته تضمین کیفیت، نظم و دیسپلین، فرهنگی، امتحانات، تکنالوژی، تقرر و انفکاک،‌بورسیه و تخفیف o.ayubi@jami.edu.af
    عبدالرحمن شیرزاد رشته:
دوکتور کامپیوتر ساینس ۰۷۹۹۳۳۲۹۹۱
مشاور دانشگاه / عضو کمیته absherzad@gmail.com
    حامد امیری رشته:
ماستر کامپیوترساینس ۰۷۹۲۷۴۰۰۹۵
عضو کمیته تکنالوژی معلوماتی hamed.amir@jami.edu.af
    ایرج محمدی رشته:
لیسانس کامپیوتر ساینس ۰۷۹۹۳۱۵۶۵۶
عضو کمیته تکنالوژی معلوماتی e.mohammadi@jami.edu.af
    نذیر احمد قاسمی رشته:
لیسانس کامپیوتر ساینس ۰۷۹۴۵۲۸۱۸۰
عضو کمیته تکنالوژی معلوماتی nazirahmad.qasemi44@gmail.com
    داود رقیب رشته:
لیسانس کامپیوتر ساینس ۰۷۹۹۴۳۲۲۶۱
عضو کمیته تکنالوژی معلوماتی dawoodraqib16@gmail.com
    درویش احمد هراتی رشته: کامپیوتر ساینس
ماستر
مدیر ارشد شبکه

وب سایت پوهنتون جامی

وب سایت پوهنتون جامی

یکی از دست آورد های ارزشمند کمیته تکنالوژی معلوماتی پوهنتون جامی ساخت و راه اندازی وب سایت این پوهنتون میباشد که از قابلیت های زیادی برخوردار بوده و از غنی ترین وب سایت ها در سطح منطقه میباشد.

موبایل اپلیکشن جامی

اپلیکیشن دانشگاه جامی برای استفاده در تلفون های موبایل در Play Store بارگذاری شد. علاقمندان میتوانند برای سیستم Android از آن استفاده نمایند.

این اپلیکیشن توسط تیم تکنالوژی معلوماتی پوهنتون جامی و تیم محصلین کامپیوتر ساینس پوهنتون هرات تهیه گردیده که در آن معلومات کاملی در باره دانشگاه جامی، جای داده شده است. معلومات ارائه شده در این اپلیکیشن به دو صورت آفلاین و آنلاین در دسترس میباشد. معلومات ثابت بصورت آفلاین و معلوماتی متغیر بصورت آنلاین بروز رسانی میشود.

پورتال دانشجو

با تلاش کمیته ی تکنالوژی معلوماتی ، سیستم پورتال دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه جامی ایجاد و راه اندازی گردیده که در آن برای هر یک از دانشجویان حساب جداگانه یی در نظر گرفته شده است.

با استفاده از این سیستم، محصلین به اطلاعاتی از قبیل نتایج، حاضری، امور مالی، نحوه ی برقراری ارتباط (پیام) با بخش های مختلفه ی دانشگاه و غیره موضوعات مربوط به محصلین، با حفظ محرمیت دسترسی خواهند داشت.

رونمایی و معرفی سیستم فوق، طی محفل با شکوهی با حضور اساتید، کارمندان، محصلین و مهمانان در تالار کنفرانس های این دانشگاه صورت گرفت. در ابتدای این محفل محترم استاد نصیراحمد فرهمند معاون علمی دانشگاه جامی، از کار خلاقانه ی کمیته تکنالوژی معلوماتی تقدیر نموده و ایجاد همچو تسهیلات را برای دانشجویان مفید دانست. سپس محترم استاد حامد امیری مدیر تکنالوژی معلوماتی دانشگاه جامی، سیستم پورتال دانشجویی ودیگر دست آورد های اخیر کمیته تکنالوژی معلوماتی را به معرفی گرفت که به شکل وسیع از سوی حاضرین مورد استقبال قرار گرفت.

رهبری پوهنتون جامی همچنان متعهد به ایجاد سهولت های لازم جهت فراگیری علم و دانش برای هموطنان عزیز میباشند

 

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار