امضاء تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه جامی و موسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق

2 ثور 1400

روز یکشنبه 29 حمل 1400 تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه جامی و مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق توسط محترم دکتر میر محمد ایوبی رئیس دانشگاه جامی و محترم علی احمد ستاری رئیس مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق، با حضور جمعی از اساتید و مسئولین هر دو نهاد، در مقر ریاست پوهنتون جامی به امضاء رسید. بخشی از اهداف این تفاهمنامه، دربرگیرنده موضوعات زیر است: 1- بهره مندی و استفاده از ظرفیت ها و امکانات یکدیگر؛ 2- توسعه ارتباطات علمی اساتید و محصلین هر دو نهاد؛ 3- راه اندازی تحقیقات علمی مشترک؛ 4- راه اندازی کنفرانس‌ها، سیمینارها و برنامه های آموزشی مشترک؛