امضای تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه جامی و دانشگاه فردوسی مشهد

21 قوس 1398

به سلسله گسترش فعالیت های بین المللی، تفاهمنامه همکاری های علمی- پژوهشی میان دانشگاه جامی و دانشگاه فردوسی مشهد به تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ امضا گردید.

بر مبنای این تفاهمنامه، فعالیت های علمی-آموزشی مانند سیر های علمی دانشجویان، برگزاری کنفرانس های علمی مشترک، دعوت اساتید و دانشجویان در کنفرانس های علمی همدیگر، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای دانشجویان در مشهد و هرات و موارد دیگر علمی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی که سبب گسترش دانش، پژوهش و توسعه روابط فرهنگی میگردد، عملی خواهد شد.

محترم دوکتور میر محمد ایوبی رئیس دانشگاه جامی طی سفر به جمهوری اسلامی ایران، این تفاهمنامه را با جانب مقابل امضا نمود.