امضای تفاهمنامه همکاری های دوجانبه بین دانشگاه جامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

20 قوس 1401

امضای تفاهمنامه همکاری های دوجانبه
یکشنبه مؤرخ ۲۰ قوس ۱۴۰۱ تفاهمنامه همکاری های دوجانبه بین دانشگاه جامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با حضورداشت هیئت رهبری دو طرف توسط محترم دکتر میرمحمد ایوبی رئیس دانشگاه جامی و محترم دکتر محسن مرادی رئیس عمومی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی ورئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به امضا رسید.
از مفاد اساسی این تفاهمنامه همکاری در فراهم سازی زمینه تحصیلات تکمیلی برای اعضای هیئت علمی و فارغین دانشگاه جامی، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی، انجام تحقیقات علمی مشترک، برگزاری سیمینار ها و کنفرانس‌های علمی مشترک و تبادل تجربیات اعضای هیئت علمی دو طرف میباشد.
باورمند هستیم که با گسترش دانش و تخصص میتوان پایه های کشور امن و آباد را فراهم ساخت!