امضای تفاهمنامه همکاری های دوجانبه بین پوهنتون جامی و مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان

12 قوس 1401

امضای تفاهمنامه همکاری های دوجانبه بین پوهنتون جامی و مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان؛
پنجشنبه مؤرخ ۱۰ قوس ۱۴۰۱ تفاهمنامه همکاری های دوجانبه بین پوهنتون جامی و مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان توسط محترم دکتر عتیق‌الله رحیمی معاون علمی پوهنتون جامی و محترم استاد حنیف فرزان رئیس هیئت مدیره مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان در دانشگاه جامی با حضور داشت اعضای هیئت رهبری دو طرف به امضا رسید.