امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه جامی و دانشگاه فردوسی مشهد

امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه جامی و دانشگاه فردوسی مشهد
به سلسله گسترش فعالیت های بین المللی، تفاهمنامه همکاری های علمی- پژوهشی بین دانشگاه جامی و دانشگاه فردوسی مشهد به تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ امضا گردید.
بر مبنای این تفاهمنامه، فعالیت های علمی-آموزشی مانند سیر های علمی دانشجویان، برگزاری کنفرانس های علمی مشترک، دعوت اساتید و دانشجویان در کنفرانس های علمی همدیگر، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای دانشجویان در مشهد و هرات و موارد دیگر علمی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی که سبب گسترش دانش، پژوهش و توسعه روابط فرهنگی میگردد، عملی خواهد شد.
محترم دوکتور میر محمد ایوبی رئیس پوهنتون جامی طی سفر به جمهوری اسلامی ایران، این تفاهمنامه را با جانب مقابل امضا نمود.