بررسی مجموعه تاریخی گازرگاه از منظر معماری وهنر

30 عقرب 1401

برگزاری سیمینار علمی " بررسی مجموعه تاریخی گازرگاه از منظر معماری وهنر" از سوی پوهنحئی انجینیری پوهنتون جامی.
این سیمسنار علمی با هدف معرفی هرچه بهتر مجموعه تاریخی گازرگاه از بعد معماری وهنر بکار رفته در آن برای دانشجویان با ارائه‌ی محترمه استاد ساغر" سدوزی " برگزار گردید.
موضوعاتی چون مروری بر سیر تاریخی شهر هرات،سبک معماری بکار رفته درعمارات گازرگاه،هنر میناتوری وحکاکی ،ونقش مزارات در تشکیل عمارت ها در گازرگاه محورهای اصلی این سیمسنار را تشکیل می‌داد.