برگزاری محفل خوش‌آمد گویی برای جدیدالشمولان سمستر بهاری ۱۴۰۰

13 جوزا 1400

محفل خوش آمدگویی برای دانشجویان جدیدالشمول جامی به تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ برگزار گردید. در این محفل هیئت رهبری دانشگاه جامی، اساتید و دانشجویان جدیدالشمول از پوهنحی‌های مختلف حضور بهم رساندند. ابتدا محترم دکتر میر محمد ایوبی رئیس دانشگاه جامی ضمن خوش آمد گویی به محصلان جدیدالشمول، پیرامون معرفی دانشگاه، انتظارات دانشگاه از دانشجویان و اهمیت دانش در عصر کنونی صحبت نموده، دانشگاه جامی را جایگاه‌ مناسب برای تعالی و تکامل فکری و علمی دانشجویان عنوان کرد. متعاقباً محترم فضل احمد ذاکری معاون امور محصلان، پیرامون سیستم لایحه کریدت و موضوعات مرتبط به آن صحبت نمود و معلومات مورد نیاز دانشجویان را توسط سلاید به آنان ارائه کرد. سپس محترم عتیق الله رحیمی آمر تضمین کیفیت دانشگاه جامی، پیرامون اهمیت و جایگاه تضمین کیفیت و همچنان برتری دانشگاه در مراحل سه‌گانه تضمین کیفیت در سطح افغانستان صحبت نموده، جایگاه دانشجویان را در تمام مراحل تضمین کیفیت و اعتباردهی برای نهادهای تحصیلی مهم خواند. در اخیر برای تمام دانشجویان بسته‌ای حاوی کتاب رهنمای دانشجو و کتابچه یاد‌داشت جامی توزیع و مراسم با دعائیه‌ا‌ی ختم گردید.