دیدار تعارفیِ معین محترم تخنیکی و مسلکی وزارت اقتصاد افغانستان از پوهنتون جامی و بزنس‌هاب توسعه‌ی پایدار!

3 جدی 1402

روز یکشنبه مورخ 3 جدی 1402 خورشیدی، پوهنتون جامی و بزنس‌هاب توسعه‌ی پایدار شاهد دیداری تعارفی میان محترم عبداللطیف نظری، معین تخنیکی و مسلکی وزارت اقتصاد افغانستان و تیم همراه‌شان و هیئت رهبری پوهنتون جامی و بزنس‌هاب توسعه‌ی پایدار صورت گرفت.
محترم عبدالرؤف قاری‌زاده، سرپرست ریاست پوهنتون جامی، در این جلسه از دستاوردهای ارزنده‌ی پوهنتون در چندین سال اخیر سخن گفت و داشتن تفاهم‌نامه‌های همکاری میان نهادهای دولتی و نهادهای تحصیلی خصوصی را یک مسئله ارزش‌مند تلقی نمود.
محترم میر عثمان ایوبی، رئیس بزنس‌هاب توسعه‌ی پایدار، در این دیدار تأکید ویژه‌ای بر اهمیت بزنس‌هاب در رشد اقتصادی کشور نمودند.
همچنین، محترم عبدالقدیر حاجی ناصر رئیس اقتصاد ولایت هرات، در خصوص ضرورت همکاری‌ها میان نهادهای تحصیلی خصوصی و ریاست اقتصاد ولایت هرات صحبت نمود و در این مورد اعلام آمادگی و همکاری کرد.
در ادامه، معین تخنیکی و مسلکی وزارت اقتصاد کشور، اهمیت عمده دانشگاه‌ها در تعالی سیاست و استانداردسازی‌های کشوری و نیز نقش حیاتی انسان‌های دانشمند و متخصص در پیشبرد این اهداف را برجسته ساخت.
در ختم این جلسه، اعضاء جلسه از بخش‌های مختلف پوهنتون جامی و بزنس‌هاب توسعه‌ی پایدار دیدار نمودند.
این دیدار که با اهداف تقویت همکاری‌های متقابل و توسعه پایدار اقتصادی انجام شد، بیانگر تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر در راستای تحقق اهداف بلندپروازانه پوهنتون جامی و بزنس‌هاب توسعه‌ی پایدار است. جلساتی از این دست، زمینه‌ساز پیوند میان تئوری و عمل و ارتقاء دانش و تجربه در حوزه‌های مختلف علمی و عملی خواهد بود.
بیش از 3
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, " width="18" height="18" />
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, " width="18" height="18" />
همه واکنش‌ها:
Atiqullah Rahimi، Nazir Ahmad Sadeed و ۸۰ نفر