دیدار هیئت رهبری دانشگاه جامی با ریاست محترم معارف ولایت هرات!

30 قوس 1401

دیدار هیئت رهبری دانشگاه جامی با ریاست محترم معارف ولایت هرات!
امروز چهارشنبه، 30 قوس 1401 خورشیدی، اعضای هیئت رهبری دانشگاه جامی با محترم مولوی عبدالله امینی رئیس معارف ولایت هرات دیدار نمودند.
هدف از این دیدار، تقویت روابط دو نهاد عنوان شده است.
دانشگاه جامی متعهد است تا در راستای تقویت نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان، برنامه‌های مشترکی را با نهادهای ذی‌ربط برگزار نماید.