کارگاه آموزشی اساسات طب عدلی

18 قوس 1401

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جامی به همکاری آمریت طب عدلی ولایت هرات کارگاه آموزشی سه روزه‌ي را تحت عنوان (اساسات طب عدلی) به روز های شنبه، یک‌شنبه و دوشنبه مورخ: 30.29.28/8/1401 برای 25 تن از محصلان اناث این پوهنحی در سالون جلسات آمریت طب عدلی ولایت هرات برگزار نمود.
مسوولیت آموزشی این کارگاه به عهده دکتر شهاب رامش متخصص طب عدلی بود.
محصلان معرفی شده در این کارگاه علاوه بر آشنایی با کلیات طب عدلی، از جریان کارهای عملی این آمریت نیز دیدار نموده و به گونه‌ جداگانه از فرایند نگهداری اجساد در سردخانه‌ها‌ و همچنین تحقیق بر روی آنها آگهی حاصل نمودند.
در آخرین روز دانشجویان با بخش‌های مختلف طب عدلی از قبیل: لابراتوارها، اتوپسی، بخش‌های اداری و آرشیف آشنایی حاصل نموده و در ختم برنامه تصدیق نامه‌های از جانب پوهنتون با تأییدی آمریت طب عدلی برای دانشجویان توزیع گردید.
قابل یادآوری‌است که آمریت طب عدلی ولایت هرات در راستای برگزاری این کارگاه آموزشی از هیچ‌گونه همکاری و مساعدت دریغ ننمودند. به پاس این زحمات، هیأت رهبری پوهنتون جامی از مسوولین این آمریت کمال سپاس و قدردانی را می‌نمایند.