کتاب درسی مضمون “کیمیا” نوشته استاد عنایت‌الله حبیب چاپ شد

6 ثور 1403

کتاب تنها چراغِ است که انسان را از تاریکی به روشنایی سوق میدهد و به انسان توانایی درست اندیشیدن می بخشد. اهمیت کتاب در این است که توانایی‌های ما را بیدار می‌کند و به ما می‌آموزد که چگونه به طور خودآگاه زندگی نموده تا بتوانیم دانش و تجربیات خویش را از نسلِ به نسلِ دیگر منتقل نمائیم.
هیئت رهبری پوهنتون جامی با درک این مهم از جناب محترم « استادعنایت الله حبیب » که با سعی و تلاش به غنامندی و باروری کتاب های آموزشی؛ کتاب درسی مضمون کیمیا را با حمایت مالی خویش نگارنده تشکری می نمایند. بدون شک نشر و تالیف چنین کتابِ درسی مشوقِ است برای انگیزه یابی محصلان در راستای فراگیری علم و دانش تا ازین دریچه بتوانند فرهنگ مطالعه و ارتقای دانش را در خودشان تقویت نمایند.
نوت: کتاب فوق الذکر برای مکاتب در ولایت هرات توزیع گردید.