کاریابی و فارغان


دیپلوم

فارغ التحصیلان محترم رشته های مختلف دانشگاه جامی!

لطفا لیست زیر را چک نموده، در صورتیکه نام شما در آن موجو بود با تکمیل اسناد مورد نیاز به لینک (فورم های) جهت گرفتن فورمه ها ی اخذ ترانسکریپت و دیپلوم مراجعه فرمایید.
فورمه ها را پس از تکمیل شدن جهت طی مراحل اسناد به معاونیت امور محصلان دانشگاه جامی تحویل نمایید.
اسناد مورد نیاز جهت طی مراحل دیپلوم :

  1. ۸ قطعه عکس ۴*۳ با پس زمینه سفید
  2. سافت عکس
  3. تذکره اصلی همراه با دو کاپی رنگه
  4. تکمیل فورم عدم مسئولیت
  5. خانه پری نمودن فورم درخواست دیپلوم
  6. در صورتیکه اسناد سابقه اخذ شده، کاپی رنگه از اسناد سابقه
  7. پرداخت هزینه دیپلوم و طی مراحل اسناد

اعلان استخدام

۱۳۹۸/۱/۷


دانشگاه جامی دو نفر واجد شرایط را به حیث استاد در دانشکده اقتصاد استخدام مینماید.

شرایط متقاضی:
۱- دارای سند ماستری یا دوکتورا از رشته های اقتصاد یا مدیریت باشند.
۲- تحصیلات دوره لیسانس متقاضی نیز در یکی از دو رشته فوق باشد.
۳- فیصدی نمرات دوره لیسانس و ماستری متقاضیان معیار تعیین شده وزارت تحصیلات عالی جهت استخدام را تکمیل نماید.
متقاضیان کاپی مدارک و خلاصه سوانح خود را الی تاریخ ۲۱ ثور ۱۳۹۸ به مدیریت منابع بشری این دانشگاه و یا به ایمیل vacancy@jami.edu.af ارسال نمایند. بعد از ختم مدت فوق، اسناد ارسالی بررسی و واجدین شرایط به ادامه روند پروسه استخدام دعوت میشوند.
آدرس: هرات، خیابان گوهرشاد، مقابل پارک تفریحی تخت صفر، دانشگاه جامی، طبقه سوم، مدیریت منابع بشری


اعلان استخدام

۱۳۹۶/۹/۱۴


دانشگاه جامی بست های زیر را در پروسه رقابت آزاد به اعلان میگذارد:

استاد در دانشکده انجینیری ۲ بست
استاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۵ بست
استاد در دانشکده اقتصاد ۳ بست
استاد در دانشکده شرعیات ۳ بست
استاد در دانشکده زراعت ۲ بست
استاد در دانشکده طب معالجوی ۲ بست
شرایط استخدام:
۱- ارائه سند ماستری یا دوکتورا از دانشگاه های داخل یا خارج کشور
۲- داشتن نمرات معیاری حد اقل ۸۰ فیصد و یا کتکوری B
۳- به همسان بودن رشته تحصیلی لیسانس و ماستری متقاضیان، ارجحیت داده میشود.
۴- دانستن زبان انگلیسی یک مزیت محسوب میشود.
۵- متقاضیان پیشتاز بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان، مصاحبه و ارائه درس نمونه یی حسب مقررات استخدام میگردند.
واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح و اسناد تحصیلی خود را الی تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ به ایمیل آدرس info@jami.edu.af و یا به صورت هارد کاپی به مدیریت منابع بشری پوهنتون جامی ارسال نمایند.


اعلان استخدام

۱۳۹۵/۶/۱۰


دانشگاه جامی بست های زیر را در پروسه رقابت آزاد به اعلان میگذارد:

استاد در دانشکده انجینیری ۳ بست
استاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۴ بست
استاد در دانشکده اقتصاد ۱ بست
استاد در دانشکده شرعیات ۴ بست
استاد در دانشکده زراعت ۲ بست
استاد در دانشکده طب معالجوی ۳ بست
شرایط استخدام:
۱- ارائه سند ماستری یا دوکتورا از دانشگاه های داخل یا خارج کشور
۲- داشتن نمرات معیاری حد اقل ۸۰ فیصد و یا کتکوری B
۳- به همسان بودن رشته تحصیلی لیسانس و ماستری متقاضیان، ارجحیت داده میشود.
۴- دانستن زبان انگلیسی یک مزیت محسوب میشود.
۵- متقاضیان پیشتاز بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان، مصاحبه و ارائه درس نمونه یی حسب مقررات استخدام میگردند.
واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح و اسناد تحصیلی خود را الی تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۰ به ایمیل آدرس info@jami.edu.af و یا به صورت هارد کاپی به مدیریت منابع بشری پوهنتون جامی ارسال نمایند.


اعلان استخدام

۱۳۹۴/۲/۱۰


دانشگاه جامی بست های زیر را در پروسه رقابت آزاد به اعلان میگذارد:

استاد در دانشکده انجینیری ۱ بست
استاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۳ بست

شرایط استخدام:
۱- ارائه سند ماستری یا دوکتورا از دانشگاه های داخل یا خارج کشور
۲- داشتن نمرات معیاری حد اقل ۸۰ فیصد و یا کتکوری B
۳- به همسان بودن رشته تحصیلی لیسانس و ماستری متقاضیان، ارجحیت داده میشود.
۴- دانستن زبان انگلیسی یک مزیت محسوب میشود.
۵- متقاضیان پیشتاز بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان، مصاحبه و ارائه درس نمونه یی حسب مقررات استخدام میگردند.
واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح و اسناد تحصیلی خود را الی تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۰ به ایمیل آدرس info@jami.edu.af و یا به صورت هارد کاپی به مدیریت منابع بشری پوهنتون جامی ارسال نمایند.

آخرین اخبار

مشاهده همه