Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

مقالات

11 حمل 1400

بررسی خشونت‌های خانوادگی علیه زنان

سال گذشته در همین روزها بخش تحقیقات پوهنتون جامی فعال شد. در شورای علمی موضوعاتی زیادی که قابل تحقیق تشخیص داده شده بود، مورد بررسی قرارگرفتند و از میان بیش از ده موضوع ارائه شده در جلسه، مسئله «خانواده و خشونت» از نیازهای بسیار جدی جامعه و امروز کشور شناخته شد. با این نیازسنجی، پروژه […]

11 حمل 1400

مقدمه‌ای بر روش‌ تحقیق ‌علمی ‌و نگارش‌ مونوگراف

چنانکه می‌دانیم، فلسفه تأسیس دانشگاه صرفاً برای آموزش علوم نیست. یادگیری دانش جدید در انستیتوت‌ها و کورس‌های آموزشی کوچه و بازار، در مدت کوتاه‌تر و هزینه کمتر هم ممکن است؛ دانشگاه برای این است که علاوه بر تعلّم علوم و فنون و فراگیری دانش جدید، باید مرکزی برای تولید علم و آزمایشگاهی برای پیشرفت تجارب […]

آخرین اخبار