مقالات

5 حوت 1402

بررسی رویکرد تحلیلی سازمان‌های بین‌المللی در زمینة به‌زمام داری در نظام حقوق بین‌الملل: قوت بنیادین یا ضعف ساختاری

چکیده به‌زمام داری اشاره به نهادها، فرآیندها و میثاق‌های دارد که منابع به وسیله آن‌ها بیان و قدرت اعمال می‌شوند. به زمام‌داری یک اصل مستقل و قائم به ارزش خویش نیست، بلکه بر اصول و ارزش‌های دیگری همچون قانونیت، پاسخگویی و شفافیت استوار است؛ آنچه دغدغة دکترین به زمام‌داری را بر ملا ساخته است در […]

27 قوس 1402

بررسی ساختمان‌های تخریب شده و آسیب دیده زلزله زنده جان

چکیده بروز زلزله‌های اخیر در ولسوالی زنده جان ولایت هرات در جریان خزان سال ۱۴۰۲ باعث تلفات بیش از ۲۰۰۰ نفر انجامید و بیشتر از خانه‌ها و ساختمان‌ها در روستاهای ولسوالی زنده جان تخریب و ویران شده اند. آنچه که در این فاجعه از دید فنی قابل توجه است ساخت و ساز به شیوه سنتی […]

27 قوس 1402

نقش تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی در تولید دانش

چکیده تضمین کیفیت و اعتباردهی جزء ارکان مهم تحصیلات عالی افغانستان است که با ارزیابی نهادهای تولید کننده دانش و تطبیق درست معیارهای ارتقای کیفیت توانسته است گام‌های ارزش‌مندی در راستای نوآوری‌های علمی کشور بردارد. شاخص‌های مشخص شده‌ای برای تولید دانش و ارتقای کیفیت وجود دارد که با وحدت یک‌دیگر و تمسک به کارشیوه‌های علمی […]

27 قوس 1402

بررسی سیاست جنایی با رویکرد خانم دلماس مارتی

چکیده فرایند سیاست‌گذاری در حوزه حقوق جزا یک روند بسیار پیچیده‌ بوده، ‌اکثر دولت ها با توجه به منافع خود، در قبال پدیده‌های مجرمانه واکنش نشان داده‌اند، عکس العمل در قبال رویدادهای مجرمانه، ارتباط نزدیک با نوع فرهنگ و هنجارهای حاکم در هر کشور دارد. سیاست جنایی که در حقیقت عکس العمل های هیات حاکم […]

27 قوس 1402

مطالعه تطبیقی خیار تعیین در نظام حقوقی افغانستان و ایران با نگاهی به فقه اسلامی

چکیده خیار تعیین در قانون تعریف نگردیده اما می‌توان گفت: هرگاه موضوع معامله بیشتر از یک شیء و حداکثر سه شیء باشد و مشتری حق انتخاب یکی از اشیاء را داشته باشد، این اختیار، خیار تعیین شناخته می‌شود. مدت خیار تعیین سه روز است و دارنده خیار تعیین می‌باید از میان اشیای که حداکثر سه‌‌تاست […]

27 قوس 1402

فرایند گفتمان تحصیل امنیت براساس رویکرد فقه سیاسی اسلام، رئالیسم و لیبرالیسم

چکیده   تحصیل امنیت یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی در مطالعات امنیتی است و نگاه مکتب اسلام در کنار سایر مکاتب دیگر؛ تبیین خاصی نسبت به تحصیل امنیت داشته.  اهمیت وضرورت تحقیق دراین است تا برتری نظریه فقه سیاسی اسلام در زمینه روش تحصیل امنیت به صورت مقایسه ای تبیین گردد. پرسشی که […]

27 قوس 1402

رابطه شریعت اسلامی با شرایع قبل از آن

چکیده در تبیین چگونگی ارتباط شرایع الهی فرض تباین و تساوی باطل و وجود احکام مشترک و متفاوت، فرض ثابتی است که در تقریر آن، احکام مشترک به سبب شارع واحد، و اختلاف‌ها نه به سبب وجود تکثرگرایی در شرایع الهی بوده و نه به موجب نسخ شرایع؛ بلکه واقعیت امر چنین بوده که شریعت […]

27 قوس 1402

همگرایی و واگرایی آمریکا و اتحادیه اروپا بر روند دولت‌سازی در افغانستان طی دو دهه اخیر

چکیده تاریخ افغانستان را می‌توان فقدان دولت‌های بنیادی و ساختاری دانست، گرچه در یک قرن اخیر زمامدران به نام دولت، حکومت کردند ولی فقدان دولت‌های پاسخگو باعث گردید تا کشور همواره در منازعه و خشونت‌های مزمن گیر بماند. بعد از سال ۲۰۰۱ که فصل جدیدی در صفحه تاریخ سیاسی افغانستان گشوده شد، آمریکا و اتحادیه […]

27 قوس 1402

بررسی تحلیلی سوءنیت عام در پرتو اجزای عنصر مادی جرم

چکیده حقوق‌دانان کیفری در تألیفات خود، بابی را به درجات سوءنیت اختصاص داده و موضوعاتی چند را ذیل آن مطرح نموده. آنچه از عبارت (درجات) به ذهن متبادر می‌شود. تقسیم سوءنیت بر اساس شدت و ضعف است؛ اما با کمی تأمل در مصادیق درجات نیت مجرمانه، می‌توان دریافت که نیت مجرمانه اصولاً فاقد شدت و […]

27 قوس 1402

شناسایی و درجه بندی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در افغانستان (مطالعه موردی: ولایت هرات)

چکیده پژوهش حاضر تحت عنوان اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی است تا بتواند بیان نماید که کدام عامل بر فرار مالیاتی اثر گذارتر است. جامعه آماری این تحقیق به صورت عموم چهار گروه ۳۵ نفر از افراد متخصص و اساتید پوهنتون، ۳۵ نفر از مودیان مالیاتی و بازرگانان، ۳۵ نفر از کارمندان اداره […]

آخرین اخبار